Krajané z Norimberka děkují Senátu za podporu Gruzie

Vázený pane predsedo Senátu, vázený pane místopredsedo Senátu, vázený pane senátore,
s velkým zadostiucinením a obdivem jsme prijali zprávu o prohlásení Senátu Parlamentu Ceské republiky, v nemz je odsouzena nedávná agrese Ruska vuci Gruzii. Je velmi chválihodné, ze se Senát jednoznacne a nekompromisne vyjádril k situaci, jez je cástí politické scény Ceské republiky, vcetne jejího nejvyssího predstavitele, hodnocena neuvázene a v rozporu se skutecnostmi. Dovolujeme si Vám za tento cin vyslovit uprímné podekování a vyjádrit nasi podporu. Prosíme o predání naseho podekování vsem paním senátorkám a pánum senátorum, majícím podíl na prijetí výse uvedeného prohlásení.
S úctou a se srdecnými pozdravy
Prelát Pavel Kucera, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, duchovní správce ceské krajanské komunity v Norimberku a Dipl. Ing. Ivo Kamenícek, mluvcí zmínené komunity