K návrhu ministerstva vnitra na zrušení Dělnické strany

Tiskové prohlášení místopředsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Stanislava Grospiče (KSČM)

Ministr vnitra I. Langer 5.listopadu oznámil,že navrhl zrušit Dělnickou stranu. Stalo se tak poté,kdy podle jeho vyjádření »přetekl pohár jeho trpělivosti«. Návrh na zrušení Dělnické strany ministr Langer poté dal do souvislosti se zrušením Komunistického svazu mládeže na konci roku 2006 s tím,že nedělá rozdíl mezi pravicovým a levicovým extremismem.
Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny,poslanec ODS Marek Benda,označil následně v rozhlasovém vysílání návrh na zrušení Dělnické strany za marginální problém s tím,že by spíše měla být zrušena Komunistická strana Čech a Moravy.
Takovýto slovní útok na parlamentní KSČM nemůže být považován jen za pouhé osobní vyjádření,ale je bezprostředním projevem nejhrubšího pravicového extremismu spojeného s nejsilnější vládní pravicovou stranou. Ukazuje hluboké propojení části pravice s pravicovým extremismem. Ukazuje se v době,kdy po období hospodářského růstu přicházejí dopady celosvětové finanční a hospodářské krize a kdy na českou společnost tvrdě dopadají důsledky finanční,sociální i zdravotní reformy pravicové vlády.
Pravicový extremismus v podobě Dělnické strany,,Národní strany,Národního odporu a dalších extremistických skupin dlouhodobě ohrožuje současnou společnost a právní řád České republiky. Současná pravicová vláda nemá ve skutečnosti zájem na řešení nárůstu přímé či nepřímé propagace fašizujících a neonacistických myšlenek. Pravici udržování podhoubí,živící tyto názory,vyhovuje jako pojistka pro uchování jejího mocenského vlivu.
Je historickou zkušeností,že vždy v období prohlubujících se sociálních rozdílů ve společnosti pravice větší či menší měrou trpí tyto tendence a obviňuje z extremismu politické strany a sdružení hlásící se k levicovým názorům. Nejinak je tomu v případě České republiky. Nejinak je tomu v případě zrušení Komunistického svazu mládeže. Jeho zrušení bylo zcela politicky účelové. Osočení Komunistické strany Čech a Moravy,inkviziční taženísenátora Štětiny a bývalého senátora Mejstříka,mající odezvu i u části nejsilnější pravicové strany,jen zapadá do scénáře její záměrné kriminalizace.
KSČM je řádnou parlamentní stranou,zastoupenou v obou komorách českého parlamentu i ve všech stupních zastupitelských sborů samosprávy v České republice. KSČM vyvíjí svou programovou a politickou činnost v souladu s právním řádem České republiky.
KSČM trvale při obhajobě demokratických principů a odstranění sociální nerovnosti upozorňuje,na rozdíl od současné vlády i vládnoucí ODS,na nebezpečí nárůstu myšlenek neonacismu a fašismu.
Snahy srovnávat KSČM s neofašistickými pravicovými stranami a hnutími,snaha vydávat ji za větší nebezpečí pro společnost,než projevy neonacismu a fašismu,jsou projevem pravicového extremismu nejhrubšího ražení. Skutečným ohrožením demokratických hodnot a porušováním právního řádu je,dopouštějí-li se takových prohlášení a projevů oficiální zástupci vládních politických stran i státu.