Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář – zažalujte mě!

Otevřený dopis Ondřeje Slačálka senátoru Jaromíru Štětinovi byl už publikován na několika internetových serverech. Autor je anarchistou, těžko s ním lze ve všem souhlasit, některé jeho názory mohou dokonce vyvolat žhavou polemiku, nutno však ocenit jeho odvahu v období rozdmýchávání antikomunistických plamenů takto veřejně vystoupit.
Vážený pane senátore, byl jsem zděšen a šokován, když jsem se dočetl, že jste zažaloval Komunistický svaz mládeže za vydávání a šíření časopisu Mladá pravda a Komunistickou stranu Čech a Moravy za to, že tomuto časopisu poskytovala redakční prostory.
Aby bylo jasno, nejsem členem ani sympatizantem žádné komunistické strany ani svazu, s jejich názory nesouhlasím a kritizuji je ještě tvrději než Vy – myslím si o nich totiž, že to ve skutečnosti žádní komunisté nejsou. Mladou pravdu pokládám za nepříliš kvalitní časopis s nízkou úrovní a dogmatickými názory. Rovněž Vás samotného pokládám za nepříliš kvalitního (protože sice bezpochyby odvážného a schopného, ale ještě jednostrannějšího, než je v kraji zvykem) novináře, dogmatického politika a s mnohými Vašimi názory nesouhlasím – dokonce si o Vás ani nemyslím, že byste byl nějaký autentický stoupenec ekologické politiky.
Nikdy by mě ale nenapadlo snažit se Vás za Vaše názory dostat za mříže.
Právě nerespektování svobody slova a kriminalizace lidí pro jejich názory byl přece jeden z nejhorších rysů minulého režimu. Chcete jej snad vrátit? Srovnáváte komunismus s nacismem – jako zločinnou ideologii a jako ohrožení demokracie. Nacismus jako ideologie přitom hlásá vyhlazení celých národních a jiných společenských skupin. Komunismus nic takového nehlásá. Nacismus rovněž prosazuje vůdcovský princip. Komunismus prosazuje správu věcí všemi lidmi, jichž se týkají – tedy realizaci demokracie.
Jistě mi namítnete, že praxe leninismu a zejména pak stalinismu byla jiná než tento ideál – a budete mít jistě pravdu. Až se někdo bude snažit znovu realizovat podobné nebo i »menší« zločiny, je třeba se proti tomu nesmlouvavě postavit. Ale hlásání ideologie, která nevyzývá k takovýmto zločinům, nelze přece samo o sobě perzekvovat nebo stavět vedle ideologie, která k nim vyzývá. Proč nejste stejně aktivní ve snaze postavit mimo zákon katolickou církev, přímou pokračovatelku organizace, která rovněž může za miliony mrtvých a za velmi nedemokratické režimy?
Namítnete mi, že komunismus hlásá třídní boj. Uvědomte si ale prosím, že »třída« a »třídní boj« jsou pojmy, které západní akademická sociologie, politologie, historie i filozofie používá po řadu let. To, že je společnost rozdělena do určitých společenských skupin, to, že stejné šance nemá v kapitalistické společnosti syn popeláře a syn milionáře, a to, že zájmy těchto společenských skupin jsou často protikladné a střetají se, je přece vcelku zjevný fakt, o kterém pochybuji, že jej vyvrátíte. Zaslouží si snad někdo kriminalizaci pro názor, že je třeba nerovnosti mezi těmito společenskými skupinami vyrovnat a tyto rozdíly šancí zrušit?
Chcete kriminalizovat komunismus. Vysvětlete mi prosím, co je tak zločinného na myšlence, že soukromé vlastnictví výrobních prostředků je ideologický konstrukt, který tím, že je menšině umožněn, je zároveň většině odepřen. Řekněte mi prosím, co je tak špatného na myšlence, že by společnost měla disponovat všemi výrobními prostředky, aby k nim umožnila rovný přístup každému. Takové jsou myšlenky komunismu – a já se k nim hlásím. Patřím tedy mezi zločince?
Říkáte rovněž, že je zločinné hlásat revoluci. Označujete tedy za zločince George Washingtona a Thomase Jeffersona? Stát je monopol legitimní moci na daném teritoriu – to je definice, která vznikla úpravou Marxe a Lenina Maxem Weberem a která se dodnes učí na vysokých školách. Jestliže daný stát ztratí legitimitu, co je špatného na tom se proti němu vzbouřit? Osobně se domnívám, že to je za určitých okolností přímo lidská povinnost -kupříkladu, když onen stát vraždí lidi nebo páchá nějaké podobné zločiny. Co je na tomto názoru tak kriminálního?
Ano, jsem komunista a revolucionář. Od Vámi napadených redaktorů Mladé pravdy se liším především v názoru na stát. Ten pokládám za ničivý a pro revoluční prosazení komunismu nepoužitelný. Dokonce si myslím, že právě převzetí státu a jeho údajná přeměna v prostředek komunistické politiky je jedním z klíčových faktorů, které změnily komunistické revoluce nebo snahy o ně ve dvacátém století v krvavou hrůzu. Nicméně, podle Vašich měřítek jsem patrně svými názory zločinec. Podejte tedy trestní oznámení i na mou maličkost. Nechci se dostat do trapné situace, až se mě jednou nějaký můj vnuk či vnučka (dočkámli se jich) zeptají: »A dědo, co jsi dělal, když za tvého mládí začali omezovat svobodu slova?« Nechci se červenat a vymýšlet si trapné výmluvy.
Podejte na mě tedy trestní oznámení. Předtím mi ale prosím odpovězte na otázky, které jsem Vám položil.
S pozdravem