Fiskální opatření vlády od roku 2010

Fiskální opatření vlády od roku 2010
(v mld. Kč)

 

Na konferenci „Nebojte se reforem“, konané 20.9.2012 představil tuto tabulku ministr financí Miroslav Kalousek. Použil ji jako důkaz proti tvrzení, že se fiskální opatření vlády  zaměřují především na zvyšování daní. Podle ministra Kalouska je opak pravdou, nebot na fiskálních opatřeních se podílí úspory 68% a daňová opatření pouze 32%.

 

2010 2011 2012 2013 2014 kumulovaně poměr
Úspory ve výdajích

(včetně vázání)

15,5 58,5 100,1 96,4 115,0 385,5 68%
Daňová opatření (včetně změn pojistného) 18,3 37,0 47,1 75,8 178,2 32%