Komunistický sněm v Praze

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Komunisté měli, jak už tady bylo řečeno, o víkendu v Praze mezinárodní sněm. Podívejme se teď, jak jsme vás o tomto sněmu informovali ve Zpravodajském deníku.

UKÁZKA

redaktor
——————–
Komunistické ideály jsou prý živé a přitažlivé, nechal se slyšet předseda KSČM Grebeníček.

Miroslav GREBENÍČEK, předseda strany /KSČM/
——————–
Kapitalistický systém založený na vykořisťování člověka člověkem není vrcholem lidských možností.

redaktor
——————–
Z hostů o tom zřejmě nepochyboval ani jediný, zvláště ti ze zemí, kde komunisté stále vládnou.

Alvarez Gerardo SUAREZ, ÚV KS Kuby
——————–
Svět nemá jiné východisko. Imperialismus se nemůže udržet. Systém, který je ve světě nastolen, ho vede do záhuby.

Čou RULAI, ÚV KS Číny
——————–
Socialismus bude ještě zdravější než dříve.

Eva DOBROVOLNÁ, mluvčí Amnesty International ČR
——————–
Všechny tyhle země mají velice špatný kredit, co se týče dodržování lidských práv a my monitorujeme, že tam dochází k systematickému porušování.

redaktor
——————–
Dnešní komunistická konference je osmá za posledních deset let, stala se ale první, která vyvolala značnou nevoli. Desítky lidí považují komunistickou akci přímo za provokaci.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /bezp./
——————–
No, tak je nebezpečné, protože to je zárodeček snahy vytvořit znovu mezinárodní komunistickou internacionálu.

Čestmír ČEJKA, člen představenstva Konfederace politických vězňů
——————–
Díky komunistickému násilí zemřelo nebo bylo utraceno, zavražděno víc jak třicet milionů lidí, a to už je snad dostatečný argument k tomu, aby takováto shromáždění se tady nekonala.

KONEC UKÁZKY

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Tak, jak už zaznělo, pan premiér vidí větší nebezpečí v ODS než v KSČM a vysvětluje to takto: „Komunistická strana je v současné době v České republice reálnou politickou silou, ale není bubákem, protože v Kremlu nesedí Stalin, ani Brežněv.“ Tak, pánové, proto, že tam není Stalin ani Brežněv, tak se nemusíme bát komunistů?

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Já dám přednost panu kolegovi, já pak řeknu svůj …, náš názor.

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Já, já musím říct, že v té debatě, která teď byla, zazněla celá řada argumentů, které jsou relevantní, ale jsou také argumenty, které relevantní nejsou. Já mám za to, že pokud …

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
A co říkáte argumentu pana premiéra?

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Moment. Já si myslím, že pokud v tuto chvíli mají naši komunisté prokázat, že jsou skutečně demokratickou stranou, která je schopná se zúčastnit demokratického …, demokratického soutěžení politických stran, tak musí velmi zásadně dramaticky odmítnout to, co bylo řečeno na tom semináři, který se tady konal. Mě velmi překvapilo, /nesrozumitelné/ bych řekl skoro šokovalo, že přímo na tom semináři naši komunisté, kteří hovoří o tom, že jsou stranou, která je v tuto chvíli jiná, vlastně už možná ani ne komunistická, nedokázali dramaticky radikálně tyto řeči odmítnout. Protože já mám za to, že jestliže český komunista v tuto chvíli hovoří o České republice jako o kapitalistické zemi a nehovoří o ni jako o zemi, kde existuje tržní hospodářství a které, které směřuje k budování podle mého silného, podle názoru ODS slabšího sociálního státu, ale prostě tržní hospodářství se sociálními aspekty, pak v tuto chvíli je to pro mě velmi varující signál v tom, že se KSČM bohužel asi ještě nepoučila.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
A, pane Krausi, co říkáte tomu argumentu pana premiéra?

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Tak samozřejmě ten argument vyplývá z toho, že komunistická strana je v tuto chvíli volená lidmi této země, kteří platí daně, kteří mají svůj názor, kteří ho uplatňují a jsou v Poslanecké sněmovně a …

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
A nebojí se, protože tam není Stalin s Brežněvem?

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
A především znova, znova říkám, jestliže panu prezidentovi Klausovi nevadilo, že byl zvolen těmito hlasy komunistů, tak já mám za to, že panu premiérovi by nemělo vadit, pokud komunisté pomohou k přijetí některých zákonů, které vycházejí z volebního programu sociální demokracie. Ale znovu říkám je potřeba velmi vážně se zabývat nad tím, co se tady v tom semináři dělo a nad tím, že naši komunisté to nedokázali radikálně odmítnout.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Až do tý předposlední věty bych s váma relativně souhlasil, ale tam jste zase uklouz k tomu, že některé ty zákony bysme společně prosazovat mohli, a to je to, co nás asi dělí. Prostě to …, my spolupráci s komunisty absolutně odmítáme. Z toho, co se teďko dělo na tom jejich velkém sletu, tak to padaly věty, ze kterých je určitě prostě každýmu moudrýmu člověku smutno.

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
S tím já souhlasím.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Oni velmi stojí o budování třídní společnosti, oni velmi stojí o budování to, na čem stála tahle země před rokem 89, lež, závist, nenávist, strach, prostě všechno to, co tady bylo v těch padesátých letech. Jim nevadí plakáty se Stalinem, jim nevadí prostě ty mrtví, kteří jsou v těch komunistických režimech na východ od nás, sednou si s nimi k jednomu stolu. To mám pocit, že je velké memento pro nás a my to nesmíme dovolit, nesmíme to připustit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Pánové, my bychom měli v tuto chvíli mít na telefonu místopředsedu KSČM, pana Václava Exnera. Slyšíme se, pane místopředsedo?

Václav EXNER, místopředseda KSČM
——————–
Ano, slyšíme.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Dobrý den. Pane místopředsedo, vy na jedné straně usilujete o to být regulérní parlamentní stranou respektovanou pět až deset let a představujete si, že budete vládní stranou, na druhé straně si zvete na konference představitele stran, které ve svých zemích podle organizací sledujících dodržování lidských práv potlačují lidská práva a likvidují své odpůrce. Jakou z těchto tváří KSČM si mají lidé vybrat?

Václav EXNER, místopředseda KSČM
——————–
No, především bych řekl, že v té chvíli, co jste tam mluvili o komunistické straně a jejích postojích, napovídalo spoustu nesmyslů. Pokud jde o naši mezinárodní konferenci, nebyl to ani sněm, ani slet komunistů celého světa, byla to řádná mezinárodní konference tak, jak ji konají jiné strany. A pokud jde o pozvané strany, pozvali jsme všechny, které reprezentují komunistické spektrum v Evropě a ty, které se hlásí k té …, k tomu, že ve svých zemích prosazují jinou společnost než kapitalistickou ve světě.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Jiří Paroubek, pojďme k politické, aktuální politické situaci, Jiří Paroubek je po Miloši Zemanovi první sociální demokrat, který otevřeně řekl, že by se nebál menšinové vlády, která by se opírala o podporu komunistických poslanců. Vy jste prohlásili, že můžete podpořit vládu výměnou za zákon o majetkových přiznáních. Je to vaše jediná podmínka a pak zvednete ruku pro důvěru?

Václav EXNER, místopředseda KSČM
——————–
No, musím to samozřejmě zpřesnit. Rozhodující je vždycky celkový postoj vlády, i pokud jde o zákon o střetu zájmů, anebo majetkovém přiznání, tak záleží také na tom, jaký by tento zákon byl. Pokud by splňoval to, aby se přiznával majetek a zdůvodňoval ten, který člověk v dané chvíli má, tak je to zákon, o který máme skutečně zájem. Ale pokud jde o vládu pana Paroubka, tak to je vláda koaliční a schválit ji v této chvíli musí především koalice.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Takže zákon o majetkových přiznáních nestačí?

Václav EXNER, místopředseda KSČM
——————–
No, určitě, kdyby byl sám o sobě a ještě k tomu, abyste k tomu dodala jakýkoliv zákon o majetkových přiznáních, tak v takovéto poloze to určitě není.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Pane místopředsedo, děkuji vám. Na shledanou.

Václav EXNER, místopředseda KSČM
——————–
Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Co říkáte, pánové?

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Já jenom vrtím hlavou, jo, protože nejdřív jsem slyšel takové – stačí zákon o majetkových přiznáních, ale je to prostě jako vždycky. Dáte jim prst a utrhnou vám ruku až u ramene.

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Já si myslím, že není vůbec důležité, jestli to setkání, které tady bylo, bylo sletem, sněmem či konferencí. Myslím si, že důležité je, co se tam odehrávalo a mě teď mrzí, že jsem ani od …, ani z úst pana místopředsedy Exnera neslyšel jednoznačné distancování se od těch závěrů, to je varující.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Já s tím velmi souhlasím. Jinač já jsem necitoval, nebo nemluvil o tom, co tam říkali jiné komunistické strany, ale já mám z jejich deníku, nechci říkat jakýho, aby to tady nedělal reklamu něčemu, čemu nechci, projev pana, pana Grebeníčka, kde on vyloženě píše, že nám …, že jim jde o změnu společenského systému, že chtějí opustit kapitalismus a podobně. Tady píšou …, on to píše sám …

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, já to tady mám taky.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
… takové věty, že …

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Já přečtu také: „Cílem naší politiky,“ to řekl právě předseda KSČM Grebeníček, „cílem naší politiky je prorazit blok zkompromitovaných politických stran a získat podporu spoluobčanů pro uskutečňování změn prospěšných pro naprostou většinu společnosti.“ Pánové, myslíte si, že kdyby komunisté uskutečňovali tyto změny, uskutečňovali by je pouze demokratickými prostředky, kdyby se dostali k moci?

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Já myslím, že oni ty demokratický prostředky využijou k tomu, aby se tam dostali, a pak uvidíme, co je demokracie.

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Já mám za to, že je skutečně ta konference v tuto chvíli je určitou možností, ve které mohli naši komunisté přesvědčit, že myslí tu cestu k demokratické straně naprosto vážně. Já vím, že mně může mnoho lidí vyčítat, že jsem také byl členem KSČ, nicméně já mám pocit, že na rozdíl od celé řady lidí, kteří položili tu rudou knížku v roce 89 v momentu, kdy nepřestali …, kdy ji přestali potřebovat, jsem byl jedním z těch, kteří se velmi zásadním a dramatickým způsobem snažili o reformu. My jsme předložili návrh na změnu strany, na změnu názvu strany, změnu programu, změnu stanov, bohužel ten návrh neprošel a teprve tehdy já jsem se s komunistickou stranou rozešel programově. A mám za to, že pokud komunistická strana za těch deset let dokázala dospět k takovéto konferenci, pak skutečně je otázka, na kolik to myslí se svou demokratickou cestou upřímně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Pánové, chcete ještě něco dodat?

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
No, já tady ještě půl věty možná pro občany, který to nečetli a zaplaťpánbůh, protože tohle si nekupujte, to opravdu, to jsou neuvěřitelný věci, ale tady je třeba napsáno, že ta současná situace, která tady je, je demontáž lidských práv a svobod v České republice a že jsou to pošlapávání základů demokracie a podobně, že žijeme v podstatě v nedemokratické zemi. To mám pocit, že by komunisté měli rychle odvolat a podívat se sami na sebe.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Pánové, podívejme se teď, jak dopadlo naše hlasování. Na otázku: „Bojíte se rostoucího vlivu komunistů?“ odpovědělo padesát jedna procent našich diváků „ano“ a čtyřicet devět procent odpovědělo, že „ne“. Tak to je docela těsné. Co říkáte tomuto výsledku?

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Tak já myslím, že když se na to podíváme, tak máme důvod se bát.

Michal KRAUS, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/
——————–
Mě to také nepřekvapuje, nicméně v tuto chvíli musím souhlasit, protože mám za to, že skutečně je potřeba, aby daleko více měli možnost komunisté ukázat, kam směřují, jako než jenom na takovéto konferenci, která tady probíhala, protože oni dneska skutečně těží ze situace, že jsou jakoby bokem od toho stranického spektra, distancují se od něj, ale ve své podstatě na takové konferenci ukazují, kam vlastně chtějí jít a bohužel naši lidé to zřejmě nedostatečně vědí a toho se je potřeba obávat.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Nesmíme mít krátkou paměť.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Tak je vidět, že na konci jste se alespoň na něčem shodli.

Petr BENDL, místopředseda strany, hejtman Středočeského kraje /ODS/
——————–
Tak já jsem moc rád, já žasnu a jsem rád.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
——————–
Já vám, pánové, děkuji za rozhovor. Díky, že jste k nám dnes přišli. Vážení diváci, vám děkuji za pozornost. Užijte si krásnou prvomájovou neděli a příští týden se s vámi opět těším na viděnou. Prima den.