Dopis senátora Štětiny předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi

Vážený pane předsedo,

jsem s kolegou senátorem Mejstříkem jedním z předkladatelů novely, která se snažila zakázat propagaci komunismu a nacismu. Dne 27.března jste prohlásil prostřednictvím ČTK, že naše snaha je falešná, s poukazem na  naše „předlistopadové  působení v SSM a KSČ“.

Ohrazuji se proti tomuto účelovému a nepravdivému tvrzení, které není hodno předsedy ústavu tak slovutného, jako je horní komora našeho parlamentu. Obvinit někoho z falše, je skoro totéž, jako nařčení ze lži.  Ostych a odpor k obecnému českému zvyku soutěžit, kdo byl větším partyzánem, mi nedovoluje, abych Vás přesvědčoval, že Vaše tvrzení je irrelevantní. Omezím se na to,  že jsem čtyřicet let soustavně  usiloval o debolševizaci naší země, ať už jsem to dělal jako student, či jako pomocný dělník, jako horník na šachtě, jako disident, jako filmař a spisovatel, později pak jako novinář a nyní celkem přirozeně jako senátor. A jsem na to pyšný. Podrobnosti jsou obecně známé a jsou velmi podrobně popsány v několika z mých knih a na mých webových stránkách.

Nebráním sebe, jsem zvyklý na účelové útoky a pomluvy , soustavně jsem je přijímal a odrážel v sedmdesátých a osmdesátých letech, odrážím je i nyní, kdy se na mne valí z komunistických medií a nyní podivuhodně stejným tónem i ze strany Občanské demokratické strany. Bráním z nařčení z falše ty, kteří se již nemohou bránit, neboť už jsou vesměs už na pravdě Boží. Jsou to desítky mých spolupracovníků zejména z první poloviny sedmdesátých let a z dalších let normalizace, kteří povýšili obecný zájem nad svůj osobní. Nesli úděl statečně, estébáci ani kádrováci ani strana a vláda je nezlomily bičem ani cukrem. Rád na ty doby vzpomínám, byla to solidární lidská společenství, intelektuálně a morálně vysoce stojící; postavit se totalitě pro ně bylo přirozené a ve společném odporu skutečně nezkoumali, zda je někdo z členů těchto pospolitostí bývalý komunista z doby  Pražského jara, mukl, pétépák či člen KAN nebo K231.

Žádám Vás, vážený pane předsedo, abyste svá tvrzení, už kvůli těmto obdivuhodným lidem od vrtných souprav, z maringotek v kamenolomech nebo z uhelných šachet, či továrních sklepení, dále nepoužíval. A prosím Vás, abyste svou autoritou zabránil těmto urážkám i ze strany Vašich kolegů ze senátorského klubu ODS.  Zejména těm, kteří nemají s antikomunistickým odporem žádné zkušenosti. Ti, kteří takovou zkušenost mají, by se ostatně k takové insinuaci nesnížili.

Ještě mi dovolte, vážený pane předsedo, připomínku, kterou nevznáším jako  Váš kolega, ale jako volič ODS.  Veřejnost velmi citlivě vnímá způsob používání mocenských prostředků politickými stranami. Vaše strana v posledních měsících ztrácí podporu veřejnosti a její dvojaký přístup ke KSČM může způsobit prudký nástup filipovsko-paroubkovské formace. Nechovejte se, jako technologové moci, jinak prohrajete volby.   To, že Vaši straničtí kolegové odmítli historickou příležitost přijmout další protikomunistickou normu  a ukázat jasný odpor k reanimaci komunistů, Vaší straně body nepřidá.  Jsem připraven se senátory vašeho klubu povznesenými nad osobní útoky dále spolupracovat na dekomunizaci naší společnosti.

S přátelskou úctou

Jaromír Štětina

senátor