Kdysi to bylo peklo a čerti,dnes komunisté

Z REDAKČNÍ POŠTY

Minulý týden podalo 30 senátorů vládě a nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení KSČM. Takřka na den se jim to povedlo k 70.výročí zákazu KSČ pomnichovskou vládou. Historie se však neopakuje vždy úplně stejně. KSČM není KSČ a současný režim,,aspoň doufám,je stále převážně demokratický a soudy jsou vázány ústavou a zákony.. Jak uvedlsenátor Štětina, který se nejvíce o tento návrh zasloužil,,v sobotním vysílání rádia,důvodem zrušení KSČM je,že uznává stále učení Marxe a Lenina. Leninův »Stát a revoluci« nazval v tomto pořadu dokonce praktickou příručkou terorismu. Mám dojem,že buď tuto knihu nečetl nebo četl špatně. Pokud si vzpomínám, je kniha převážně zaměřena na odumírání státu,jeho orgánů a jejich nahrazení samosprávou. Vůbec se mi zdá pan senátor nedůsledným. Proč například nenavrhl zrušení Velké Británie,kde před několika lety vybrali Marxe za největšího myslitele světa. Především však mám za to,že jde o honbu na čarodějnice.
Vždy,když je nějaký režim neúspěššný a své neúspěchy nedokáže rozum-ně zdůvodnit,najde si nějaký zástupný problém.. Zejména v době,kdy lidé, respektive voliči,neboť o ty jedině jde,prozřou a chtějí svými hlasy přivodit změnu. A to i přes soustavnou propagandu chrlenou na ně denně většinou médií a navzdory penízům,které tato propaganda stojí. Pak se rychle hledá něco,na co je buď možné všechny neúspěchy svést nebo proti čemu je třeba bojovat. Kdysi to byli čerti a peklo,později kacíři a čarodějnice,v poslední době socialisté a komunisté. Už ani nezáleží na výsledku této honby,ale hlavně na odvrácení pozornosti od podstatných věcí. Hlavní je odvrátit pozornost od »reforem«,radaru,zdražování a od stále větší sociální nejistoty. Od toho,co se před 18 lety slibovalo,co tehdy mnozí uvítali a uvěřili tomu.

Foto autor| KRESBA -Martenek