Jaromír Štětina v Press klubu F1

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Na Frekvenci 1 právě teď začíná Press klub a naším hostem je senátor Jaromír Štětina. Dobrý den.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dobrý den.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Pane senátore Štětino, jakpak jste oslavil 17. listopad?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Chodil jsem po městě, od Václavského náměstí k Národní třídě. Nešel jsem z Albertova, poněvadž mi to stačilo, že jsem šel před dvaceti lety.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Co vám šlo hlavou toho 17. listopadu dvacet let po pádu komunismu?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Říkal jsem si, jak je to úžasné, že jsem se toho vůbec dočkal. Spousta lidí mne blízkých se toho listopadu nedočkalo. Je to obrovská změna pro mne osobně, i pro nás pro všechny.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Na Frekvenci 1 je naším hostem senátor Jaromír Štětina. Posloucháte Press klub a naším hostem je pro dnešek senátor Jaromír Štětina. Pane Štětino, co myslíte, po těch, těch dvacet let po sametové revoluci, dokázali jsme se my Češi vyrovnat s komunismem a s komunisty?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že ta přeslovutná sametová revoluce nám dala možnost, abychom právními prostředky tuto revoluci konečně dokončili a dokončili dekomunizaci naší společnosti.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Co to přesně znamená, prosím? Zkuste to nějak podrobně.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Samozřejmě to bude ještě …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dala nám prostor právními prostředky …

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dokončit sametovou revoluci.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Já vím, ale jestli to tak úplně, úplně je, jak to říkáte.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já vám to se pokusím vysvětlit. To je samozřejmě dlouhý proces, pravděpodobně generační, ale jedna z nejdůležitějších věcí je, že jsme začali celou tu novou budovu další společnosti stavět na té nevysušené bažině. Je skutečně pravda, že je chyba, že se tenkrát komunistická strana nezakázala. Dokonce i pan prezident Havel to nedávno připustil tím, když veřejně řekl: „My jsme si tenkrát mysleli, že se reformují a oni to neudělali.“ A existují-li validní právní důvody, aby byly zrušeny, měly by se využít. To znamená, že už i Havel ví, že to byla chyba. Takže si myslím, že jedna z nejzásadnějších věcí je vypořádat se se smutným faktem, že u nás máme v České republice poslední stalinskou stranu v Evropě.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře, a co je, pane senátore Štětino,pro nás jako pro společnost více nebezpečné, taková komunistická strana KSČM a její členové, kteří se k tomu hlásí naprosto otevřeně, že jsou komunisty, anebo takový ten komunista, bývalý aparátčík předlistopadový, který se uměl transformovat, dnes má dobře fungující firmu se svými zaměstnanci a milióny za zády a ke komunistické straně se nehlásí, ale jak nám říká teorie, komunista bude vždycky komunistou, tak který z těchto dvou druhů je pro nás nebezpečnější v roce 2009, připomínám?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že dnes jsou nebezpečí oba dva, obě dvě tyto skupiny. A výhledově bych nevylučoval ani jistou fúzi. Já jsem nedávno mluvil s panem soudruhem Exnerem, bývalý místopředsedou KSČM a on mi říkal, my jsme jako bodláčí, nás vysekáte a my znovu vyrosteme. A že je KSČM v této stranické podobě nebezpečná, to vidíme ze všech jejích projevů. Už jenom například ohrožování nebezpečnosti našeho státu. Oni mají například v programu vystoupit z NATO, to je jedna věc. A druhá, z mezinárodně politického hlediska ta KSČM je velice nespolehlivá v tom smyslu, že stále hraje a bude hrát jakousi pátou kolonu nevyzpytatelného imperiálního Ruska.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře. A takový ten komunista bývalý, řekněme funkcionář aparátčík, který dnes má fungující firmu, tak pane Štětino, to je přece prototyp člověka, který jako první by si nepřál návrat komunismu a socialismu. Ten je dneska za vodou a ten už možná zapomněl, že komunistou byl. Je možná jakýsi latentní komunista někde uvnitř. To vidíte jak?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já to vidím čistě z hlediska práva. Jestliže ten podnikatel, bývalý komunista podniká a přináší prospěch společnosti, nechť tomu tak je. Já s tím mám dlouholetou zkušenost. Já jsem v roce 1992 a 1993 dělal šéfredaktora Lidových novin a odešel jsem na protest proti tomu, že se firma Ringier, která tenkrát Lidovky vlastnila, rozhodla udělat předsedou správní rady soudruha Voráčka, bejvalého lektora ze stranické univerzity ve Vokovicích. A já jsem tenkrát říkal, je mi samozřejmě jedno, jestli se stane ředitel, ředitel, ředitelem bývalý komunista třeba továrny na kuličková ložiska, ale ausgerechnet šéfem Lidových novin, když se takový stane, tak to ne a na protest jsem odstoupil. Mne celá tato záležitost samozřejmě trápí, ale myslím si, že pokud někdo neporušuje zákon a je společnosti užitečný, tak vůbec nezáleží na tom, jestli byl nebo nebyl komunista.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře. A záleží na tom, pane senátore Štětino, případně, že to byl komunista, který prokazatelně činil nějaké věci, které by mohly být na hranici nějaké trestní odpovědnosti, například posílal lidi do vězení, například neumožnil někomu vystudovat, nějakým svým konkrétním jedním zásahem, například že rozhodl, že tady Štětina nebo kdokoliv jiný nebude studovat nebo půjde do vězení nebo něco a po revoluci tito komunisté nebo tito jaksi příslušníci té státní moci potrestáni nebyli. A já se ptám, byla to chyba anebo nebyla to chyba?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Byla to zásadní chyba. Dnes už se nemohou potrestat, poněvadž v podstatě ty zločiny již jsou promlčeny, těchto jednotlivých lidí. Není promlčena zločinnost celé KSČ, na to máme zákon 198 z roku 1993, který to jasně říká, že to byl režim zločinný. A myslím si, že dneska je mnohem důležitější vypořádat se s existencí té Komunistické strany Čech a Moravy spíš, než hledat vinu někoho, co spáchal před dvaceti, před třiceti, před čtyřiceti lety.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
No, ale s ohledem na to, že Komunistická strana Čech a Moravy má určité procento, a ne úplně zanedbatelné, svých voličů a my jsme v demokracii, tak jak to hodláte udělat, pane Štětino?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Říkají novináři také klišé, že Štětina chce zakázat KSČM. To není pravda, nikdy nic takového jsem neřekl. A jako šéf té komise pro zkoumání ústavnosti KSČM v Senátu jsem to neřekl také. To ani není prerogativum Senátu. To rozhodnutí, požádat vládu, aby požádala Nejvyšší správní soud, aby senátní podezření prozkoumal, to bylo rozhodnutí celé horní komory parlamentu, to se jako pomíjí. A to rozhodnutí nemluví vůbec o nějakém zákazu, poněvadž to, co se stane se stranou, která porušuje zákony a ústavu, to musí rozhodnout pouze soud, a to my chceme.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Tak když ne zákaz, tak co, pane Štětino?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Zákon o politických stranách nemluví vůbec o zákazu, tam se mluví o rozpouštění …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Rozpuštění, dobře.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
… strany a je tam ještě …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Což je v podstatě totéž.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Není to totéž zcela, není to zcela …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Je to skoro totéž.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Je to skoro totéž, ale mluvme tou právnickou řečí.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Ano, ano. Jsme nakonec právníci.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
A druhá, druhá možnost je pozastavení činnosti té strany do okamžiku, kdy budou odstraněny nedostatky, kvůli kterým ta strana byla pozastavena. A to je to, co my teďka navrhujeme a co budeme navrhovat 8. prosince třem představitelům vlády, kteří nás navštíví v Senátu. A dokonce jsme v naší komisi zformulovali právě znění těch požadavků, co by se mělo stát, aby mohla Komunistická strana Čech a Moravy znovu fungovat, až bude pozastaveno, až bude pozastavení zrušeno. A myslíme si, že by to mělo být odřeknutí se slova „komunistická“ nebo jakéhokoliv derivátu tohoto slova z názvu strany, přejmenování a nová registrace. A potom zcela jasné zřeknutí se marx-leninského násilí jako prostředku dosažení svých politických cílů. Kdyby bylo toto splněno, tak by tato strana, ať už se bude jmenovat jakkoliv, splnila požadavek článku 5 Ústavy České republiky, který je pro nás zcela zásadní.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Tak to jsou slova hosta dnešního Press klubu na Frekvenci 1, senátora Jaromíra Štětiny. Posloucháte Frekvenci 1 a Press klub a naším hostem je senátor Jaromír Štětina. Pane Štětino, rozpouštění nebo pozastavení té komunistické strany tak, jak o tom mluvíte vy, s ohledem na to, že jsme v Čechách, v České republice s maličko švejkovskou povahou my Češi, nemůže to právě být pro vás v té chvíli Pyrrhovo vítězství? V okamžiku, kdy by se komunistická strana jaksi dostala do ilegality, není to právě to, na co oni čekají? Aby něco bylo zakázáno, protože to bude první, co budou říkat a že se právě tím pádem zvýší jejich popularita mimořádně rychle a vstoupí tam ještě víc lidí?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dovolte mi postupně ještě odpovědět na tu vaši původní otázku, co s těma třinácti procentama. Já bych chtěl zdůraznit …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dvanácti.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Nebo dvanácti, řekněme, dnes. Co s nima tedy udělat? Já si myslím, že je důležité to, že právní řád našeho státu vůbec nezná pardon pro někoho, pro pachatele trestného činu, který se velikostí vymyká. To bychom mohli samozřejmě pardonovat třeba všechny vrahy nad dva metry. V zákoně o tom nic takového není. A ty případy v Evropě už byly, že byly zakázány politické strany, které měly víc než dvanáct procent hlasů ve svých parlamentech, to je jedna věc. Co se týče toho, té ilegality té strany, já si nejsem jist, že ta strana v případě, že by byla rozpuštěna, do ilegality půjde, poněvadž to rozpuštění prostě nenastane. Já si myslím, že to pozastavení té činnosti je dokonce i pro tu Komunistickou stranu Čech a Moravy svým způsobem schůdné. Bude to ovšem znamenat, kdyby ten Nejvyšší správní soud takto rozhodl, tak by to znamenalo veliký rozkol v té straně. Není pravda, že by všichni přestoupili například k sociální demokracii. Nezapomeňte, že to násilí, o kterém mluví komunistický manifest a který je, toto násilí je vlastně, co odlišuje komunistickou stranu od sociální demokracie, to je pro ty lidi to nejpřitažlivější. Takže podle mých odhadů a podle různých studií asi dvacet procent toho elektorátu voličů by šlo volit jiné extremistické strany, například nácky, poněvadž ti mají ve svém programu také násilí jako prostředek k dosažení svých cílů …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Ale to nemůžete myslet vážně.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Myslím naprosto vážně, je to tak. Poněvadž část elektorátu skutečně chce to zkratkovité řešení společenských problémů. A ty by to hledali třeba u Dělnické strany, proč by ne.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Takže už to je důvod, proč k tomu nakonec nedojde?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ne, já si myslím, že dojde k tomu … Já nevím, k čemu dojde, já čekám na to jednání a já si myslím, že zatím ta jednání, která vedu s jednotlivými ministry, vedou k tomu, že ve vládě se ozývají hlasy, že by se toto mělo udělat. Hlasy, které říkají, že by to byl dobrý dárek, společný dárek horní komory českého parlamentu a vlády k dvacátému výročí listopadu. Říct, my tady nechceme poslední stalinskou a komunistickou stranu /souzvuk hlasů/ …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Ovšem špatný, špatný dárek pro těch dvanáct procent našich občanů, a to není málo, na druhou stranu.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já to počítám obráceně. Když vezmete dvanáct procent a odečtete od sta, tak je to osmdesát osm procent, kteří je nevolí, a pro ty je to dobrý dárek.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře. To říká senátor Jaromír Štětina v Press klubu Frekvence 1. Posloucháte Frekvenci 1, posloucháte Press klub, dnes s Jaromírem Štětinou, senátorem. Pane senátore, když teď probíhaly ty oslavy 17. listopadu, tak z úst obou našich posledních dvou prezidentů, tedy z úst pana Havla a pana Klause téměř unisono zazněly dvě takové informace. Jednak ta, že generace dnešních čtyřicátníků, padesátníků není tak úplně zralá pro demokracii, což mne tedy překvapilo. A potom, že současná politika, to znamená politika jednotlivých politických stran je ideově vyprázdněná. Souhlasíte s tím, co nám vlastně naši pánové prezidenti řekli?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že ideově vyprázdněná není jenom politika. Ideově vyprázdněná je svým způsobem celá naše společnost, myslím tím ten konzumní způsob života a nedostatek jakéhokoliv angažmá společnosti v politickém životě. Ta občanská společnost se u nás nevyvinula, a proto se mohly ty velké politické strany, respektive ty etablované strany dostat do situace, kdy tu moc můžou zneužívat. Ony vlastně nejsou pod žádnou, pod žádnou kontrolou. Takže v tomto smyslu to tvrzení o té vyprázdněnosti bylo správné. Ale myslím, že to spíše říkal pan prezident Klaus než pan prezident Havel.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Já jsem měl pocit, že to říkali oba právě, každý trošku jinými slovy. Nicméně, je na tom něco? Mně to tak trošku přišlo, že zrovna z úst třeba prezidenta Klause to zní tak zvláště, s takovou trošku, takovou pachutí.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že by to neměl říkat ani jeden z nich, poněvadž oba dva v těch rozhodujících dobách vývoje tohoto dvacetiletí stáli v čele tohoto státu. Já například bych od pana prezidenta Havla, kterého si velmi a velmi vážím, bych očekával, že místo těch smutných vizí, které tady jsou, řekne konečně něco konstruktivního, co s tím dělat. Já bych od něj například očekával, že snažení horní komory parlamentu je od toho, aby se s KSČM něco udělalo, podpoří. Já jsem s ním jednou o tom mluvil, když jsme dělali takovou protikomunistickou petici, on říkal: „Já ji podepsat nemůžu, poněvadž já jsem to tenkrát neudělal.“ A já jsem se zeptal: „Proč jste to tenkrát neudělal, pane prezidente?“ On říkal: „Já nejsem Pinochet.“ A samozřejmě …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Na tom něco je.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Samozřejmě, že na tom něco je. Ale číst levity dnes Havlovy za to, že to neudělal, to bych si prostě ani ve snu neodvážil, protože ta situace byla tenkrát velmi obtížná a byla tady ještě sovětská armáda, nevěděli jsme, jak to dopadne v Sovětském svazu, který ještě existoval. Měli jsme tady lidové milice, měli jsme tady dost velikou početně silnou komunistickou stranu. Takže ten manévr, který tenkrát udělal, ten tenkrát byl na místě, ale bylo vidět, že se vymstil tím, že máme to, co máme …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Podezíráte ho tím, myslím Václava Havla, z jisté zbabělosti?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
To bych si nikdy nedověl. To nebyla věc zbabělosti, to byla věc snahy, aby skutečně celý ten převrat skončil u nás nekrvavě. A proto nám to taky ve světě, ve světě závidí. Ale myslím si, že právě proto, že se tohleto stalo a že už jistou postpubertální demokracii u nás máme, tak bychom měli využít právě ty právní prostředky, které tady jsou. A ten právní prostředek, když dovolíte, to nejdůležitější, co bych chtěl říci a co se opomíjí, ocitovat ten článek 5, na kterém to stavíme, to je princip celé té věci. Článek 5 Ústavy České republiky říká, že součástí našeho politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů. Odmítají násilí, je v článku 5 napsáno. A ve všech stranických dokumentech od sjezdu šestého, sedmého považuje KSČM marx-leninské násilí za hlavní prostředek, jak dosáhnout svých cílů. To je prostě proti sobě. A teď je máme, máme tady právní systém, tak ho chceme využít prostřednictvím soudu.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře, tak to jsme zpátky u té komunistické strany. Ale já se, já vám s tím nedám pokoj, s těmi prezidenty, pane senátore Štětino, přijde vám z úst, a teď už je to jedno, jestli Václav Klause nebo Václava Havla, formulace, že dnešní padesátníci, že ta demokracie není pro ně, něco v tom smyslu, nebo že s ní neumějí zacházet, přijde vám to korektní, ano nebo ne?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Mně to korektní nepřijde, poněvadž je to prostě už vylučovat nějakou věkovou skupinu z čehokoliv, to je trošičku apatheidní. A já si myslím, že mizerové můžou být mezi dvacetiletými, zrovna tak jako mezi sedmdesátiletými, nemluvě o těch padesátiletých. Takže se mi to košer nezdá.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Když by, řekněme, teď v nejbližší době, nebo takhle, teď máme dvacet let po sametové revoluci, máte pocit, že to je právě okamžik, jakýsi bod nula, kdy by se mohly začít psát nové dějiny? A podle vás, pane senátore Štětino, co je teď tím největším, nejpalčivějším problémem, který tíží tuto zem? Jsou to státní finance? Je to korupce?? Nebo je to vůbec nálada ve společnosti, která se z jisté pohledu může stát, zdát až katastrofální?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že hlavní problém, který pálí mne a pravděpodobně pálí velkou část společnosti, je otázka toho, jak dopadnou volby. A já si myslím, že je potřeba udělat všechno proto, aby filipovsko-paroubkovský tandem ty volby nevyhrál, poněvadž by to znamenalo jasnou výhybku ve vnitřní a zahraniční politice státu.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Takže volby, aby se komunisti nedostali k moci. A co dál?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Potom by bylo potřeba …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Vidíte třeba tu, promiňte, vidíte třeba ten problém veřejných financí jako …

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já to vidím samozřejmě.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Promiňte, já jenom dořeknu tu otázku, … jako drobnou peripetii, která se prostě děje, anebo je to fatální věc, na kterou ta zem, ergo kladívko, my občané můžeme dojet?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
To není žádná marginální záležitost. Jestliže máme státní dluh ve výši jedna celá dvě miliónů korun, ale jenom padesát miliónů, miliard platíme ročně na úrocích, tak to není žádná okrajová záležitost.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Za týden miliardu.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
No, vidíte. A teď si to přepočtěte. A kdybychom to přepočetli na jednoho člověka, kolik každá rodina dluží. Ten státní dluh, to není nějaká efemerní záležitost, kterou za nás někdo zacvakne. To budeme muset platit ještě my, pokud se toho dožijeme, anebo to budou muset platit naše děti. Proto je tak strašně důležité, abychom tady měli vládu, která není ochotna díky jaksi svým politickým cílům obětovat příští generaci. A to, že hypertrofovaná touha po moci pana Paroubka mu dovoluje k tomu, aby odříkal a aby odmítal ta racionální řešení, to je nepřípustné …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Když já nevím, co je hypertrofovaná.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Hypertrofovaná je taková přebujelá.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Přebujelá.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Přebujelá touha po moci, která u pana Paroubka …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Můžu si to zapsat? Já to budu používat ode dneška.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Jistě, jistě, napište si obě slova – přebujelá i hypertrofovaná.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře, dobře. Tak to je samozřejmě problém, ale co ještě by tak mohlo, protože nás teď poslouchají obyčejní lidé a přemýšlejí o tom, co tady ten Štětina, senátor na Frekvenci 1 vypráví. Takže co podle vás ještě, kromě těch veřejných financí, kromě voleb, je ještě věc, která by nás měla trápit nebo třeba která by nás mohla v nejbližší době nějak zasáhnout, nás obyčejné lidi? Zkuste myslet na nás, pane senátore.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já vidím celé …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
/Souzvuk hlasů/.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
… jako jedno z největších nebezpečí vidím energetickou budoucnost naší země. To je záležitost pro každého z nás, to, jestli nám bude teplo nebo zima. A to musíme vyřešit a musíme to teďka řešit společně s Evropskou unií, především otázku diverzifikace energetických zdrojů, což znamená lidskou řečí, musíme vyřešit různorodost těch dodávek energie, které ze světa dostáváme. My vlastní energie máme málo. Pro nás to znamená například vyřešit společnou politiku Evropské unie vůči Rusku, aby Rusko nevydíralo Českou republiku tím, že budou přivírat kohoutky.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře, ale není na to Česká republika prostě malý pán?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
To musí udělat Evropská unie dohromady a ty …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
No, ale my tak zas Evropskou unii trošku zlobíme teď, pane Štětino.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
To je správně. Já si myslím, že Evropská unie by, koneckonců by jednou měla přistoupit na ty nabídky bývalých zemí sovětského bloku, které říkají: „My máme historickou zkušenost s tím velkým molochem, s velkou ruskou říší. Vyslyšte nás. Když to neuděláte, tak můžete mít ve svých obývácích brzy o něco chladněji.“ Koneckonců Bulhaři loňskou zimu to poznali, ti seděli doma v kožichu, poněvadž jim Rusko přivřelo kohoutky s plynem.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Takže to máme další bod, je jakási energetická bezpečnost.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Bezpečně.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Naším hostem na Frekvenci 1 je senátor Jaromír Štětina. Posloucháte Press klub. Hostem Press klubu Frekvence 1 je senátor Jaromír Štětina. Když jsme teď oslavili dvacáté výročí sametové revoluce, jsme členy Evropské unie, jsme členy NATO, pane senátore Štětino, to, že my jsme jako Česká republika tak trošku unfall terrible jaksi té Evropské unie, nemůže nás to do budoucna poškodit?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že kdybychom pokračovali v té euroskepsi tak, jak ji předvádí třeba náš pan prezident, tak bychom se mohli klidně dostat do role jakési okrajové země, která prostě zlobí a stojí za to brát ji vážně.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
No, ale tak zlobivé děcko si jako nemůžete hodit do dětského domova, že jo …

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
To nemůžete samozřejmě, ale můžete mu například nekoupit dárky k Vánocům, jo, můžete ho trestat nějakým způsobem, nemusíte ho brát vážně nebo si z něj dokonce můžete dělat srandu, což se bohužel jaksi v těch sdělovacích prostředcích na Západě objevuje. Já samozřejmě jsem velký zastánce Spojených států evropských dokonce s jedním prezidentem, s jedním soudním systémem už jenom proto, že kdyby se, nedejbože, něco stalo a měl bych být z něčeho žalován, tak radši budu souzen portugalským sudím než zkorumpovaným soudcem v některém českém okrese.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
No, tak to je teorie v této chvíli. Myslím, že pouze teorie. Ale praxe, jak známo, je košatý strom. Tak vy máte snad nějakou, vy máte nějakou zkušenost, pane senátore, s nezávislostí, v uvozovkách, s nezávislostí českých soudů, že to tak říkáte?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ano, mám zkušenost. Já mám svoji kancelář na Malé Straně a za mnou chodí lidi, po kterých šlapou státní zástupci, policie, soudy. Není nic jednoduššího, než když se spřáhne okresní státní zástupce s okresním sudím a babičce, která má dobrou zahradu nějakým způsobem jí odejmou jenom proto, aby tam mohli postavit hotel. Takové případy já vyslýchávám každou chvíli. Těch případů je celá řada. Já nevím, co s tím, poněvadž já nemohu samozřejmě zasahovat do soudní pravomoci a v takových případech si můžu spíš stěžovat jenom na hlavním nádraží. Tak dělám to, že se snažím oslovovat alespoň dotazy třeba ty příslušné policejní nebo prokurátorské úředníky.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
A není to třeba tak, že k vám tu a tam přichází takoví ti věční stěžovatelé a je to spíš bouře ve sklenici vody, než opravdový problém?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ono je to velmi těžké rozlišit psychicky nemocného člověka, který je stihomamem postižený …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
No, právě.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Mám tam také takové klienty věčné. Ale nikdy si nedovolím někoho podezírat z toho, že to je kverulant a jenom z toho důvodu ho nepřijmout. Já prostě mluvím s každým, kdo za mnou přijde. Je to taková práce navíc, to mám takovou vedlejší výrobu, mám takové soukromém ombudsmanství.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Dobře. No, já tak přemýšlím, kdybych já byl senátorem, milý pane Štětino, a věděl o těchto bezprávích, které se dějí, tedy tady babičce, které vezmou pozemek, aby postavili hotel, tak já nevím, co bych dělal, jestli bych třeba také zůstal dál senátorem.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Přeci jenom …

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Zkuste, co teda děláte?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já například jsem podával trestní oznámení, já jsem psal, upozorňoval na to, že se porušuje zákon. To není jenom, že vyslechnu někoho. Já se prostě snažím, snažím něco dělat. Jedno z mých největších trestních oznámení, bylo trestní oznámení na Bezpečnostní informační službu ve věci pana Vladimíra Hučína, poněvadž důstojníci BISky zcela zjevně porušili zákon v jeho případě.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Ale tady bychom vás mohli podezírat, že to je takové dobře jako mediálně prodejné téma. Ale držme se té babičky, jak jste uvedl. Když tam taková nějaká babička a za  babičku si dosaďme koho chceme, třeba dědečka, tak když tam za váma přijde, tak vy rozčílený běžíte na ministerstvo spravedlnosti, ptáte se ministra, nebo co se vlastně po …?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ano, ano.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Je to tak, jo?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Píšu ministru. Podle článku 12, mám to v malíčku, senátního řádu mně musí státní úředník do třiceti dnů odpovědět. Většinou to plní, i když třeba napíšu panu premiérovi. Ovšem ty odpovědi někdy mohou být tak klikaté a tak vyhýbavé, že vlastně jako kdybych se na nic neptal. Někdy to pomůže, někdy ne. Já bych řekl, že ta účinnost je asi padesát procent.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Tak jo, to je slovo chlapa. Děkujeme za to, že jste přišel, pane senátore Jaromíre Štětino, sem k nám na Frekvenci 1. Těšíme se na příště.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Děkuju za pozvání a na shledanou.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor
——————–
Na shledanou. Hostem Press klubu na Frekvenci 1 byl senátor Jaromír Štětina a teď nás čekají zprávy.