Europoslanci ELS: Miloš Zeman zneužil 17. listopad

19.11.2015, Brusel,
http://www.eppgroup.eu/cs/

Europoslanci ELS Michaela Šojdrová spolu s Luďkem Niedermayerem, Jaromírem Štětinou, Pavlem Svobodou a Stanislavem Polčákem zaslali prezidentu Miloši Zemanovi dopis, ve kterém jej kritizují za jeho chování 17. listopadu na Albertově.

„Způsob, jakým si Miloš Zeman přivlastnil prostor na Albertově 17. listopadu, považuji za nepřijatelný a odporující hodnotám svobody a demokracie. Miloš Zeman se bohužel nechová jako odpovědný evropský politik. Zdá se, jako by si neuvědomoval vážnost situace pro Českou republiku i Evropskou unii jako celek,“ vysvětluje Šojdrová.

„Jako poslankyně Evropského parlamentu dlouhodobě obhajuji v dnešní uprchlické krizi spojení solidarity s bezpečností, neboť obavy občanů jsou oprávněné a je povinností politické reprezentace bezpečnost vlastních obyvatel zabezpečit. Ve chvílích po pařížských útocích si dokonce myslím, že bezpečnost má prioritu. Rovněž požaduji aktivní boj proti projevům extrémního islámu a všem příčinám bezpečnostních rizik na úrovni Evropské unie. Odmítám však zneužívání těchto témat k projevům nesnášenlivosti, snižování lidské důstojnosti a k lacinému populismu,“ vysvětluje svůj postoj česká europoslankyně.

„Hlava státu by měla být v těžkých časech svorníkem. Současná hlava státu dle mého svými kroky tento požadavek nenaplňuje,“ uzavírá Michaela Šojdrová.

Znění dopisu:
Vážený pane prezidente,

my, níže podepsaní poslanci Evropského parlamentu, si tímto dovolujeme reagovat na události spojené s letošní oslavou dne 17. listopadu na pražském Albertově.
Pražský Albertov je významným místem, kde studenti neváhali v době nesvobody a bezpráví nasadit své zdraví i životy za svobodu a demokracii.
Jsme si plně vědomi, že tragické události posledních dnů v Paříži vyžadují zvýšená bezpečnostní opatření, včetně ochrany hlavy státu. Každé takové opatření by však mělo být přiměřené a vyžaduje pečlivé zvážení všech okolností konkrétního případu.
Zabránění vstupu studentům na Albertov k pokojnému uctění památky svých předchůdců z let 1939 a 1989 pomocí policejních zátarasů a s tím související následnou selekci účastníků akce však považujeme za opatření nepřiměřená a odporující principům demokratického právního státu. Netřeba dodávat, že pečlivá policejní lustrace a účelový výběr účastníků pietního aktu na Albertově rovněž odporují principům rovnosti a názorové plurality, které jste ve svém projevu zmiňoval.
Odmítáme tento způsob segregace občanů, ke které na Albertově fakticky došlo a Vaši zjevnou veřejnou podporu fašizujícímu hnutí, jehož představitelé veřejně napadají demokratický ústavní pořádek a které je zaměřeno proti konkrétnímu náboženství. Prezident republiky by měl být nestranný a věrný ústavě a svému slibu. Váš projev před vlastním transparentem a v obklopení davem pečlivě vybraných osob se velmi vzdaluje demokratickým hodnotám, za které studenti na Albertově bojovali. Vaše kroky nelze pomocí zvýšených bezpečnostních opatření jednoduše ospravedlnit.
Apelujeme na Vás, abyste se choval jako odpovědná hlava státu, která si je vědoma vážnosti situace jak pro Českou republiku, tak i celou Evropskou unii, a která svoji autoritu využívá k semknutí společnosti a ne k jejímu rozdělení.
S pozdravem

Luděk Niedermayer
Stanislav Polčák
Jaromír Štětina
Michaela Šojdrová
Pavel Svoboda

Vážený pan
Miloš Zeman
prezident České republiky
Praha