Komise posoudí ústavnost existence KSČM

Roman PISTORIUS, moderátor
——————–
Senát sestavil komisi, která posoudí, jestli se KSČM pohybuje v mantinelech ústavy a jestli dodržuje zákon o sdružování v politických stranách. Vznik komise navrhl Jaromír Štětina, který se stal jejím předsedou.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Politická strana musí respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí k prosazování svých zájmů. Ústava hovoří jasně, podle Jaromíra Štětiny ale komunisté takové násilí neodmítají.

Jaromír ŠTEŤINA, senátor /nestraník za SZ/
——————–
Je celá řada symptomů i v dokumentech Komunistické strany Čech a Moravy, že tento článek pět porušuje.

Martin MEJSTŘÍK, senátor /nestraník/
——————–
Jak se nám zdá, tak je v rozporu s tím, co oficiálně hlásá tato strana.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Představitelé KSČM oponují, existence i činnost strany odpovídá jak zákonům, tak ústavě.

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/
——————–
Respektujeme pluralitu vlastnických vztahů, demokracii České republiky.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
O propagaci násilí podle nich v dokumentech strany nic není, proto s komisí nesouhlasí a navrhují vznik jiné.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
——————–
Komise, která by posoudila, jestli pan Štětina doopravdy umí číst.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Komisi k posouzení ústavnosti existence KSČM považují za zbytečnou ale i někteří pravicoví senátoři.

Jaromír VOLNÝ, senátor /ODS/
——————–
Zkoumat to může, ale nemá to žádný smysl, protože pro zkoumání ústavnosti čehokoliv je u nás kompetentní jedině Ústavní soud.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Pokud komise zjistí, že komunisté porušují zákon nebo ústavu, obrátí se podle JaromíraŠtětiny na vládu nebo prezidenta, ti jediní mohou navrhnout soudu zákaz jakékoliv politické strany. Senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM má na svoji práci zhruba dva týdny, její mandát skončí 29. listopadu, kdy se sejde ustavující schůze Senátu v novém složení.