Jak chce ODS porazit KSČM

K senátnímu návrhu zákazu komunistické propagandy, který bude projednávat Sněmovna, řekl v rozhlase předseda ODS Mirek Topolánek, že zprvu nevěděl, jak se k věci postavit. Ale dnes, kdy „hrozí“, že po volbách budeme mít vládu ČSSD podporovanou komunisty, je mu to už jasné – návrh by ODS měla podpořit, a to ve snaze zabránit KSČM, aby se dostala k moci.
Je to upřímné vyznání. Mirek Topolánek možná dříve demokraticky váhal, zda je nutné zakázat komunistickou propagandu a užívat názvu kvůli „vyrovnání se s minulostí“ a kvůli tvrzení pravicového kolovrátku, že KSČM není demokratická. Dnes ale, před volbami, vidí, že právními pochybnostmi se nelze zabývat, protože pomocí zákona může ODS jaksi mimo volby nad KSČM vyhrát. Proto je pro zákon.
Lepší postoj předsedy ODS si nemohla přát ani KSČM. A to kvůli hlasům, které ve volbách dostane, i z hlediska odmítnutí návrhu na změnu trestního zákona ve Sněmovně. I kdyby si nějaký poslanec myslel, že komunistická propaganda má být trestná, jako demokrat s ohledem na blížící se volby ruku pro novelu nezvedne. Nikdo ale ani neočekává, že senátní návrh bude přijat, takové plácnutí do vody to je.
Sněmovna přijala teď nový trestní zákoník, má být účinný od 1. ledna 2007. Trestný čin „podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka“ je tam přenesen z dnešního z trestního zákona.
Dokonce žádný poslanec nenavrhl ono rozšíření, o něž z podnětu senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny (oba bez stranické příslušnosti, oba ze senátního Klubu otevřené demokracie) už půl roku usiluje Senát. Tedy místo dosavadního „kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv…“ nové „kdo podporuje nebo propaguje komunismus, nacismus nebo jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv…“
KSČM se naopak ve Sněmovně domáhala, aby v jiném ustanovení, kde se trestá popírání genocidy, byla vypuštěna slova „nacistické nebo komunistické“. Nepodařilo se jí to, a proto KSČM pro zákoník nehlasovala.
Důsledek je, že lze i nadále beztrestně zpochybňovat, ba schvalovat genocidu páchanou Albánskou osvobozovací armádou za dohledu EU na srbském a romském obyvatelstvu Kosova, či vyhlazení Indiánů v Americe nebo genocidu ve Rwandě – neb neměly nic společného s komunismem, ať ho chápeme jakkoli, ani s nacismem. Důsledkem přijetí senátního návrhu by bylo, že jiné hnutí než komunismus a nacismus či jim podobné by bylo možno beztrestně podporovat a propagovat.
Představme si, že Sněmovna a po ní i Senát navrhovanou změnu současného trestního zákona přijmou. Podaří se do konce roku 2006 komunismus zlikvidovat, všechny jeho propagátory vsadit do vězení? (Sazba je tam do pěti, případně do osmi let odnětí svobody!) Ne-li, bude nutno novelizovat i trestní zákoník.
Poslanci budou mít při svém rozhodování nález Ústavního soudu ČSFR, který už v září 1992 podobný experiment označit propagaci komunismu za zločin zrušil. Znají i dnešní stanovisko vlády, jež také nesouhlasí s tím, aby se hnutí, jejichž propagace je zákonem zakázána, omezovalo na komunismus, nacismus nebo hnutí jim podobné.