Jak levice zachránila Mejstříka a Štětinu před vězením

KE DNI

Nedávno byl v Poslanecké sněmovně těsnou většinou hlasů zamítnut hned v prvním čtení návrh senátní novely trestního zákona Martina Mejstříka, Jaromíra Štětiny a dalších, týkající se výslovného zákazu propagace komunismu. Návrh byl zamítnut, avšak autoři i další prohlašují, že o to nadále budou usilovat. Neuvědomují si, že se vlastně vlastními návrhy dostávají na »šikmou plochu«. V návrhu novely trestního zákona se totiž uvádělo: »Kdo podporuje nebo propaguje komunismus, nacismus nebo jiné podobné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.« Kdo by tak činil tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem, měl by jít do vězení na tři až osm let. To navrhoval Mejstřík a Štětina. Kdyby byl návrh novely trestního zákona schválen, tak by bylo »prokazatelně dokázáno«, že komunismus jako světonázor, i jako jeho vyjádření ve stanovách a programových dokumentech KSČM, nesměřuje k potlačení práv a svobod člověka. Naopak. Tato strana jako jediná na naší politické scéně má ve svém programu komplexní prosazení všech základních lidských práv a svobod. Nejenom politických a osobních, ale i hospodářských, sociálních a kulturních. Bylo by však na druhé straně prokázáno, že pánové Mejstřík, Štětina a další prosazují svým názorem zášť vůči jiné skupině osob a potlačují politické právo z Listiny základních práv a svobod, článek 17, kde se píše: »Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace…«
Atak by mohli být pánové Mejstřík, Štětina a další podle vlastního návrhu novely trestního zákona potrestáni odnětím svobody na pět až osm let. Mohou být tedy »levici« vděčni, že je zachránila před vězením.