Mladí komunisté vědomě překrucují historii

Vyjádření senátora Štětiny k výrokům mladých komunistů v článku Zneužitá tragédie, uveřejněných na www.ksm.cz dne 14. 4.2010

Zneužitá tragédie Tisk E-mail

Senátor Jaromír Štětina považuje výroky mladých komunistů uveřejněných v článku Zneužitá tragédie na www.ksm.cz dne 14.4.2010 za neakceptovatelné.

„Příslušný paragraf trestního zákona definuje popírání nacistické a komunistické genocidy za trestný čin. Historici se shodují na tom, že katyňský masakr byl genocidou, kterou spáchal Stalinův režim. Příslušná opatření musí učinit ministerstvo vnitra. Právě to má kompetence ke zrušení sdružení a spolků, jež porušují zákon.“

Senátor Štětina je přesvědčen, že stát by neměl tolerovat žádná komunistická uskupení.

„KSM, KSČM a všechna další komunistická uskupení by měla být zrušena. Všechny tyto subjekty, které mají v názvu slovo komunistický nebo jeho deriváty se vědomě hlásí k zásadám komunismu, které je ztělesněním násilí. Vychází totiž z doktrín, jež jasně uvádějí, že svých cílů mohou dojít komunisté jedině násilnou cestou,“ poukazuje senátor.

www.ksm.cz

Zneužitá tragédie

Víkendové letecké neštěstí, při kterém zahynuly desítky představitelů kapitalistického Polska včetně prezidenta je samozřejmě lidskou tragédií, zejména pro rodiny obětí. Ne že by politik byl tvor nenahraditelný, to nahradit špičkového vědce či lékaře by bylo  těžší, ale každá zbytečná smrt či utrpení zasluhuje naší pozornost v duchu myšlenek Che Guevary. Vyjadřujeme rodinám obětí hlubokou soustrast stejně jako vyjadřujeme soustrast všem pozůstalým nesmyslně zahynulých – jedno, zda vinou podobných neštěstí či vinou právě politiky kapitalistického světa, způsobující na straně jedné plýtvání potravinami a na straně druhé smrt hladem či žízní. Na straně jedné luxusní sanatoria a plastické kliniky, na straně druhé umírání na léčitelné nemoci…

Kapitalismus však využil neštěstí i jinak – chrlením lží s cílem pošpinit pravdu, jak je to ostatně obvyklé… Neštěstí by se vlastně ani nestalo, kdyby kapitalismus nepotřeboval odvrátit pozornost od sociálních problémů na téma tzv. Katyňského masakru, který, jak známo (na základě přiložených odkazů na historické, nikoliv politické prameny), nespáchala sovětská strana, jak se nyní neustále předhazuje veřejnosti, ale nacistická, tedy reakční armáda kapitalistického světa…