KSČM je reálnou hrozbou

Reaguji na diskusi, kterou k článkům a postojům senátora JaromíraŠtětiny vedou čtenáři Týdeníku Rozhlas. Zastávám názor, že KSČM je nedemokratickou stranou. Ve svém názvu i svých stanovách se tato strana hlásí k myšlenkám komunistického hnutí, v jehož jménu byly po celém světě zabity miliony nevinných lidí a další miliony byly poslány do internačních táborů. Dnešní KSČM tyto zločiny nejenže nekritizuje (a tedy odmítá jakoukoli morální sebekritiku), ale zároveň podporuje. Komunisté ukázali, že jsou politickou organizací prakticky nereformovatelnou. Dnes se rýsuje pro KSČM jako nejnadějnější politický partner ČSSD. Pokud tyto dvě strany získají v příštích parlamentních volbách většinu, čeká nás politika uzavřených postkomunistických elit, která vidinu svobodného života – tak jak ho známe z vyspělých západních demokracií – oddálí. Nesouhlasím s názorem, že rodící se socialistickokomunistická vládní politika by nemohla dorůst do těch samých rozměrů jako po roce 1948. Absence Sovětského svazu není dostačujícím argumentem. Co s tím? Odpověď zní: Nepodcenit! Komunisté jsou stále reálnou hrozbou pro naši demokracii a KSČM jako institucionální záruka jejich mocenského prosazování musí být postavena mimo zákon. Zrušme komunisty! Zůstaňme svobodní!
Vít Procházka, Horažďovice