Jaromír Štětina předal cenu Václava Havla

Zvláštní cenu Václava Havla předal Jaromír Štětina během slavnostního večera zahájení festivalu Jeden svět za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv.

 „Východisko z marasmu světa neznáme a bylo by projevem neodpustitelné pýchy, kdybychom se domnívali v tom málu, co děláme, nějaké zásadní východisko spatřovat a kdybychom dokonce sami sebe, svá společenství a svá životní řešení nabízeli komuliliv jako příklad toho, co jediné má smysl dělat. Toto jsou moudrá slova, která napsal v roce  1998 Václav Havel v eseji Moc bezmocných,“ uvedl  Jaromír Štětina.

„Ani dnes neznáme zcela východiska z marasmu světa, ale to málo je potřeba stále dělat. Kredo Václava Havla přejímá dnes Festival jeden svět. Proto je pro mne ctí, že mohu dnes v zastoupení pana presidenta Václava Havla, který je mimo republiku, předat cenu za film, který přispívá k ochraně lidských práv.“

Tuto cenu získal dokumentární film „Mírotvůrci“ kanadského režiséra Paula Cowana, který se dopodrobna a velmi komplexně zabývá aktivitami mírových jednotek OSN v africkém Kongu.