Dolejš: Komunistický názor je věc poznání

PRAHA – Slovo komunismus je v tom nevinně. Ve čtvrtečním večerním Studiu Stop na ČRo 6 to prohlásil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v souvislosti s peticí Zrušme komunisty, jejímiž iniciátory jsou senátoři Jaromír Štětina a Martin Mejstřík a další pravicoví politici.
Na dotaz redaktorky, proč by se KSČM nemohla zbavit slova »komunistická«, upozornil Dolejš, že slovo komunismus znamená společenství, sounáležitost lidí, kterým jde o skutečně spravedlivější společnost. »Je spíše otázka, zda je politicky taktické zvolit tak složitou cestu, tzn. toto slovo rehabilitovat. Pokud bychom měnili název strany, pak bychom zneklidnili lidi, kteří sounáležitost s ní vnímají psychologicky. Pokud bychom zvolili jiný název, můžeme vést do střehu lidi, kteří by řekli – oni se jen přejmenovali, a jsou to pořád titíž komunisté a zůstanou komunisté. Komunistický názor je věc poznání.«
Dolejš považuje antikomunistickou petici za legislativní počin, který je zcela mimo pravidla hry a zcela mimo evropské zvyklosti. »U nás na stranické půdě iniciativa nevzbudila větší zájem, protože ji jako legislativní iniciativu nebereme příliš vážně.« Dolejš zároveň důrazně odmítl neustálou snahu dávat rovnítko mezi slova komunismus a nacismus. »Tyto extrémní názory patří na samotný názorový okraj. Myslíme si, že do slušně a korektně vedené diskuse nepatří. Podstata těchto ideologií je naprosto odlišná,« připomněl Dolejš, který se v pořadu prostřednictvím telefonického rozhovoru střetl právě s Jaromírem Štětinou. Na senátorůvdotaz zdůraznil, že členové KSČM naprosto jednoznačně odmítají třídní zášť. »Ale připouštíme, a je to objektivní záležitost, že na světě existují třídy, které se mohou dostat do protichůdných postojů. Ale nechceme pro názor jedné skupiny lidí pronásledovat názory skupiny lidí ostatních,« dodal místopředseda ÚV KSČM. Štětina mu však vytkl, že KSČM se sice slovně odříká třídního boje, v praxi ho však podporuje, protože v budově ÚV sídlí redakce Mladé pravdy, časopisu KSM, který podle Štětiny »každým číslem vyzývá k třídnímu boji a k diktatuře proletariátu v řadě článků«.
Podle Dolejše je třeba mladým radikálům vysvětlovat, jaké jsou podstatné rozdíly mezi třídní záští, třídní nenávistí a mezi demokratickým řešením třídních rozporů. »Je věcí nás zkušenějších, starších, abychom je úskalím mládí tak trochu provedli a aby se v budoucnosti nestali extremisty, ale platnými občany společnosti,« uzavřel diskusi se senátorem Štětinouposlanec Dolejš.