Kolik vlastně stojí mír?

ZKRAJE TÝDNE

V roce 2011 bude mít Země sedm miliard obyvatel. Přibývající počet lidí se musí dělit o bohatství planety, které nevzrůstá. Přibližně 1,2 miliardy lidí žije za méně než 1 dolar denně. Dvě miliardy lidí ve více než 40 zemích mají nedostatek vody a pravidelně mívají pocit žízně. Do roku 2025 vzroste počet těchto zemí na 66 – dvě třetiny obyvatel planety budou pociťovat nedostatek vody. Jen v subsaharské Africe žije 30 milionů lidi s HIV/AIDS. Umírá tam při porodu jedna žena ze sta, zatímco v západních zemích je to jedna žena z deseti tisíc. Sedmnáct milionů lidí ročně zemře na malárii a tuberkulózu. Každý den umírá 30 tisíc dětí hladem, podvýživou a na nedostatek očkování. V chudých zemích zemře 100 dětí z tisíce narozených, ve světě bohatém je to jen 9 dětí z tisíce. Celkem 290 milionů mužů a 575 milionů žen neumí číst a psát. To je neveselý obrázek planety se všemi důsledky, které bída přináší. Jak chudobě a jejím následkům čelit, diskutovala v Ottawě s představiteli parlamentů několika východoevropských zemí Kanadská mezinárodní agentura pro rozvoj (CIDA). Měl jsem možnost vidět, jak vážně berou Kanaďané nebezpečí chudoby ve světě: v devadesátých letech 65 válečných konfliktů ze 79 se objevilo v rozvojovém světě, z místa na místo bloudí po planetě 20 milionů uprchlíků. Roste ilegální obchod se zbraněmi, které slouží k zabezpečování základních životních potřeb, jako je kaluž vody či pastvina pro dobytek. Zákony tržní ekonomiky nedokázaly vyřešit stále se zvětšující rozdíly mezi zeměmi bohatými a chudými. Bída ohrožuje svět, včetně světa bohatých. Stále více vyvstává potřeba uplatnit vůči naší zkoušené planetě rodinný přístup, imperativ pomoci slabšímu. Bohaté země si to uvědomily začátkem šedesatých let a založily v Paříži Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Zárodek nové myšlenky byl na světě: bohaté státy se zavazují přispívat na rozvoj chudých zemí. Svůj podíl přijala i Česká republika čestným závazkem poskytovat v příštích letech přibližně 0,33 % našeho ročního hrubého národního důchodu (HND). Už vloni jsme do společného koše pro potřebné dali 0,1 % HND, což představuje takřka dvě miliardy korun. Z ročních sedmdesáti miliard dolarů, poskytovaných bohatými chudým, je to sice zlomeček, ale jasně jsme tím řekli: Bída ohrožuje svět. Bída rodí pekelné teroristické mesiáše a mstitele. Ptejme se, kolik stojí mír. Vykupme mír z chaosu chudoby.