Jednání Rady Evropy o zločinech komunismu

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Rada Evropy dnes jedná o zločinech komunismu. Poslanci parlamentního shromáždění Rady Evropy mají hlasovat o zprávě o zločinech totalitních komunistických režimů a dokument vyvolává odpor v řadách evropských komunistických stran. Autor zprávy, švédský poslanec Göran Lindblad, zdůrazňuje, že patnáct let po zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě je nutná veřejná debata o zločinech komunismu. Lindbladova zpráva vyzývá výbor ministrů Rady Evropy, aby svolal mezinárodní konferenci o těchto zločinech. Ve vysílání teď vítám šéfredaktora časopisu Listy Václava Žáka. Dobrý den.

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Chybí podle vás mezinárodní odsouzení zločinu totalitních komunistických režimů?

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Já si myslím, že chybí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
A znamená podle vás tahle ta průlomová nebo Lindbladova zpráva nějaký průlom do řešení celé věci nebo, jak už se o tom mnohokrát mluvilo, ale nic se v tom neudělalo, bude to tento postup?

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Já tu zprávu neznám ještě, takže se můžu vyjadřovat obecně. Podle mého názoru patří k tomu, aby mohla společnost fungovat, určitý princip spravedlnosti, to znamená, bez ohledu na to, že třeba nacistické režimy se trestaly čtyřicet let po tom, co byly spáchány, tak podle stejného principu by se měly trestat všechny zločiny, které spáchány byly, samozřejmě jaksi s určitým odkazem na čas, ve kterém se udály, ale obecně se domnívám, že tam, kde byly porušovány zákony a docházelo ke kriminálním činům, tak tyto kriminální činy by měly být posuzovány a trestány.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Proč podle vás tak moc rozčiluje některé komunistické strany právě tato snaha poslance Lindblada, je to v tom, že připomíná to, co napáchali ti, k jejichž jménu a odkazu se hlásí, anebo mají třeba ještě černé svědomí v tom, že by se komunismus mohl případně do něčeho takového zvrhnout, aby se to lidem moc nepřipomínalo?

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
To já neumím posoudit, je třeba se zeptat těch, kteří jsou na tom zúčastněni obecně, myslím si, že ta hlavní potíž spočívá v tom, že když se mluví o odsouzení zločinu komunismu, tak se obvykle mluví v ideologické rovině, to znamená o odsouzení, které by bylo kolektivní, zatím to, co o čem mluvím já a předpokládám, že asi ta zpráva také, tak budeme mluvit o základních principech trestní odpovědnosti, která je vždycky individuální.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Rezoluci podporuje výbor pro lidská práva českého Senátu a u telefonu teď proto máme isenátora Jaromíra Štětinu. Dobrý den.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
V čem je podle vás přínos té rezoluce Rady Evropy?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Jestli bude přijata dnes v podvečer, tak to bude první celoevropské odsouzení komunistických režimů, bude to jakási taková obdoba norimberského procesu, ovšem bez uplatnění trestního práva. Já jsem velice podrobně studoval tu rezoluci pana Lindblada, nechal jsem jí přeložit do češtiny, skutečně tam jde o především o ideologické odsouzení, nikoliv o trestní odsouzení, a to je, myslím, potřeba udělat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Podle té Lindbladovy zprávy by měly bývalé komunistické země také zahájit kampaně, které by na celou problematiku upozorňovaly a přezkoumat by se měl i obsah učebnic dějepisu. Je třeba to, ta kampaň nebo to zahájení těch kampaní, to, co by mohlo nejvíce rozčilovat komunistické strany v jednotlivých zemích?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Samozřejmě. Je to především česká komunistická strana spolu s komunistickou stranou Ruska, jak mě informoval pan Lindblad v telefonickém rozhovoru, která se snaží tuto revoluci zablokovat. A ta blokace tý rezoluce vyplývá z té snahy dějiny zamlčet, to, co se dělo po druhé světové válce a děje se dodnes, to je vyslovování osvětimské lži a popírání například nacistického genocidia, to se teďka v komunistické podobě opakuje. Já bych k tomu řekl, že to je lež /nesrozumitelné/ nebo jáchymovská, proto to odsuzování, proto říká soudruh Exner, místopředseda KSČM, že to je nový hon na čarodějnici a nový McCarthyismus.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Jestliže on to označuje za nový hon na čarodějnice, nechce tím nějak naznačit, že na nějaké morální odškodňování obětí komunismu už je třeba pozdě?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Možná, že tohle označit chce, ale na to není nikdy pozdě, poněvadž ty zločiny komunismu byly stejně masové a měly stejný rozměry jako byly zločiny nacismu, a to právě komunisti neradi slyší, to je ten bolestný osten, který vždycky pociťují, když se o tom hovoří.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Stejná otázka pro vás, pane Žáku, nevnímáte to tak, že je už pozdě na morální odškodňování obětí komunismu?

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Jestli může ještě se vyjádřit k tomu, co říkal pan senátor Štětina, tak on by si měl vybrat to, o čem vlastně mluví, protože norimberský proces v žádném případě nebyl ideologickým odsouzením komunismu, on byl právě pojat jako trestní odpovědnost konkrétních strůjců zločinného režimu. A v tomto smyslu vedl také k odsouzení toho režimu, ale bylo to zásadně vedeno přes trestní odpovědnost jednotlivců. Takže, když chce říct, že to je něco podobného, jako je norimberský tribunál, pak to v žádném případě není to, o čem on mluví.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Teď mi odpovězte na tu otázku, jestli na to morální odškodnění už není pozdě?

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Já si myslím, že na morální odškodnění není nikdy pozdě.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Poprosím, abyste si názory na norimberský proces případně vyříkali v soukromí, protože teď jde o tu zprávu poslance Lindblada. Pane senátore, chcete se k tomu nějak vyjádřit, ještě k tomu příměru k norimberskému procesu?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já bych řekl, že je to pravda, co říká pan Žák, já to nepopírám, je to, norimberský proces byl mimo trestní stíhání zločinců především ideologickým odsouzením, to tady není, ten rozdíl tady samozřejmě existuje. Já doufám, že se podaří přijmout naše plenární zasedání, které zasedá dnes v Senátu, možná přijme rezoluci na podporu této rezoluce pana Lindblada.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka
——————–
Šéfredaktor časopisu Listy Václav Žák a senátor Jaromír Štětina. Pánové, díky, na slyšenou.

Václav ŽÁK, šéfredaktor časopisu Listy
——————–
Na slyšenou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Na shledanou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka