Korespondence senátora Štětiny s Miroslavem Ottomanským

Odpověď senátora Štětiny panu Ottomanskému ze dne 28.11.2008

 

Vážený pane Ottomanský,

USA jsou dnes (bohužel) jedinou demokratickou mocností, která má technologické , finanční i ideologické možnosti postavit se zničujícím  ismům na planetě. Dokud budou USA suplovat neschopnost vysokých  nadnárodních organizací, dokud se o bezpečnost světa a tedy i nás nedokáže postarat například OSN, vidím v Americe (včetně jejího radaru u nás)  garanci bezpečnosti. Říká mi to moje životní zkušenost a velí mi to právě  senátorský slib, který jsem složil. Proto nemohu uposlechnout Vaší výzvy a  odstoupit.

S přátelskou úctou Jaromír Štětina

 

Dopis pana Miroslava Ottomanského ze dne 28.11.2008

 

Vážený pane Štětino!

Je mi to velmi líto, vážím si Vás jako člověka i jako novináře, ale jsem nucen jako volič vyzvat, abyste se vzdal senátorského mandátu. Shodl jsem se na tom s řadou dalších lidí, kteří přispěli k Vašemu zvolení a nyní jsou krajně znechuceni Vašim  působením v horní komoře parlamentu. Proč jste proboha kandidoval za stranu zelených? Co má panamerikanismus společného s ochranou životního prostředí? V řadě věcí s Vámi souhlasím, velmi si vážím toho, jak upozorňujete na humanitární katastrofy na Kavkaze, ale Vaše adorování USA jako všemocného vládce planety je naprosto „mimo mísu“. Nezlobte se na mne, ale řada Vašich voličů si toto nepřeje a Vy byste měl brát v potaz také jejich názor. V zastupitelské demokracii nese každý svůj díl zodpovědnosti a já jsem nucen Vás požádat, abyste dobrovolně odstoupil.

Děkuji za pochopení Miroslav Ottomanský