Dopis z Tachova

Vážený pan
Mgr. Ondřej Liška
ministr

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská  7
118 12 Praha 1

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vám přeposlat dopis rodičů studentů z Tachova. Obvykle anonymy vyhazuji, ale tento mne zaujal tím, že upřímně hovoří o strachu, který pisatele vede k anonymitě. Pisatelé tohoto dopisu se zmiňují, že se obrátili na ministerstvo školství.

Dovoluji si Vás proto požádat, vážený pane ministře, abyste tento podnět dal prošetřit. Domnívám se, že takovýto člověk by neměl vychovávat dnešní mládež.

S přátelskou úctou
Jaromír Štětina

V Praze dne 5. 3. 2008

Dopis z Tachova