KSČM je strana, která se nezřekla násilí, proto nemůže být arbitrem válečných konfliktů

Komunistická strana Čech a Moravy vyzvala včera umělce České republiky, kteří se zúčastnili „štvavých antikomunistických akcí“, aby se politicky angažovali v otázkách izraelsko-libanonského konfliktu a odsoudili Izrael. K témuž jmenovitě vyzvala i senátory Jaromíra Štětinu a Martina Mejstříka.

 

„KSČM svou politickou činností porušuje článek 5. Hlavy první Ústavy České republiky:  ‚Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.‘

Tuto stať Ústavy porušuje KSČM hned dvakrát: vzhledem k minulosti i vzhledem k budoucnosti. Násilí své předchůdkyně KSČ jasně a zřetelně  neodmítla. Ve svém programu, přijatém na VI. sjezdu v roce 2004, platícím až do příštího sjezdu, se pak jasně praví, že ‚KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit‘. Násilné svržení stávajícího společenského uspořádání a ‚despotické zásahy do vlastnického práva‘ jsou základním úhelným kamenem snažení našich komunistů,“  říká senátor Jaromír Štětina. „Strana, která se nezřekla násilí jako způsobu řešení společenských problémů nemá právo být arbitrem válečných konfliktů.“

 

 

Senátoři Mejstřík a Štětina se již v březnu obrátili dopisem na nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatu Veseckou s prosbou o vysvětlení, proč státní zastupitelství neposuzují extremismus a protiústavnost Komunistické strany Čech a Moravy.