Kubánský disident Guillermo Fariñas odmítl výzvu českého exprezidenta Václava Havla k ukončení hladovky

Tak zvanou suchou hladovku, během které nepřijímá potraviny ani nápoje, zahájil Guillermo Fariñas 31. ledna 2006. Požaduje po kubánské vládě, aby mu byl umožněn přístup k internetu a aby byly zastaveny násilné represe proti kubánskému disentu, které v období posledního půl roku výrazně zesílily.

Český exprezident Václav Havel tlumočil Guillermo Fariñasovi prosbu, aby hladovku přerušil, protože podle jeho názoru je pro boj za svobodu Kuby G.Fariñas užitečnější živý a zdravý, než kdyby zemřel. Dne 12. února mu zprávu předal ve městě Santa Clara na Kubě, kde je Fariñas hospitalizován, senátor Jaromír Štětina. Guillermo Fariñas  včera v pozdních večerních hodinách vzkázal Václavu Havlovi, že si velice váží, že se o „tak bezvýznamného člověka zajímá  tak respektovaná osobnost“. Hladovku však přerušit odmítl.

Po několika dnech suché hladovky upadl Fariñas do kómatu a byl převezen do nemocnice Arnalda Miliána Castra v Santa Claře. V době návštěvy senátora Štětiny mu byla poskytována umělá výživa pomocí infuze do krku. Koncem minulého týdne byl převezen domů, kde se o něj stará jeho matka. Potravu nadále nepřijímá a je „připraven opět upadnout do kómatu“.

Guillermo Fariñas (42 let), původním povoláním psycholog působí v Santa Claře, hlavním městě stejnojmenné provincie jako nezávislý novinář. Společně se svými spolupracovníky posílají zprávy o aktuální situaci na Kubě a zejména v samotné provincii Santa Clara do mediální agentury Cubanacan. Sami vydávají a distribuují tištěný časopis Benefactora.

Současně s Guillermem Fariñasem od 3. února 2006 drží hladovku i mladá novinářka Noelia Pedrasová Jiménezová, předsedkyně Ženského hnutí Marty Abreuové. Noelia Pedrasová Jiménesová zůstává ve svém bytě na okraji Santa Clary a je ošetřována ambulantně. Mladá žena požaduje, aby byl vyšetřen násilný útok, kterého se stala společně se svojí matkou obětí a o němž se domnívá, že byl zorganizován Státní bezpečností.

Senátor Jaromír Štětina přijel na Kubu  na „soukromou návštěvu“. Během týdenního pobytu navštívil dohromady přibližně deset disidentů, nezávislých novinářů a bývalých politických vězňů včetně Oswalda Payá Sardiñase a Marthy Beatriz Roqueové. Sdružení pro podporu občanské společnosti, v jehož čele Martha Beatriz stojí, předalo senátoru Štětinovi Výzvu mezinárodnímu demokratickému společenství k vytvoření mezinárodního výboru, který by vyvíjel aktivity proti agresi namířené do řad kubánského disentu.

 

 

 

Příloha: Výzva Marthy Beatriz Roqueové Mezinárodnímu demokratickému společenství

 

Sdružení pro podporu občanské společnosti

 

 

 

V posledních měsících minulého roku s časovým přesahem do současnosti jsme se stali svědky nárůstu represe proti osobám patřícím k nenásilnému disentu na ostrově, proto, že vyjadřují různými způsoby nesouhlas s ekonomickou, politickou a sociální situací v této zemi.

 

Desítky, příležitostně stovky, osob jsou mobilizovány, aby se • doma nebo na ulicích • dopouštěly fyzického a verbálního násilí proti odpůrcům režimu, ve snaze předstírat, že se jedná o sousedy, kteří spontánně vyjadřují nesouhlas s tím, že se u některého disidenta koná schůzka nebo má jen prostě návštěvu. Také se snaží předstírat, že se jedná o „rozhořčený lid.“ Víme dobře, že je to vláda, kdo prostřednictvím politické policie a za podpory různých složek Komunistické strany Kuby, organizuje, koordinuje, materiálně zajišťuje a připravuje takzvané „mýtinky zapuzení“ a že je to ona, kdo poskytuje prostředky a zázemí vládních organizací k tomu, aby bylo možné dotáhnout do konce tyto ohavné akty.

 

K tomu je ještě možné dodat, že velké množství lidí obviněných a odsouzených během roku 2005 z politických důvodů, bylo odsouzeno podle paragrafu, který se jmenuje „předběžná nebezpečnost“  a dále, že desítky těchto osob včetně nejznámějších vězňů svědomí se nacházejí v kritickém zdravotním stavu.

 

Země, které se rozhodly pro cestu dialogu s kubánskou vládou, neobdržely dosud žádnou odpověď, což jenom dokazuje, že se jedná o • již mnohokrát v minulosti užívanou • formu útisku. Z těchto důvodů se Sdružení pro podporu občanské společnosti domnívá, že je potřeba, aby se spojily demokratické síly na národní i mezinárodní úrovni za účelem zabránit dalšímu trvání této zoufalé situace a rozhodlo se vydat tento dokument.

 

Výzva

Mezinárodnímu demokratickému společenství

 

Sdružení pro podporu občanské společnosti vyzývá k vytvoření Mezinárodního výboru, který by vyvíjel aktivity proti agresi namířené do řad kubánského disentu na ostrově za účelem jejího ukončení a odstranění jejích nejhorších projevů.

 

Vyzýváme k vytváření jednotlivých mezinárodních výborů proti agresi namířené do řad ostrovního disentu naše bratry Kubánce v exilu, intelektuály, umělce, podnikatele, členy parlamentů z evropských, asijských, severoamerických, latinoamerických a jiných zemí. Vyzýváme osoby oceněné mezinárodními cenami, presidenty a bývalé presidenty demokratických zemí, organizace zabývající se lidskými právy, novináře a vlastně všechny lidi, kteří mohou spojit své síly po tuto dobrou věc.

 

 

 

 

Félix Antonio Bonne Carcassés             René Gómez Manzano              Martha Beatriz Roque Cabello

(t. č. ve vězení)

 

Havana, 22. února 2006