K TÝDENÍKU

Komunisté usilovali o zničení Československa

Když jsem přečetl všechny štvavé reakce ohledně článku Jaromíra Štětinyo bratrech Mašínech (viz TR č. 35/2005), rozhodl jsem se k tomuto tématu také napsat. Jako člověka na startu životní cesty mě hluboce zaráží postoj starší generace nejen k bratrům Mašínům, ale ke komunistické ideologii vůbec. Nejprve bych chtěl reagovat na dopisy, které uveřejnil Týdeník Rozhlas. Už z ducha všech negativních ohlasů je vidět, jakým způsobem pisatelé přečkali socialismus – jako klasický „televizní a zahrádkářský typ“, kterému po politice nic není a který si nechává do hlavy vtlouct, co se tehdejší nomenklatuře zrovna hodilo. Lituji toho, že tito lidé si vylévají svůj „mindrák“ ze své vlastní neschopnosti odporovat aktivně režimu. Nelze se pak divit, že titíž lidé pak házejí špínu na osobnosti, které v sobě našly dost odvahy vzepřít se vládnoucí tyranii a utéct před ní do bezpečí – na Západ. Pánové Dubanský, Kleibner, Sedláček a jim podobní ve svých příspěvcích na stránkách Týdeníku Rozhlas tvrdí, že v padesátých letech nebyla válka, ale vládl mír. Tímto bohužel prokázali svou zásadní neznalost dějin – mezi historiky je známým faktem, že Stalin chtěl v padesátých letech napadnout západní Evropu a rozšířit „sovětský ráj“ až k Atlantiku. Tyto agresivní tendence komunistické ideologie jasně potvrzuje dokument, který byl objeven teprve před čtyřmi lety – Plán použití ČSLA v případě války, zpracovaný generálním štábem a podepsaný Antonínem Novotným roku 1960 (cituji): „V prvním jaderném úderu zničit uskupení vojsk 7. armádního sboru USA, část sil 2. arm. sboru NSR a část sil protivzdušné obrany protivníka. V dalším hlavní úsilí soustředit na zničení nastupujících operačních a strategických záloh. Pro splnění úkolu použít: 1. na splnění bližšího úkolu 42 operačně-taktických raket s jadernou hlavicí, 2. na splnění dalšího úkolu 42 operačně-taktických raket s jadernou hlavicí, 3. na řešení nenadálých úkolů 10 raket s jadernou hlavicí.“ Vážení pisatelé, ještě ve vás přetrvává falešná iluze o míru v té době? Jednalo se zcela jasně o přípravy na 3. světovou válku! Jen pro zajímavost: naše země byla v první zóně jaderného úderu – čekalo by ji tedy naprosté zničení. Na závěr jeden poučný citát od Josefa Mašína: „Copak je možné, aby v dnešní době zasedali nacisté v Bundestagu?“ A já dodávám: komunismus je zločinná ideologie, která usilovala o jadernou válku a zničení světa!
Jan Fryčka

Klukoviny nejsou bojem za svobodu

Právě čtu letošní 35. číslo Týdeníku Rozhlas a moc mne potěšilo, že většina čtenářů negativně reagovala na článek Jaromíra Štětiny Zabíjeli ve válce. Také já jsem přesvědčen o tom, že způsob „odboje“ bratří Mašínů byl nepřijatelný a zdaleka neodpovídal ztrátám na životech nevinných lidí. Odpověď Jaromíra Štětiny je hloupá. Domnívám se, že klukoviny, jako je rozbíjení vývěsek a zapalování stohů, lze těžko označit za protikomunistický odboj. Je ostudné, že Senát navrhl k vyznamenání muže, kteří chladnokrevně vraždili nevinné lidi jen proto, aby si opatřili peníze na motorky a prostříleli se na Západ kvůli úniku z vojenské povinnosti. S politikou a „bojem za svobodu“ jejich činy nemají nic společného a měly by být spíše morálně odsouzeny, stejně jako odsuzujeme například teroristické činy palestinských fanatiků v Izraeli a albánských v Kosovu.
Prof. RNDr. Vladimir Vetterl, DrSc., Brno