Korespondence Martina Vadase s Janou Dědečkovou

Vážená paní Dědečková,

v pořádku to není.

V demokracii i všude jinde na světě není jen názor a pusto.

Názor bez argumentu není jen hloupý, ale je také k ničemu. Stejně jako píchlý balón.

Je-li za argument vydávána neznalost, je to rovněž na nic. A to je právě případ inženýra Volného a jeho zpravodajské exhibice v senátu při odstřelu návrhu novely, kterou podali senátoři Martin Mejstřík, Josef Novotný, Jan Horník, Richard Sequens a Jaromír Štětina.

Projevy senátora Volného plné osobních výpadů, kde argument nahrazovala osobní nenávist vůči kolegovi Mejstříkovi a kolegovi Štětinovi, je nepřijatelným plivnutím do tváře téměř 76 000 signatářů petice ‘Zrušme komunisty!’. Je plivnutím na usnesení Senátu č. 550 z roku 2006 i na stále platnou preambuli zákona 198/1993 Sb.! Je naprosto tragickým omylem, jestliže se k jeho pokřiku jako stádo přidalo tolik senátorů za ODS. Víte dobře, kolik členů i sympatizantů tím tato strana ztratila.

Nemohu to nazvat jinak než hloupostí a ztrátou rozlišovací schopnosti.

 

Domnívám se, že pan senátor Volný toho za poslední půlrok řekl a napsal o sobě více, než si ve skutečnosti kdy přál. Když jsem ho poprvé loni na podzim viděl v televizi, byl jsem zaskočen jeho podivnou zapšklostí, která ve mně vyvolávala pocit nedostatečné argumentace na jeho straně.

Zdálo se mi, že nemluví upřímně a v logice rozhovoru. O jeho životopisu jsem neměl tušení. Jestliže se nyní, na základě jeho podnětu, vynořilo tolik otázek, je i v jeho zájmu a v zájmu ODS, aby zastřená místa v jeho minulosti byla řádně osvětlena.

Poměrně dost se nyní zabývám četbou novin z období okolo procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy v roce 1950, snad i proto mi nyní naskakují jisté souvislosti, jestliže čtu takový titulek, jako „Svazácký hnus“ apod. Zkuste se, prosím, nad tím zamyslet. Tehdy podobné titulky byly výplodem pečlivě organizované kampaně Marií Švermovou a Gustavem Barešem, kteří měli za úkol vyvolávat „nenávist pracujícího lidu“. Jako stádo se k nim připojila většina členů KSČ a velká část „organizované veřejnosti“. O tragickém vyústění takových kampaní dobře víte.

Jsem přesvědčen, že Vy nesdílíte cíle těchto zavilých komunistů, proto mi není jasné, jak se podobná dikce dostala do pera Vám na Virtually?

Věřím, že pochopíte zdroje mého znepokojení.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Martin Vadas

 

 

Jana Dědečková napsal(a):

> Pane Vadasi,

> máme velmi rozdílné názory na to, za co by se kdo měl stydět. Nikdy

> bych si ale nedovolila říct, že se u vás jedná o ztrátu rozlišovacích

> schopností. Ani tím nejsem zaskočena. V demokracií jsou různé názory

> normální. Neexistuje názor blbý nebo správný. Je zde pouze názor a to,

> že ho někdo vyjádří beze strachu a otevřeně. Dělala jsem to vždy a

> hodlám se tím řídit i nadále. Ujišťuji Vás, že nemusíte být zneklidněn.

> Je to v naprostém pořádku.

> Zdraví JD

> —– Original Message —– From: <martin.vadas@volny.cz>

> To: „Jana Dědečková“ <dedeckova@virtually.cz>

> Sent: Friday, April 04, 2008 10:12 AM

> Subject: Re: Do . . . brusele a [Fwd: Odpověď panu senátoru Volnému]

>

>

> Vážená paní Dědečková,

> pokud je to tak, že pan senátor ani Vy necítíte. . .?

> Pak jde o zřejmou ztrátu rozlišovací schopnosti, kterou jsem zaskočen.

> Ono ostudné hlasování je činem, za který se musí celá ODS stydět.

> Jestliže jaderný inženýr je hlavním právním expertem senátorů ODS, pak

> něco není v pořádku.

> S pozdravem

> Martin vadas

>

> —– PŮVODNÍ ZPRÁVA —–

> Od: „Jana Dědečková“ <dedeckova@virtually.cz>

> Komu: „Martin Vadas“ <martin.vadas@volny.cz>

> Předmět: Re: Do . . . brusele a [Fwd: Odpověď panu senátoru

> Datum: 4.4.2008 – 10:01:21

>

>> Dobrý den, pane Vadasi,

>> na Vaši otázku pan senátor neodpověděl? Asi proto, že necítí, že by

>> svým jednáním komunisty podporoval. Jen nesnáším gesta.

>> Policie se totiž může

>> řídit zákonem z roku 1993. Žádejme, aby přistupovala stejně k

>> propagaci komunismu jako nacismu a nevymýšlejme další zákony jen

>> proto, aby se dva zakomplexovaní senátoři zviditelňovali. Snažme se,

>> aby komunisty a postkomunistty lidé nevolili.Nic jiného nám nepomůže.

>> Zdraví JD

>>

>>

>>

>> —– Original Message —– From: „Martin Vadas“

>> <martin.vadas@volny.cz>

>> To: <dedeckova@virtually.cz>

>> Cc: <Paralova@psp.cz>; „Yv“ <fragmenty@fragmenty.cz>

>> Sent: Friday, April 04, 2008 9:12 AM

>> Subject: Do . . . brusele a [Fwd: Odpověď panu senátoru Volnému]

>>

>>

>> > Vážená paní Dědečková,

>> > děkuji Vám za hezký článek na Virtually, jen ten název mi přijde

>> > > zbytečně vulgární.

>> > Omlouvám se, nestihl jsem Vám již přeposlat moji odpověď na

>> > e-mailovou

>> > > zprávu pana senátora Volného. Jeho rakci nemohu

>> > považovat za odpověď,

>> > > protože na otázku „Proč podporujete komunisty?“

>> > zatím neodpověděl a mé

>> > > znepokojení tudíž trvá.

>> > S pozdravem a přáním hezkého dne

>> > Martin Vadas

 

v příloze:

Věc: Na moji otázku „Proč podporujete komunisty?“ jsem odpověď od Vás nedostal. Považuji tudíž můj text za veřejný.

Vážený pane senátore,děkuji Vám za Vaši odpověď i přeposlání Vaší odpovědi, kterou jste adresoval senátoru Mejstříkovi. Dovolte, prosím, abych Vám i Vám blízké rakouské přítelkyni z osmdesátých let minulého století vyjádřil úctu. Zasluhujete ji jako všechny oběti šikany zločinného komunistického režimu. Je mi velmi líto, že Vaše evidentní poškození komunistickým režimem bohužel trvá a žádný rehabilitační soud Vás nedokázal dostatečně odškodnit. Ono nejtragičtější poškození je z rodu úrazu Edvarda Beneše Mnichovskou „zradou“. Komunistický režim Vás připravil o to nejcennější, co inženýrsky vzdělaný člověk má, připravil Vás o rozlišovací schopnost a nepředpojaté, kritické a logické myšlení. Ve Vaší argumentaci si mírně protiřečíte, když tvrdíte: „Ubezpečuji Vás,že je mi úplně jedno, jestli byl někdo před listopadem 1989 členem Komunistické strany Československa, Socialistického svazu mládeže či jiných podobných organizací.“Z mnoha Vašich veřejných výpadů vůči senátorům Mejstříkovi a Štětinovi je zcela zřejmé, že „jedno“ Vám to rozhodně není. A proč by mělo být? Vaše předpojatost vůči těmto kolegům senátorům je tak průzračná a příkladná, že se jí zabývá i řada komentátorů. I sympatizantů ODS. Vaši další poznámku: „Co mi však vadí je to, že reakcí některých bývalých svazáků a komunistů na společenské změny po roce 1989 je jejich rafinovaný obrat o 180 stupňů a v pravdě kafkovská proměna v ještě aktivnější a ambicioznější ultrakonzervativce a antikomunisty…“, zcela jistě nelze vztáhnout na senátora Mejstříka, o kterém jsem Vám psal. Vaše zřejmě účelová konstrukce možná souvisí s onou ztrátou rozlišovací schopnosti, kterou Vám ublížil komunistický režim. Jsem přesvědčen, že Martin Mejstřík, jak jsem ho poznal před i po listopadu 1989 se názorově vyvíjel a vyvíjí víceméně organicky na základě studia a kritické analýzy událostí a změn, kterých nebyl jen pasivní obětí, ale odvážným hybatelem. Martin Mejstřík byl jedním z nositelů změny režimu.Nedomnívám se, že by se byl antikomunistou přímo narodil, ale jsem přesvědčen, že své poznání si studijním úsilím a životní zkušeností poctivě odpracoval.Měli bychom mu být vděční a poděkovat např. za to, že i Vy dnes máte možnost těšit se ze svobody, kterou tyto změny přinesly.Jen díky těmto změnám jste měl příležitost seznámit se se subtilními úkony sledování ze strany zločinecké StB vůči Vaší osobě, kterých, jak píšete, jste si v době konání ani nevšiml. . .  Je hořce humorné, jestliže bývalý odvážný autor dopisů představitelům komunistického režimu a presidentovi Husákovi v dávných dobách komunistického temna, vyčítá pozdějšímu studentu Mejstříkovi stanovy SSM. Toho SSM, který se Martinu Mejstříkovi podařilo zničit. Jako vedlejší produkt se Martinovi Mejstříkovi a jeho přátelům podařilo rozložit i komunistický režim v Československu. Z Vaší odpovědi není jasné, jak jste k pádu komunistického režimu v roce 1989 přispěl Vy sám? Píšete-li, že Váš postoj k totalitní moci před listopadem 1989 by se dal charakterizovat větou „budujte si svůj socialismus, ale beze mě“. Nerozumím, jakou legitimitu jste přisuzoval adresátům Vašich dopisů Husákovi a spol.? Z tónu Vaší odpovědi i z výběru období Vašeho života, o kterém jste se rozhodl napsat kolegovi senátorovi se zdá, že Martinovi Mejstříkovi jeho úspěchy svým způsobem závidíte(?). Protože jste dlouholetým senátorem, musím se ptát, jakým způsobem jste se vyrovnal se závazkem vyplývajícím z preambule zákona zákon 198/1993 Sb. Neodpověděl jste mi. Komu ku prospěchu jsou Vaše postoje a Vaše hlasování v Senátu PČR. . . Podle skutků poznáte je. . . Vaše argumentace nejen mě, bohužel, nepřesvědčila o upřímnosti Vašich „právně odborných“ argumentů proti novele TZ. Zato Vaše hlasování v senátu hovoří jasnou řečí. Opakovaně jste hlasoval proti zákazu propagace nacismu a komunismu. Za mnoho roků v mnoha senátních funkcích jste nepřišel s vlastním „legislativně dokonalejším“ návrhem k řešení nebezpečného jevu, proto Vaše poukazy na údajnou nedokonalost zamítnutého návrhu mám za nízce účelové. Na otázku „Proč podporujete komunisty?“ jsem odpověď od Vás nedostal.

S pozdravem

Martin Vadas

dokumentarista a režisér

 

Jaromír Volný napsal(a):

Vážený pane Vadasi,

v příloze Vám zasílám odpověď pana senátora Ing. Jaromíra Volného na Váš dopis a dále kopii dopisu p. senátora Ing. Jaromíra Volného senátorovi p. Mejstříkovi.

Ing. Jaroslava Sosnovcová

asistentka senátora

 

článek Jany Dědečkové uveřejněný na vvv.virtually.cz

Svazácký hnus

Jana Dědečková

Pan senátor Mejstřík se nesmířil s tím, že si mu dovolil oponovat někdo, kdo se dokonce na rozdíl od jeho svazácké minulostí, může s čistým svědomím nazývat politickým vězněm minulého režimu, takže se ho rozhodl prokádrovat. Otevřeným dopisem vyzval senátora Volného, aby osvětlil svou minulost a žádá ho, aby uvedl konkrétní příklady svého boje s totalitním režimem. Senátor Volný totiž odmítl podpořit návrh zákona o zákazu komunistických symbolů, protože návrh považuje za legislativní paskvil a rovněž z důvodů, že spatřuje pokrytectví v tom, že návrh předkládá bývalý svazák Mejstřík a bývalý komunista Štětina. Je sice pěkné, že na obranu Mejstříkova svazáctví vystoupil člověk tak vážený, jako dokumentarista Martin Vadas, který senátora Volného rovněž oslovil otevřeným dopisem v němž potvrzuje, že pod hlavičkou svazu mládeže Mejstřík prováděl odbojovou činnost, ale domnívám se, že ani přímluva člověka jeho jména nemůže nic změnit na skutečnosti, že pokud někdo chtěl bojovat s režimem, nemusel na to vstupovat do předvoje komunistické strany. Vadasův otevřený dopis senátoru Volnému pokládám jen za další absurditu dnešní doby, kdy se oběti režimu napadají mezi sebou a skuteční viníci se smějí ve vysokých funkcích a znovu otevřeně přiznávají, že jejich cílem je změnit poměry a nastolit socialismus.

Ale zpět k otevřeným dopisům a Mejstříkovu kádrování. Senátor Volný Mejstříkovi odpověděl a bez osobního zaujetí mu poskytl docela podrobný životopis. Jenže svazákovi, který komunisty nenávidí tak příliš, že s nimi dokonce hodlal prosadit Švejnara do prezidentské funkce, to nestačí. Tento novodobý inkvizitor Boblig poslal doplňující otázky, které naplno odhalují jeho bolševické myšlení. Ptát se člověka, který je v Příbrami známým a váženým člověkem, je členem KPV a byl minulým režimem vězněn, např. na to, kolikrát byl u voleb, to je zase pro mě chucpe, pane Vadasi. Nevím, jak se zachová pan senátor Volný, ale já bych pana zasloužilého svazáckého odbojáře Mejstříka poslala s nesmírnou úctou do ….. brusele.