KSČM pětkrát nebezpečná

Publikováno v časopisu Týden

KSČM porušuje článek 5 Ústavy ČR, který říká, že přípustné jsou jen strany, které odmítají násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. Hlásí se ke KSČ prohlášené zákonem 198/1993 Sb. za zločineckou organizaci jako ke své předchůdkyni. Název KSČM je tak přímou hypostazí násilí. KSČM je stále u Ministerstva vnitra ČR zaregistrována jako regionální organizace KSČ. Považuje násilné teze marxismu-leninismu za hlavní pilíř své činnosti. Bezprostřední nebezpečí hrozí uplatňováním takzvané vynucené solidarity, kterou Marx považuje za jeden ze způsobů, jak využít stát ke vzniku diktatury proletariátu. Daňové přerozdělování ve prospěch jedné skupiny obyvatel je násilím ohrožujícím ekonomiku. Zvyšuje státní dluh a hrozí nebezpečí bankrotu státu, o odlivu investorů nemluvě. Ohrožuje ekonomické reformy. Soustavné a opakované porušování porušoústavy parlamentní stranou vzbuzuje právní nihilismus a neúctu k zákonům vůbec. Hlavním zahraničněpolitickým cílem KSČM je vystoupení České republiky z NATO. Nedávno dokonce KSČM deklarovala, že podmiňuje spolupráci s ČSSD vypovězením severoatlantické smlouvy. Takový akt je v případě vítězství levice reálný a znamená ohrožení bezpečnosti státu. Odmítáním našich spojeneckých závazků v zahraničních operacích i v otázce protiraketového štítu činí naše vojenské spojenectví nedůvěryhodným. Snižuje tím bezpečnost státu. KSČM se snaží být frontmanem mezinárodního komunistického hnutí a na pravidelných konferencích s účastí odiózních bolševických partají používajících násilí se netají snahou o vybudování nové formy Komunistické internacionály. Je pátou kolonou kryptokomunistických, komunistických a imperiálních sil Ruska v České republice. Soustavně falšuje moderní dějiny, popírá komunistická genocidia a vytváří zejména pro mladou generaci nebezpečné schizofrenní prostředí v chápání historie. Poslanec Exner nedávno prohlásil: „My komunisté jsme jako bodláčí. Vysekají nás a my znova vyrosteme.“ KSČM je nebezpečná schopností přežít doby revolučního útlumu.

Jaromír Štětina, senátor, místopředseda klubu TOP 09 a Starostové