Jaromír Štětina hostem Radiožurnálu

Jaromír Štětina, nezávislý senátor: Já jsem původním povoláním přírodovědec a geolog, takže vztah k přírodě mám. A myslím si, že ten zelený paprsek v naší, v našem parlamentním systému by měl znít, proto jsem za ně kandidoval, ale zelení, to není jenom příroda, zelení jsou obecná společenská témata.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Ze studia Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je tentokrát nezávislý senátor Jaromír Štětina, dobrý den.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Kandidoval jste, pane senátore, do horní komory jako nezávislý za zelené, ale vaše politická témata jsou spíš lidská práva nebo protikomunistické aktivity, máte ještě něco společného se Stranou zelených?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já jsem původním povoláním přírodovědec a geolog, takže vztah k přírodě mám. A myslím si, že ten zelený paprsek v naší, v našem parlamentním systému by měl znít, proto jsem za ně kandidoval, ale zelení, to není jenom příroda, zelení jsou obecná společenská témata.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Senát včera podpořil návrh evropské rezoluce o odsouzení komunistických zločinů. Rezoluci přijalo včera Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Pane senátore, proč horní komora parlamentu považuje za dobré dát najevo sympatie s tím, co řeší Parlamentní shromáždění Rady Evropy?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já jsem moc rád, že se to povedlo, poněvadž to byl včera veliký nervák.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
V Senátu.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
V Senátu, protože my jsme měli plenární zasedání právě v ty minuty, kdy to ve Štrasburku mělo být schválena tato protikomunistická rezoluce a chtěli jsme to podržet, to bylo celkem unisono u nás to hlasování, ale my jsme to potřebovali rychle do toho Štrasburku dostat, takže jsme to předřadili jako první bod jednání. Všichni byli pro a zajímavé bylo, že tu rezoluci, ta rezoluce, ta naše podpůrná rezoluce senátská byla schválena takřka unisono, nikdo nebyl proti, ani naši dva komunističtí senátoři.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Ti se pravděpodobně zdrželi hlasování.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ti se zřejmě zdrželi.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
K čemu jsou prakticky dobré takovéhle rezoluce, třeba jako ta, kterou včera schválil Senát?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já si myslím, že je to proto, že čas běží a my, Evropa i svět velice snadno ztrácejí paměť. A ty snahy komunistů našich i evropských i neevropských spějí k tomu, aby se vytvořilo něco, co nacisti nazývají osvětimskou lží, snaha vytvořit tady takovou jáchymovskou lež, či gulagskou, zfalšovat dějiny a zapomenout na to, jaké zločiny komunismus dělá, proto jsou důležité tyto rezoluce.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Vysíláme v těchto chvílích ze studia v Poslanecké sněmovně, vyzvali jste jako senátoři vaše kolegy poslance, aby se třeba k té vaší rezoluci přidali?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ano. Já jsem vystupoval v obecné rozpravě, vysvětlil jsem, jak je to potřebné, ale já si myslím, že to složení naší, našeho Senátu už samo o sobě je takové, že to poslanci pochopili. Překvapení pro mě byli sociální demokraté, kteří taky zvedli ruku pro.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Myslel jsem, jestli horní komora vyzvala dolní komoru, Poslaneckou sněmovnu.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Vy myslíte jaksi naše partnery ze druhého konce náměstí.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Z budovy, kde teď sedíme.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
My jsme to neudělali, ale jestli mohu využít tohoto prostředí a pokud mě kolegové z Poslanecké sněmovny slyší, tak je prosím, aby to podpořili a obracím se teda na všechny, včetně komunistických poslanců, poněvadž si myslím, že komunisté by měli být mezi těma, kteří by ty zločiny odsoudili.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Pane senátore Štětino, komunistické poslance i senátory volí svobodní lidé ve svobodných volbách. Vy se svobodně snažíte například o zákaz propagace komunistické strany, čeho tím vlastně chcete dosáhnout?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Celý tento postup, co já dělám se svými kolegy, vyplývá z jednoho základního principu, a to jest nepřipustit násilí jako princip řešení společenských problémů, a to mají společný právě nacismus a komunismus. Obě tyto ideologie považují násilí za přípustné v určitém případě, aby získaly svých cílů. Komunisté dodnes mají ve svém programu odvolání, zásadní odvolání na Karla Marxe a když si přečtete ten nejzákladnější komunistický manifest Marxův, tak tam je jasně napsáno – vemte zbraně, použijte násilí pro vyvlastnění soukromého majetku, to tam pořád je to násilí zakódováno a taková strana nemá právo být v demokratické společnosti.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Vy tedy čtete i v programu nynější Komunistické strany Čech a Moravy, ať u v řádcích, nebo mezi nimi, něco, co by mohlo podpořit ta vaše slova?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
No, já čtu samozřejmě komunistický tisk, velice s chutí čtu Haló noviny, poněvadž ten jazyk mně připomíná moje mládí v padesátých letech. A tam je celá řada výzev, anebo časopis mladých komunistů, který vydávají, ten je přímo plný přímých výzev k násilí, ty se zase opírají o Lenina. A tam, když si přečtete, a doporučují každému, aby si přečetl Stát a revoluci Vladimíra Iljiče Uljanova Lenina, to je příručka teroru, jak se to má správně dělat.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Setkáváte se někdy s názorem, že to ale byli třeba komunisté, komunisté, kteří ve druhé světové válce bojovali a nasazovali život v boji proti nacismu?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ano. Samozřejmě setkávám a těch, kteří v tom boji proti nacismu padli, těch jejich jednotlivých individuálních činů si hluboce vážím.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Je tedy možné odsuzovat komunismus a s nimi i tyto padlé hrdiny?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ne, já si myslím, že není možné odsuzovat en gros všechny, kteří tou stranou prošli, poněvadž komunisté se různě měnili. Ta levicová fronta například komunistická předválečná byla něco jiného, než byli pováleční komunisté. Pováleční zase byli něco jiného, než byli osmašedesátníci. Osmašedesátníci byli absolutně něco jiného, než byli ti, kteří tam byli do roku 89 nebo ti, kteří jsou tam dnes. Čili můj přístup je takový, že je potřeba odsoudit komunismus jako ideologii, jako myšlenku, která plodí a nosí násilí, ale v žádném případě nedopustit nějakou /nesrozumitelné/ kohokoliv, pokud se nedopustil sám nějakého zločinu.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Řada komunistů bojovala proti nacismu. I u vědomí tohoto faktu, jak se díváte na to, že z programu Parlamentního shromáždění Rady Evropy byl stažen návrh deklarace odsuzující obdivování nacismu?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já si myslím, že to byla remíza taková, že to byla vlastně taková oběť obětovat tuhle tu kapitolu, poněvadž pro, zejména pro komunistické delegace evropské to bylo prostě to nejnesnesitelnější, co by mohlo být srovnávat je s nacistem. Na to, tím komunisti strašně trpí. Možná, že si podvědomě uvědomují, že to srovnání je správné a takže tento článek byl obětován, aby to vůbec prošlo, poněvadž tam, já to vím, já jsem mluvil s panem Lindbladem, který to organizoval, byl toho zpravodajem, on mi říkal, jsou to právě vaši čeští komunisté spolu s ruskými, kteří to snaží se zablokovat.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Ta rezoluce odsuzuje masivní porušování lidských práv spáchaných komunistickými totalitními režimy a vzdává čest obětem těchto zločinů. Pád těchto režimů ve východní a střední Evropě podle Rady Evropy nevedl k debatě o jejich zločinech. Myslíte, že ani u nás, pane senátore, neprobíhá permanentní debata o minulosti?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já si myslím, že ta debata ještě před půldruhým rokem vůbec neprobíhala, proto jsme se do toho pustili, proto jsme udělali například petici www.zrušmekomunisty.cz, kterou už podepsalo dvaašedesát tisíc lidí.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Počkejte, to je zákaz, to není debata.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
To není, to je debata, poněvadž ta debata u toho následovala okamžitě, před půldruhým rokem nebyla. Jen si vzpomeňte, teď už máte prakticky každý den nějakou debatu v tisku, lidé o tom hovoří, lidé nám píší, píší, já chodím na besedy a lidi to strašně zajímá. Ta debata tady je a odkrývá se tady možnost toho zabránit tomu falšování dějin.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
A co říkáte úrovni té debaty?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ta úroveň není příliš silná, já si myslím, že to je jaksi úroveň spíš teďka mediální, já myslím, že je potřeba vytvořit k tomu nějaké prostředí. Například si myslím, že je velice dobrý nápad udělat Ústav národních pamětí, jako už ho mají na Slovensku, nebo jako mají v Polsku, který se bude vlastně na vědecké a historické úrovni komunistickými zločiny zabývat.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy, komunistka Kateřina Konečná ve svém projevu, který si na včerejšek přichystala do Štrasburku, uvádí, že rezoluce neodsuzuje původce těchto zločinů, ale usiluje i stigmatizaci komunistické ideologie jako takové. Vidíte to rovněž tak?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
No, já si myslím, že není pravda, že za to nemůže komunismus, za ty desítky milionů mrtvých, že to byly jenom nějaký, nějaký výjimečně stigmatizovaný osobnosti, které zneužily komunismus, to není pravda, to je snaha to na něco svést a obhájit komunismus. Byl to právě ten režim, právě ta ideologie vedoucí k násilí, která to má na svědomí, takže paní poslankyně se mýlí.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Hostem dnešního pořadu O kom se mluví je nezávislý senátor Jaromír Štětina. Panesenátore, v České republice je povolená, tedy legální, i krajně pravicová nacionalistická strana. Voláte, řekněme, po zákazu propagace i tohoto politického subjektu?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ano, samozřejmě. My …

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
A teď si řekněme, po zákazu propagace nebo po zákazu takové strany jako takové?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
No, ten zákon, který jsme předložili, má zakazovat propagaci nacismu a komunismu, to je první krok, ale v případě této nacionalistické strany bych neváhal ji vzít registraci, protože oni porušují už stávající zákon, jo.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
V čem? Jste zákonodárce.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Oni porušují například tím, co dělali v Letech, porušují paragraf dvě stě šedesát A trestního zákona, který hovoří, že je trestné popírání genocidy a nacistického i komunistického a v Letech to genocidium bylo. Lety byly součástí tý obrovský genocidní mašiny, zrovna tak jak Osvětim nebo Terezín, anebo menší tábory.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Byl jste o víkendu v Letech u Písku, připomeňme jenom, že na tom místě byl v roce 1942 sběrný tábor, v němž zahynulo přes tři sta Romů, další byli transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi, na místě tábora teď stojí velkokapacitní vepřín, máte, pane senátore, jasnou představu, co si s tím místem počít?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já si myslím, že především to byl, byla nepravost toho minulého režimu, že tam ten režim, vůbec ti komunisti postavili, že jo, to tam bejt nemělo, a dokud tam je, já bych ten vepřín tam klidně nechal a za ty prachy, který by jeho odstranění stálo, bych udělal nějakej projekt pro romskou komunitu, myslím, že by to bylo mnohem užitečnější.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Mladá fronta DNES včera informovala, že výroky členů krajně pravicové Národní strany při sobotním shromáždění v Letech na Písecku zřejmě nebudou potrestány, projevy funkcionářů strany, jak píše Mladá fronta DNES, posuzoval na žádost policie politolog Zdeněk Zbořil a došel k závěru, že výroky jsou nenapadnutelné. Čekal jste to, anebo jste takovým zjištěním trochu zklamán jako přímý účastník té akce, která tam byla o víkendu?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já, pokud vím, tak ten pan posuzovatel posuzoval situaci z videozáznamu, který mu dala policie, takže nemohl určitě vidět všechno a posoudit to objektivně. Pokud policie chce rozhodnout, tak se musí obrátit i na jiná svědectví a i na jiné odborníky, než jenom na jednoho osvědčeného, kterého potřebují zřejmě k tomu, aby ospravedlnili svojí liknavost.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Zdeněk Zbořil patří k, řekněme, uznávaným odborníkům na extremismy. Kdyby se policie obrátila na vás jako na přímého svědka, jaké svědectví byste vydal vy?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já bych vydal svědectví, že byl porušen onen paragraf, který jsem zmiňoval.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Čekáte tedy, až se na vás policie obrátí, anebo budete sám aktivně konat?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Já, když jsem to slyšel ty výroky, tak jsem se okamžitě na místě obrátil a učinil jsem jakési ústní trestní oznámení panu řediteli písecké policie. Já jsem ho upozornil, že se právě porušuje zákon. Nebylo mi to nic platné a já si myslím, že to je zatím všecko, co jsem v tom mohl udělat a čekám, že policie konat bude, poněvadž musí to bejt naše policie, která bude dodržovat pořádek a zákony. A já věřím, že k tomu jednou dospěje.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Vy se, pane senátore, nezabýváte jenom lidskými právy v České republice, ale, řekněme, na mnoha, na mnoha místech světa a do mnoha míst světa už máte vlastně zakázaný vstup, například do Ruska, přesto nechystáte se tam nějakým způsobem?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
No, já tam pojedu asi after, já tam teďka skutečně za tohoto režimu, který tam je, jet nemůžu, poněvadž jsem naprosto jasně řekl už před časem, že prezident Putin se dopustil více zločinů než prezident Miloševič a na tom si trvám. A co se týče těch ostatních států, těch přibývá. Teď jsme byli odmítnuti s kolegou panem Schwarzenbergem …

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Do Běloruska.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
… do Běloruska, jistě by se našly ještě nějaké jiné země.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Jak vlastně probíhá taková procedura, kdy senátorovi suverénního státu zakáže jiný stát vstup do země?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Ono to proběhlo velice hladce, normální formou, že tam prostě pracovníci Senátu šli, požádali o víza, my jsme napsali do těch vízových formulářů popravdě, že se chceme setkat s opozičními politiky, tam odmítli nám ty víza dát, aniž by to uváděli, poněvadž žádný stát nemusí uvádět ty příčiny, ale dozvěděl jsem se ty příčiny z běloruské televize, která v neděli odvysílala pořad, kde například mě odsuzuje, nebo respektive označuje za podpůrce čečenských teroristů, kteří, cituji: „Se rozhodli vyhlásit genocidu ruskému lidu,“ takže jaksi s takovouhle zločineckou nálepkou já nemůžu přeci do Běloruska jet.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Kam ještě nesmíte?

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
No, já je radši nebudu jmenovat ty země, poněvadž bych chtěl, aby byla ze mě ta klatba sňata, tak do toho nechci šťourat.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl nezávislý senátor Jaromír Štětina. Děkuji za odpovědi, na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, nezávislý senátor
——————–
Na shledanou.

/písnička/

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Druhá část pořadu O kom se mluví, hostem byl nezávislý senátor Jaromír Štětina. 221552155 a 221552255, to jsou mnohým dostatečně známá telefonní čísla, na nichž teď čekáme názory na to, co zaznělo v první části pořadu O kom se mluví. Dobrý den.

posluchač
——————–
Dobrý den, tady Horák. Senátor, kterého jste tam měl teď v tom pořadu, byl to senátorŠtětina, že?

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Ano.

posluchač
——————–
On patří k tvrdému jádru českých antikomunistů, ale sám se chová jako bývalý okresní tajemník Komunistické strany Československa. On ví prostě, jako by byl soudce, jo, že v Letech byl porušen zákon, citoval tam nějaký příslušný paragraf, on ví, že bývalý prezident Miloševič, prezident Jugoslávie, je zločinec, protože páchal zločiny, i když ještě nebyl odsouzen, on ví, že byl zločincem ještě větší, větším než Miloševič prezident Putin a tak dále, jako jo, to je všechno, na shledanou.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Děkujeme za názor, hezký den. Dobrý den, jste ve vysílání Radiožurnálu.

posluchač
——————–
Dobrý den. Pane Pokorný, chtěl bych vám poděkovat za seriózně vedený rozhovor. K tomu, co tam bylo …

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Představíte se, prosím?

posluchač
——————–
Haló, Dostál.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Dobrý den.

posluchač
——————–
K tomu, co tam bylo, prosím vás, mně je trošku divné, tak pan Štětina svého času jezdíval do toho Sovětského svazu ještě jako domů a teď najednou, no, nevím, možná, že by stálo zato se ho zeptat, jak se na to dneska dívá, když teda tento režim ho tam nepustí, ale vůbec celkově bych se chtěl vyjádřit jako k otázce Senátu. Senátoři se zabývají tolika věcmi, že si myslím, že jim nezbývá čas se zabývat skutečně tím, co tady je, těch deset procent, který dostali, by je měly vést k tomu, aby byli skutečnými pojistkami a ne šťouraly. Děkuju vám pěkně.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Hezký den. Haló, těšíme se na další názor, dobrý den.

posluchač
——————–
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Máte slovo.

posluchač
——————–
Vytiska, Praha. Já jsem chtěl jenom připomenout, že senátor Štětina v jednom knižním rozhovoru tvrdí, že sovětské Rusko prohrálo druhou světovou válku. Tak takovýho člověka bysme ve vlastním zájmu náš stát neměli pouštět do ciziny my, aby tam nedělal ostudu. Děkuju, nashle.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Hezký den. Další, prosím, dobrý den.

posluchač
——————–
Dobrý den, tady Jarda, Praha. Já bych měl k panu Štětinovi asi tohle. Když kandidoval doSenátu, tak tvrdil, že bude bojovat proti veškerýmu špatnýmu přístupu, ne jenom komunistů, a teď, když se dostal do Senátu, tak si myslím, že se z něho stal obyčejný kariérista, protože za tohohle režimu, kterej tady je, ročně umírá nebo sebevraždu spáchá patnáct set lidí, což za deset let je pěkná část, nebo za patnáct let, a proti tomu nevystupuje. Já si myslím, že pan Štětina není dobrej člověk a že je prach obyčejnej kariérista. Děkuju, na shledanou.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Na slyšenou. Haló?

posluchač
——————–
No, dobrý den, haló?

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Dobrý den, pane.

posluchač
——————–
Já jsem ze Znojma, jmenuji se Tonda, haló.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Ano.

posluchač
——————–
A chtěl bych vám, chtěl bych prvně poděkovat panu Štětinovi, že byl výbornej, vynikající. Tady ty kolegy, co byli přede mnou, to jsou buďto komunisti, anebo nacisti. Já si myslím, na komunistickou stranu, že v komunistický straně není každej špatnej, nejsou tam zlí lidi, ale ten název komunistická strana, ten je zločineckej a oni, kdyby měli trošku charakter, tak ten název změní, protože oni jsou, český slovo k tomu pasuje, vyčůraní. Kdyby nebyli vyčůraní a říkali si, už tady názvy byly, třeba, já nevím, Levicová strana práce a tak dále, ale právě že ten komunismus je srovnatelnej s nacismama a myslím, že komunismus ve světě má víc ještě mrtvých jak nacismus, trval dýl a byl jeden z nejsprostějších systémů, které tady byly. Každej, kdo tam je, se může aspoň stydět za to. Na shledanou.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Dobře, děkujeme za názor, hezký den. Předposlední telefonát, haló, máte slovo.

posluchačka
——————–
Dobrý den, Hanáková Marta.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Dobrý den, paní Hanáková.

posluchačka
——————–
Já bych chtěla vám moc poděkovat za to, že jste vedl rozhovor s panem Štětinou a chtěla bych jenom vzkázat panu Štětinovi, že ho velmi podporuji a přeji mu, aby měl sílu dál dělat to, co dělá, protože si myslím, že je to člověk na svém místě, jak byl v epicentru, tak nyní v Senátu a že nemá ztratit energii a má dál bojovat za to, v co věří, to je v lidskost a v to, že všude se musí dělat něco pro právo. Děkuji a jinak přeji Radiožurnálu hodně úspěšného vysílání.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Radiožurnál děkuje. A poslední názor, dobrý den.

posluchač
——————–
Dobrý den. Já jsem se bystře podíval na webovou stránku Národní strany.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Představíte se, prosím?

posluchač
——————–
Ano, a tam jsem zjistil, že Národní strana požaduje, aby se ty miliony, které by se spotřebovaly na zbourání vepřína, věnovaly jinému účelu. A zjistil jsem, že pan senátor má tentýž názor. Jak se, jak tomu mám teď rozumět? Na jedné straně brojí proti Národní straně a na druhé straně hlásá stejný názory, jako tato strana. Děkuji.

Jan POKORNÝ, moderátor
——————–
Děkujeme za aktuální postřeh a přejeme hezký den.