Jaromír Štětina přednesl projev na plénu Evropského parlamentu k situaci v Gruzii

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny v rozpravě na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku k situaci v Gruzii z 25. listopadu 2015:

Dovolte mi, dámy a pánové, vzpomínku. Prožil jsem v Gruzii revoluční pád dvou režimů. Pád režimu prezidenta Gamsachurdii a pád režimu prezidenta Ševarnadzeho. Proto vysoce oceňuji, že poslední změna vládnoucí garnitury byla provedena na základě demokratických voleb a Gruzie se opět zbavila části staré sovětské zátěže.

Vymanit se z tohoto dědictví bude ještě dlouho obtížné. Důkazem toho mohou být například pokusy o reinkarnaci památky Josifa Stalina, nové stavby jeho pomníků, uctívání na demonstracích. I selektivní justice a kriminalizace bývalých politických struktur je zátěží z minulosti. Velmi výrazně jsme to mohli pozorovat před několika dny. Právě ke Stalinovi přirovnala na zasedání našeho Výboru pro zahraniční věci paní ministryně spravedlnosti Gruzie bývalého prezidenta Saakašviliho.

I nezdravé napětí mezi vládnoucí GD (Georgian Dream) a opoziční UNM (Unated National Movement) je zátěží z minulosti. Příkladem budiž současné nepřijatelné dění kolem nezávislé televizní stanice Rustavi 2. Pluralita informací a svoboda projevu je přeci jednou ze základních hodnot demokratické společnosti. Před několika lety jsem natáčel jako novinář televizní reportáž o Jevgeniji Džugašvilim. Je to vnuk zmíněného Josifa Stalina. Žije ve Tbilisi. Můžeme si myslet, že marginální komunistická strana, kterou založil, je směšná a není nebezpečná. Strašidlo minulosti však obchází Gruzii a může zemi vážně poškodit.

Dámy a pánové, vloni v prosinci jsme na tomto místě schválili asociační dohodu s Gruzií. Dohoda je založena na striktním dodržování principů demokracie, dodržování práva, ochrany lidských práv a základních svobod. K tomu přeji Gruzii hodně odvahy a sil. Potřebujeme Gruzii s konsolidovanou politickou scénou.