Hrdinové přece nemlčí

Jsme národ demokratů. Ne ovšem každý z nás je demokrat. Komunisté do této kategorie nepatří. To přece jasně dosvědčil bývalý prominentní člen SSM Jaromír Štětina,jemuž dokonce sovětští kamarádi dokázali prostřednictvím sovětských orgánů přesunout před jeho dům kotvu,dnes senátor blízký Bursí-kově straně. Jeho sedmdesát šest bodů zcela jasně dosvědčuje,že komunisté jsou nebezpečím pro skutečné demokraty a demokracii vůbec. Už to,že stále se odvolávají na nějakého toho Marxe a bezvýznamného filozofa 19.století,jenž se jmenoval nějak tak jako Engels,je důkazem jejich nebezpečnosti. Nebo to,že Lenin byl myslitel,když vlastně dnes už vůbec nemyslí. Nedokázali ani podpořit naši státní politiku vůči Kubě,ač zcela jasně naši přátelé z USA nám ukázali cestu,jak tuto zem chápat. Nemají ani kladný vztah k Bushovi a dokonce ani ke Guantánamu. Nepostavili se za Gruzii,když ji 8.srpna napadli Rusové a úplně při tom zničili snad dokonce i Tbilisi. Je toho hodně,co mají i ti dnešní komunisté na svědomí. To tuhle dva komunisté mezi sebou mluvili,o…to není důležité. Ostatně i pan Štětina to vtělil do svých bodů a nechal třiceti odcházejícímisenátory odsouhlasit. Také ta hvězda a třešně v jejich znaku jsou nebezpečím. Víte,jak nebezpečné je bodnutí jedním rohem hvězdy,když ji na 1.máje někdo použije jako svou zbraň?Atřešně?Ty dokonce svou barvou mohou umazat šaty demokratů. Tedy,začnou-li je komunisté po demokratech házet. Proto jsou nebezpečím naší zemi.»Aux armes,citoyen!« »Hrr na ně,občané!«
Do boje proti nim vstoupil i hrdina dneška,nejodvážnější redaktor na poli publicistiky. Sice on sám v minulosti zas nebýval tak odvážný a minulému režimu šel na ruku,i proto napsal některé díly seriálu »Jak se máte,Vondrovi«,přímo na tělo Jiřině Švorcové,ale to bylo tehdy. Dnes by opravdu,to se odvažuji tvrdit,nic takového už nenapsal. Zvláště pro paní Jiřinku. Dnes píše jiné věci…
Chápu ovšem,že zmíněného komentátora muselo přesto stát mnoho odvahy,když napsal:»Celé to téma je trapné:podupání Ústavy,všech zákonů, čtyřicet let vraždění,mučení,zatýkání,devastace země,velezrady,podpora okupačních vojsk a ničení lidských existencí nestačí českému demokratickému režimu ani naší nynější spravedlnosti k tomu nejjednoduššímu rozhodnutí:komunisti nemají ve svobodné společnosti co dělat. Přesněji mají být v ilegalitě a skryti v šeru za hranou zákona mají snovat své bláznivé a fanatické utopie…« Demokrat Karel Steigerwald,,tak se onen komentátor,který nabídlsenátoru Štětinovi pomocnou ruku,jmenuje,by všechno vyřídil bez nějakých bodů. Tím ovšem,stejně jako zmíněný senátor,,by jednoduše vyřídil i svou vondrovskou minulost a zbabělost,že sám se neodvážil například třeba podepsat Chartu nebo jiný dokument některé nezávislé iniciativy.. Při tom měl příležitost,když totiž v jeden čas do jeho divadla přišel tehdy významný představitel KSČ Miroslav Štěpán,mu to vytmavit. Představte si,že to neudělal. Nevím,zda ve skrytu někde popíjel fernetstock,anebo si právě odskočil na onu místnost vzadu. Bylo v tom jistě také hrdinství,berme to tak. Dnes však je odvážný. Nejen radí (viz výše),ale dokonce porušuje zákony, když veřejně,aniž kdokoli byl odsouzen,vláčí v jedné své poznámce svou špínu na nikdy nikým obviněného důstojníka SNB a vlastně tím dává návod všemožným fašizujícím radikálům,aby si to sami vyřídili s oním mužem a jeho rodinou,nebo když neustále zpochybňuje vynesené rozsudky. Je přece víc než soudce,je demokrat (nebo,že by kat?). Nedivme se však. On přece je typ dnešního hrdiny a hrdinové nemlčí…

Foto popis|