Gruzie: Asociační dohoda je odrazovým můstkem k reformám

Zahraniční výbor EP dnes odsouhlasil zprávu o uzavření Asociační dohody s Gruzií.

Pro poslanecký klub ELS je ratifikace odrazovým můstkem k reformám v Gruzii, jejímu přiblížení k EU a řešení pochybení a nedostatků ve fungování demokracie v zemi.

„Vítám přijetí zprávy o Asociační dohodě, jejíž jsem měl tu čest být stínovým zpravodajem v poslaneckém klubu Evropské lidové strany. Gruzie je po Ukrajině a Moldavsku teprve třetí zemí, se kterou bude takováto dohoda uzavřena. A budou to převážně občané Gruzie, kteří budou z této historické dohody těžit. Očekávám, že současná gruzínská vláda zajistí fungování nezávislé justice a zdrží se instrumentalizace soudnictví v boji proti opozici. Žádná země přidružená s EU nesmí vykonávat selektivní justici,“ zdůraznil Jaromír Štětina, stínový zpravodaj EP pro Gruzii.

„V doprovodném prohlášení Evropský parlament odsuzuje takzvanou borderizaci, která vede k rozšiřování okupovaných oblastí na území Gruzie. Teritoriální jednolitost Gruzie nesmí být nikdy zpochybňována, a v tomto duchu Evropský parlament nazývá oblasti Abcházie a Osetie jako okupovaná území,“ řekl Jaromír Štetina, který je v Evropském parlamentu místopředsedou podvýboru pro obranu a bezpečnost.

Evropský parlament bude hlasovat o Asociační dohodě s Gruzií na svém plenárním zasedání v prosinci tohoto roku.Flag of Georgia