Komise BIS vyslechne senátora Štětinu dne 29.11.2007

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS

JUDr. Jeroným Tejc

předseda

 

 

 

V Prazedne 20. listopadu 2007                                     

K č.j.: 26/2007 SKPBIS                                                                

                  

Vážený pane senátore,

 

         na základě Vaší žádosti ze dne 6. listopadu 2007 a po projednání výše uvedené žádosti v komisi Vás zvu na jednání komise, které se uskuteční dne 29. listopadu 2007 v 18:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, m. č. 103 B.

 

         Hlavním bodem jednání bude prověřování Vašeho sdělení, že ČSSD a BIS se vměšovaly do činnosti orgánů činných v trestním řízení. S ohledem na jednání komise si Vás dovoluji požádat o písemné zaslání důkazů, které mají o tomto vměšování svědčit a na které poukazujete. Důvodem je snaha o to, aby členové komise se mohli s těmito důkazy důkladně seznámit ještě před jednáním a mohli klást kvalifikované dotazy jak Vám, tak následně BIS, či jiným osobám. S ohledem na termín jednání komise Vás proto žádám o pochopení a zaslání těchto důkazů v co nejkratší době na adresu komise, nejpozději do 28. listopadu 2007.

 

         S pozdravem

 

 

                                              Jeroným   T e j c    v. r.

 

 

 

Vážený pan

Jaromír Štětina

senátor Parlamentu ČR

Praha