KSČM: Krizi musí ukončit ti, kteří ji vyvolali

PRAHA  – Komunisté prosazují aktivní politiku zaměstnanosti, jejímž klíčovým požadavkem zůstává vytváření nových pracovních příležitostí. Při projednávání návrhu konceptu modernizace sociální politiky v podmínkách členství ČR v EU z pohledu KSČM to při včerejší debatě na zasedání výkonného výboru ÚV KSČM zdůraznili v rozpravě jeho členové.

Materiál předložený místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem je jedním z podkladů pro přípravu budoucího volebního programu. Výkonný výbor včera projednal koncepci volební kampaně, kterou předložil místopředseda ÚV KSČM Karel Klimša. Mimo jiné se diskutovalo o řešení postavení žen na kandidátních listinách a o formách volební kampaně. Tyto otázky projedná Ústřední výbor KSČM na svém zasedání 19. března.
Komunisté se podrobně zabývali vládní krizí (stanovisko zveřejňujeme v plném znění). KSČM není protagonistou ani viníkem současné situace, která České republice neprospívá. Ukončit krizi ale musí ti, kteří ji vyvolali. Probíraly se možné varianty dalšího vývoje. V diskusi k pravidelné informaci předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika z dolní komory parlamentu byl zdůrazněn prioritní zájem KSČM na přijetí zákona o majetkových přiznáních.
Senátor Eduard Matykiewicz při pravidelné informaci o činnosti horní komory parlamentuuvedl, že senátoři Štětina a Mejstřík sice rozjeli antikomunistickou kampaň, ale ve skutečnosti nikdo netuší, co nakonec Senátu předloží. Žádný návrh totiž neexistuje, proto je obtížné odpovědět na časté otázky, co by jeho případné přijetí mohlo znamenat. Představa uvedených dvou senátorů, že uložit zákonem přejmenování komunistické strany by mohlo ohrozit její akceschopnost či dokonce změnit program zaměřený na sociální spravedlnost, je nereálná. V této chvíli však jde ze strany Štětiny a Mejstříka hlavně o politický a mediální nátlak.
Výkonný výbor, v jehož řízení se střídali místopředsedové ÚV KSČM (předseda Miroslav Grebeníček má chřipku), dále projednal řadu organizačních a ekonomických otázek, například návrh rozpočtu strany na tento rok či další vývoj v a. s. Futura, týdeníku Naše pravda či možnost zřízení internetového rádia. Jiří Dolejš předložil informaci o postupu prací na projektu »Modelu socialismu« do VII. sjezdu KSČM. Místopředseda ÚV KSČM Václav Exner informoval o průběhu příprav mezinárodní konference k 60. výročí vítězství nad fašismem, která se má uskutečnit v dubnu v Praze.