Hučín a ředitel BIS na jednání senátního zahraničního a braně-bezpečnostního výboru

Senátor Jaromír Štětina pozval na dnešní zasedání zahraničního a braně-bezpečnostního výboru Vladimíra Hučína. Jednání se též účastnil ředitel BIS Jiří Lang, který senátory nejdříve informoval o výroční zprávě bezpečnostní informační služby.

Dotazy senátorů na Langa dnes směřovaly především na problematiku politického extremismu, činnost důstojníků BIS, kteří byli v minulosti školeni KGB a pracovali pro StB, a odložení několika svazků, které se věnovaly levicovému extremismu.
V případě pracovníků služby s minulostí sahající do komunistického režimu Lang připomněl usnesení sněmovní komise pro kontrolu BIS, která v září konstatovala, že jejich působení nepředstavuje pro stát bezpečnostní riziko.
Širší debata se rozvinula u problematiky odložených svazků týkajících se levicového extremismu. Senátor Jaromír Štětina poznamenal, že podle jeho informací bylo v roce 2000 odloženo do archivu několik rozpracovaných svazků, které se vztahovaly například k rozkradení skladu zbraní Lidových milicí po listopadové revoluci a činnosti Komunistického svazu mládeže. Lang k tomu poznamenal, že o této problematice nechce hovořit na veřejném jednání. Komunistickému svazu mládeže ministerstvo vnitra hrozí rozpuštěním, pokud nezanechá politické činnosti.
S informacemi o svazcích se senátorům na dnešním jednání nabídl bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín. Lang upozornil, že pokud bude Hučín hovořit o svazcích, tak jde o porušení zákona, a sám při tom nehodlá asistovat. Se senátory se poté rozloučil. Hučín pak senátorům mimo jiné řekl, že při práci na levicovém extremismu byl svými nadřízenými upozorňován, že s nástupem ČSSD k moci se mění politické poměry a bude na něj vyvíjen tlak. Zdůraznil ale, že nemohl zatajovat rostoucí nebezpečí komunismu. Zpochybnil také Langovy kvality. Zmínil se o případu z března 2000, kdy se údajně Langa coby svého tehdejšího přímého nadřízeného ptal, co se bude dělat s rostoucí agresivitou levicových hnutí napojených na KSČM. Lang prý odpověděl, že to není jejich věcí a že se budou zabývat nedostatkem vody v Africe.