Dopis senátora Štětiny členům Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM

Vážení členové Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM,

 

 

v elektronické formě na CD najdete ve svých senátorských schránkách další kapitoly závěrečné zprávy. Tentokrát to jsou:

 

kapitola 4: KSČM jako nástupnická organizace KSČ

kapitola 5: Problém registrace KSČM

kapitola 6:Vztahy KSČM ke zločinům KSČ

kapitola 8: KSČM a formy vlastnictví

 

Současně si vás, vážení členové komise, dovoluji požádat, abychom závěry komise nepřijímali před VII. sjezdem KSČM, který se koná v polovině května tr. V KSČM probíhá silný vnitřní politický boj mezi stalinským křídlem a těmi představiteli strany, kteří se  v zájmu diversifikace moci snaží o prosazení vnitrostranických reforem. Výsledek mocenského boje lze nyní těžko odhadnout, nicméně by bylo velmi užitečné ho zahrnout do závěrečné zprávy komise.
Přijímání závěrů komise před VII. sjezdem KSČM  by mohlo být vystaveno iracionálním rizikům, která nelze vyloučit po neúspěšném pokusu prosadit v Senátu zákaz propagace nacismu a komunismu.  Přijetí novely trestního zákona mělo být významným tlakem vedoucím k podpoře názorových různic či dokonce k ideovému rozštěpu KSČM před jejich sjezdem. To, že Senát nevyužil této historické možnosti, podpořil nechtěně regresivní konzervativce ve vedení KSČM a postavil se mimo názorové proudy požadující řešení protiústavní existence politické strany.
Je zapotřebí, aby stáli na jedné lodi všichni, komu záleží na definitivním vyrovnání se s komunistickou minulostí: ať už jsou to krajanské spolky a organizace sdružující bývalé politické vězně a politicky pronásledované, včetně pamětníků K231, česká liberální a konzervativní inteligence, demokratičtí politici všech nekomunistických politických stran, včetně těch sociálních demokratů, kterým ještě neunikl základní rozdíl mezi socialistou a komunistou. Představitelé občanských petic, právě tak jako ti, kteří se podíleli před 40 lety na vzniku Pražského jara a bojovali s bolševismem a sovětismem. I dnes žijící chartisté i představitelé někdejšího Občanského fóra a Klub angažovaných nestraníků, který letos slaví 40leté výročí svého vzniku.

Těším se, vážení kolegové, že ještě před senátními prázdninami dotáhneme společnými silami, v klidu a uvážlivě, závěrečnou zprávu komise, včetně doporučení, do konce.

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

 

V Praze 29.dubna 2008