Jaromír Štětina hostem Radiožurnálu

Téma dne: Měla by protikomunistická skupina bratří Mašínů dostat nejvyšší státní vyznamenání?

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Stačí říct dvě slova – bratři Mašínové. Rázem se člověk octne uprostřed polemiky, která alespoň prozatím neměla jednoznačné vyznění. Pro jednu stranu sporu jsou členové jejich odbojové skupiny hrdiny, kteří bojovali proti zločinnému režimu. Pro druhé jsou vrahy, kteří při své činnosti zabíjeli nevinné lidi. Senát tento týden opět navrhl prezidentovi, aby vyznamenal Ctirada a Josefa Mašíny a Milana Paumera Řádem Bílého lva. Zdaleka ne všichni senátoři jsou ale přesvědčeni o tom, že to je vhodný krok. Můžete se do naší debaty také zapojit na mailové adrese ozvenydne@rozhlas.cz. Ve studiu je senátor zvolený ze Stranu zelených Jaromír Štětina. Dobrý den.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A na telefonní lince Jaroslav Sykáček, senátor zvolený za ČSSD. Dobrý den přeji i vám.

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Dobrý den všem ve spolek.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Štětino, vy jste během té rozpravy v Senátu řekl, dovolím si vás citovat, že Mašínové byli stateční a přisuzovat vinu jim mohou jen ti, kteří se zachovali stejně odvážně jako oni. Myslíte, pane senátore, že činy skupiny bratří Mašínů jsou tak jednoznačně kladné, že si zaslouží státní vyznamenání?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já bych nesoudil, jestli jsou ty činy kladné, nebo jestli jsou bratři Mašínové vinni. Ta otázka viny není tak důležitá. Mnohem důležitější je to, na jaké straně barikády v té době té občanské války, kterou vyhlásila Komunistická strana Československa, vlastně /nesrozumitelné/, to znamená, že se neptám, jestli byli hrdinové, nebo jestli byli vrazi, já si myslím, že i oni byli obětí, jako je obětí každým, kdo je ve válce přinucen zabíjet. Totiž to existuje železné pravidlo války, kdo nezabije, bývá zabit. A do této situace se tenkrát bratři Mašínové dostali.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Byli podle vás nuceni zabíjet?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že byli nuceni zabíjet právě proto, že kdyby nezabili, tak by nepřežili. Oni zabili celkem, jestli jsem to dobře spočítal, 7 lidí, zabili 2 příslušníky SNB, zabili pokladníka Rošického a 4 policisty NDR. Já si myslím, že i těchto 7 lidí byli oběti války a pokud mají ještě pozůstalí, tak jim náleží hluboká účast, ale oni nebyli oběti Mašínů, oni byli obětí onoho vnuceného boje a že to válka byla, to přiznávali i sami komunisté, vždyť oni říkali, že to je fáze třídního boje, dokonce zostřeného třídního boje.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Sykáčku, vy jste varoval před tím, co jste nazval, překreslováním historie a vytvářením hrdinů tam, kde nejsou. Jaké překreslování historie podle vašeho názoru hrozí?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Víte, já se domnívám, že se nesmí zaměňovat pojem hrdinství a pojem statečnost, protože legální a oprávněný odboj, který využívá násilných prostředků, byl tady použit /nesrozumitelné/ podle mého názoru za válečného stavu. A ozbrojený odboj, jak jsem již říkal, je v Senátu, přestože je odůvodněným bojem proti totalitě a režimu, který si tenkrát lid naší země dokonce zvolil dobrovolně, nemůže být, nemůže být hrdinstvím.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Podle vás to tedy válka nebyla?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Podle mě toto válka nebyla. Podle mě to skutečně válka nebyla. Domnívám se, že prostředky, které zvolili bratři Mašínové, nebyly odpovídající, vždy, když bych hovořil o některých případech, které už tady zmínil můj kolega, tak vezměme si třeba příklad člověka nebo příslušníka SNB, četaře Honzátka …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
V Čelákovicích myslíte?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
V Čelákovicích, ano, to je ten případ v Čelákovicích, tak ten byl omámen, píše se chloroformem a přece nemusel být zabit, mohl být spoután, mohl být jinak jaksi odstaven, ale přesto, a to přiznávají bratři Mašínové, aby nemohl být vypovídat a podat popis pachatelům, tak nakonec teda Mašín podříznul, to přece není legální boj.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Nemusíme, nemusíme možná, pánové, úplně zacházet do těch úplných podrobností, ale když už tedy jsme u těchto případů, jsou to vlastně ty dva, o kterých se diskutuje nejvíc, to je ten, který ten zmínil pan senátor Sykáček, a také zabití pokladníka podniku Kovolis při přepadu vozu, který vezl výplaty. Pane Štětino, ani tyto dva činy, o kterých se asi nejčastěji mluví, jako o kontroverzních, ve vás nevzbuzují žádné pochybnosti?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Především je to teda ten kontroverzní případ, „kontroverzní případ“ Josefa Rošického. Já bych chtěl upozornit, že v té době, kdy Josef Mašín zabil pokladníka Rošického, jeho bratr Ctirad ještě seděl ve vězení, seděl ve vězení a hrozilo mu prodloužení trestu možná až k tomu nejvyšší. A jestliže ho chtěli osvobodit tehdy, tak k tomu potřebovali určitě nějaké prostředky, a proto teda se rozhodli, aby ty prostředky získali tím, že přepadli onen automobil, který vezl výplatu zaměstnanců Kovolisu v Hedvíkově. A tento muž Rošický byl ozbrojen, byl to člen Komunistické strany Československa, a byl doprovázen jedním závodním milicionářem. A jak víte, milice, to byla ozbrojená pěstě dělnické třídy, takže pro ty Mašíny skutečně to byli protivníci a nepřátele, se kterými se potřebovali vypořádat.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Sykáčku, místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková z ČSSD během té diskuse říkala, že podle mezinárodního práva se ani ve válečném stavu zajatci nezabíjejí, takže tohle to je ten pohled, který vy zastáváte, který vy sdílíte?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Přesně tak, ano, přesně tak. Já jsem přesvědčen, že, že rozhodně nemuselo dojít k tak hrůznému způsobu zabití v těch Čelákovicích jako podříznutí, to si myslím, že je naprosto, naprosto zřejmé a zcela jistě to není názor jenom můj.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A nemyslíte tedy, že Mašínové a jejich spolubojovníci v těch lidech, proti kterým útočili, prostě viděli představitele režimu, zločinného režimu, kterému se postavili?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Podívejte se, to zcela jistě mohli vidět, samozřejmě nemohu a asi nikdo z nás se nemůže dost dobře vcítit do jejich myšlení, do jejich zkušeností s režimem, mohli být jistě ovlivněni tou situací kolem nich, ale přesto se domnívám a jsem přesvědčen, že každý by měl používat nějaké prostředky, řekněme, adekvátní, zde v tomto případě se domnívám, že ten způsob byl naprosto neadekvátní, protože byl zabit v podstatě už bezbranný, bezbranný člověk, který se nemohl bránit.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Já jsem na začátku říkal, že ta polemika o činech bratří Mašínů a jejich spolupracovníků, ta se táhne už dlouho, je velice vyhrocená, jsou ty tábory tak, zastávají tak opačná stanoviska, že se skutečně jen málokdy shodnou, pane Štětino, když se na to takhle podíváte, nemyslíte, že to, co Mašínové udělali, je dost nejednoznačné, že státní vyznamenání by měly dostat poněkud méně kontroverzní osobnosti?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že ne, že to je vlastně pokračování ocenění celého rodu Mašínů, nezapomeňte, že jejich tatínek Josef Mašín, který se účastnil protinacistického odboje, byl vyznamenán v roce 46, dokonce byl se zpětnou platností dekretem prezidenta republiky povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam. A připomínám, že to byl tentýž prezident Edvard Beneš, který Ctirada a Josefa vyznamenal už v roce 46 medailí za záchranu a za boj proti nacistům. A tito dva mladí muži byli svým otcem učeni k tomu a vychováváni k tomu, aby se postavili nespravedlnosti a postavili se násilí a oni to udělali. Já to říkám proto, abych odmítl veškerá nařčení, že to byla loupež, která měla ukojit jejich vlastní cíle, která měla ukojit jejich vlastní potřeby, oni toto všecko dělali proto, aby se postavili násilí, které bylo národu vnuceno.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Přišel nám teď mail do Ozvěn dne od posluchače, směřuje jako dotaz na pana Štětinu, ten posluchač, který nám napsal, považuje vyznamenání, eventuální vyznamenání Mašínů za neužitečnou a krajně extrémní záležitost. V čem by to bylo užitečné – udělit jim vyznamenání, pane Štětino?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já bych řekl, že bychom se tím zařadili do té skupiny národů evropských, které se dokázali postavit proti komunistickému násilí, ať už to bylo /nesrozumitelné/ v Polsku, nebo ač to byli lesní bratři v Litvě. Litva měla 120 tisíc Mašínů, kteří se bránili NKVD a útočili proti NKVD až do roku 1953 a já si myslím, že jestliže Mašíni, Mašíni budou oceněni, tím přiznáme, že jsme se úplně neschovali a nezalezli pod polštáře.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Sykáčku, nebylo by na místě nějaké větší ocenění opravdu lidí, kteří se postavili komunistickému režimu?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Ne, podívejte se, záleží o jaké lidi se jedná a o jaká ocenění se jedná. My se …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Nejsou, nejsou Mašíni ten, takový ten velice výrazný symbol tohoto odboje?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Podívejme se na to, jednak tady, jednak tady byla už řeč o tom přepadení a v podstatě o krádeži, okradení toho, toho pokladníka, vůbec tady té eskorty, běžně se píše, že bylo ukradeno 900 tisíc korun, píše se také o tom, že jsou důkazy, že si zakoupili motocykly a nějaký rozkládací gauče a tak dále, ale …

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Promiňte, prosím, že vám do toho skáču, pane senátore, ale ptal jsem na to, zda by nezasloužili větší ocenění obecně lidé, kteří se dokázali vůbec postavit komunistickému režimu?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Ano, obecně ano, obecně s tím problém nemám, ale nesmí působit takováto zvěrstva, vždyť o hrdinství této trojice, myšleno teda bratři Mašínové a Paumer, vždyť o tom neuvažovala ani americká strana, vždyť ona podle vlastních slov nechtěla mít agenty chodce a žádné vyznamenání za jejich činnost při boji proti komunismu nic neudělá. Nemyslíte si, že i toto je fakt zajímavý. Já se domnívám, že kdyby americká strana byla přesvědčena o správnosti jejich jednání, takže by postupovala jinak, ale dopadlo to, dopadlo to tak, že po pěti letech služby v americké armádě skončili a služba jim prodloužena nebyla. Myslím si, že i to je dostatečně vypovídající.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Štětino, Mašíny nevyznamenal ani Václav Klaus, ani jeho předchůdce Václav Havel. Myslíte, že máte jakoukoliv šanci uspět se svou nominací letos?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já myslím, že Senát teď tento týden navrhl vyznamenat Mašíny už pošesté a celkem šestkrát pan prezident to vyznamená shodil ze stolu. Já si myslím, že dokud bude pan prezident Klaus prezidentem, že to vyznamenání nedostanou.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A proč to navrhujete?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Protože si myslím, že aspoň musí vyjádřit úctu k těm mužům, kteří se postavili statečně proti komunistickému násilí. A ještě bych chtěl připomenout, že jsou to staří pánové, panu Paumerovi bude příští rok 80 let, nyní leží ve vinohradské nemocnici před vážnou operací. A já bych nechtěl, aby pan Paumer se dostal do situace, kdy se toho ocenění nedočká. Já si myslím, že si to zaslouží, aby to ocenění dostali.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Sykáčku, prosím jenom, ano, jednu větu, už jen prosím, pane Sykáčku, myslíte si také, že prezident Klaus navzdory tomu, navzdory té nominaci bratry Mašíny a Milana Paumera nevyznamená?

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Já v to pevně věřím, protože některé věci si musíme pamatovat a není to tak dávno, kdy byla odsouzena soudkyně, která odsoudila paní Miladu Horákovou a ještě všichni víme, kolik jí je let, taky to není zrovna mladá dáma, takže opravdu pevně věřím, že pan prezident Klaus se postaví k té věci naprosto stejně jako minule.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Senátor zvolený za ČSSD Jaroslav Sykáček. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.

Jaroslav SYKÁČEK, senátor /ČSSD/
——————–
Těšilo mě, na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
——————–
A také senátor za Stranu zelených Jaromír Štětina. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel, na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Děkuji za pozvání, na shledanou.