Dopisy

Čeho se bojí

Sledoval jsem rozpravu v Senátu k navrhovanému zákonu »o propagaci komunismu« a bylo mi nanic, jakou demokracii to budujeme. Vždyť nejde o komunismus, ale o obavy z rostoucích preferencí pro komunistickou stranu, obavy, že si je lidé po zkušenostech opět zvolí a pověří řízením společnosti. I já mám obavy, obavy z toho, že jednou nám nějaký pán Mejstřík nebo pan Štětina a jiní zapálí Senát jako fašisté Reichstag, aby dokázali lidu zločinnost komunismu a komunistů.
Boj proti komunismu není nic nového, ten tady byl od jeho vzniku, jako byl po staletí boj proti vědě. Čeho se tito páni demokraté obávají, není těžké pochopit. Obávají se, že komunisté ucpou díry, kudy odtékají peníze do soukromých kapes ze zdravotnictví. Že zruší trh práce a že se práce stane pro všechny prostředkem k uspokojování svých životních potřeb, že mnozí budou muset prokázat způsob nabytí majetku orgánům trestního řízení, ne moderátorům v televizi. Že ulice se stanou opět bezpečnějšími a na pracovištích budou lidé svobodnější ve vyjadřování. Atd. Štefan HOLKA, Šenov