Diskuse ke zprávě ombudsmana k vystěhovaným vsetínským Romům

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Zprávy četla Eva Odstrčilová. Kdykoliv je najdete i na Internetu. Naše adresa je www.izurnal.cz.
A posloucháte ho v osmnáct hodin a jedenáct minut. Jaká témata vám dnes nabídneme? Izrael má nového prezidenta. Vrátí Šimon Peres ztracenou důstojnost po skandálu svého předchůdce? A v Česku vzniká nová databáze DNA. Co všechno se z ní o sobě budete moci dozvědět? Nejdřív ale k události, která poutala pozornost českých médií dlouhé měsíce. Řeč je o postupu vsetínské radnice, která loni vyvolala poprask svým kontroverzním postupem vůči místním Romům. Úřad ombudsmana dnes zveřejnil výsledek svého šetření a podle něj vsetínská radnice pochybila. Připomeňme, že úředníci loni kvůli bourání pavlačového domu v centru města vystěhovali romské rodiny z centra na Prostějovsko, Uherskohradišťsko a Jesenicko. Formou půjčky jim vsetínská radnice koupila v menších obcích hned několik domů. Více o tom, co se loni na podzim na Jesenicku dělo, už reportérka Andrea Švubová.

Andrea ŠVUBOVÁ, redaktorka
——————–
Vidnava, Stará Červená Voda ani Vlčice o záměru vsetínské radnice dopředu nic nevěděly. Jsou proti tomu navíc bezmocné. Například ve Staré Červené Vodě skončilo asi patnáct osob. Podle starosty Josefa Podlahy žijí v naprosto zpustošeném objektu.

Josef PODLAHA, starosta Staré Červené Vody
——————–
Řádově patnáct občanů bylo nastěhováno do domku se třemi holými místnostmi. Zajištění pitné vody je pouze ze studny. Teplá voda zde neteče.

Andrea ŠVUBOVÁ, redaktorka
——————–
Ve Vlčicích má bydlet dohromady osmnáct lidí a jak nám za všechny řekl František Žiga, ve Vsetíně se údajně měli mnohem lépe.

František ŽIGA
——————–
My jsme s tím vůbec nesouhlasili, že chceme jít jinam. My jsme měli nárok se podívat na ty byty, jak to vypadají.

Andrea ŠVUBOVÁ, redaktorka
——————–
Přistěhovalci nyní bombardují obecní úřad ve Vlčicích žádostmi, aby závady na domě odstranil a uvedl vše do pořádku. S tím ale starostka Libuše Plhalová nemůže nic dělat. Celá záležitost ji velmi rozrušila.

Libuše PLHALOVÁ, starostka Vlčic
——————–
Když se někdo někoho tak rychle zbavuje, tak kdo ví, co tam všechno jako ještě mohlo být.

Andrea ŠVUBOVÁ, redaktorka
——————–
Ani místním lidem se postup vsetínské radnice nelíbí.

obyvatel Vlčic
——————–
Já si koupím vlčáka.

obyvatelka Vlčic
——————–
Já nemám proti nikomu nic, ale proč? Proč se toto dělá?

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Příspěvek Andrey Švubové. Stěhováním Romů, za kterým stojí bývalý starosta Vsetína, nynější vicepremiér Jiří Čunek, se tedy zabýval úřad ombudsmana. Šetřením vyplynulo, že se vsetínská radnice při stěhování Romů dopustila řady chyb, především, že nerespektovala právo na soukromí a rodinný život. Potvrdil v rozhovoru pro Radiofórum veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv
——————–
My jsme konstatovali některé nedostatky té sociální oblasti, které jsou důsledkem vlastně toho přemístění a rozmístění těch lidí, takže víceméně z těch systémů zabezpečovacích vypadli aspoň na přechodnou dobu. To, co je do jisté míry dneska nově sporné, je výstavba těch ubikací, nebo těch obytných prostorů na té Poschle, která sice prvoplánově vypadala velice dobře, a to ukazují některé výhrady ke zvolenému místu a možná po tom provozu i z hlediska hodnosti těch zařízení pro soustavné, trvalé bydlení.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Co by teď tedy podle vašeho názoru měla vsetínská radnice udělat?

Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv
——————–
No, vzít si z toho především poučení nejen ona, ale i ostatní města, protože podle některých zpráv z tisku se ten model vsetínský zdá být lákavý i pro jiné, jiné lokality. Zůstává nesporným faktem, že ti lidé, kteří tak, jak žili v té Smetanově ulici, se octli v režimu krátkodobých nájemních poměrů na dobu určitou a je tedy skutečně do jisté míry tragickým údělem to, že když se ten nájemní poměr zkonzumován, to znamená, že uběhne ta doba, tak nemá nikdo ani záruku ani nárok na to, aby v tom nájemním poměru bylo pokračováno.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Vy jste říkal, že vsetínská radnice by si z tohoto všeho měla vzít především ponaučení. Co se týče ale Romů vystěhovaných z původního bydlení, myslíte si, že by do jisté míry mohla vsetínská radnice svá pochybení, alespoň podle vašeho názoru, pochybení napravit tím, že by třeba těmto Romům nabídla náhradní bydlení opět ve městě?

Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv
——————–
Tam je vytvořená fakticky záležitost čistě soukromoprávní. Ti lidé tedy podepsali smlouvy, kterými kupují nemovitosti, se stávají vlastníky, ti lidé mají podepsány především smlouvy, kterými se zavázali splácet poměrně veliký úvěr k úhradě těchto kupních smluv, a tam je jaksi jakási šance, teoretická, že můžou třeba možná i pro nedostatek některých prvků elementárních, jako dobrovolnost a výhodnost těch smluv, napadnout ty smlouvy jako neplatné, ovšem i kdyby byli úspěšní, tak jsou zase na tom mnohem hůř, než ty lidi na tý Poschle, protože nemají nárok na nic.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Vy jste sám zmínil, že postup vsetínské radnice není ojedinělý. Řada měst doslova běžně vystěhovává sociálně slabší obyvatele, případně tedy, které označuje město za nepřizpůsobivé, do těch méně viditelných lokalit. Mají ovšem v tuto chvíli města jinou možnost? Není to do jisté míry přirozená obrana měst, která se také potřebují rozvíjet?

Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv
——————–
Otázka: „Co bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce?“ Situaci tady do jisté míry Vsetín byl zase v tomto sledu noblesní, protože je celá řada měst, ty lidi se sestěhují do nějakého obecního objektu a ta obec potom ten objekt i s těmito lidmi prodá a hodí to tedy na krk nějakému investorovi. Takže vlastně tedy jistě musím připustit, že tedy ten Vsetín měl právo všechny tyhle lidi jednoduše vyhnat, a bez ohledu na to, jestli prší, nebo svítí sluníčko, je nechat na ulici.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Tolik názory ombudsmana Otakara Motejla. Po telefonu je poslouchal také senátor JaromírŠtětina. Přeji dobrý večer.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dobrý večer.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Pane senátore, vy postup vsetínské radnice, potažmo vicepremiéra Jiřího Čunka, obhajujete. Navštívil jste sám buňkové domy ve Vsetíně i několik dalších lokalit, kam Romové byli vystěhováni. Dokonce tvrdíte, že Jiří Čunek Romy zrovnoprávnil. Potom všem, co řekl ombudsman, neměníte názor?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Především jsem nikdy nehodnotil vystěhování Romů za hranice Vsetína. Já znám situaci jenom na Poschle. Tam jsem skutečně několikrát byl, tu situaci sleduji a souhlasím zcela s panem ombudsmanem, že vsetínská radnice řešila tu situaci těch s těmi prostředky, které v ruce měla.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
A má…

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Co se týče té podpory pana Čunka. Já ani pana Čunka nepodporuji, já jsem jenom vždy zdůrazňoval, že ty pohnutky k vystěhování jsou u Čunka jiné než rasistické. Já jsem přesvědčen o tom, že pan Čunek rasista není.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře. Nicméně není tedy přinejmenším zodpovědný za ten kontroverzní postup radnice?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Víte, já jsem, budu vám, budu povídat jenom o těch buňkách, která se nazývaly kontejnery, což mě tenkrát nadzvedlo a proto jsem tam tenkrát jel, byl připraven pana Čunka usmažit ve vlastní šťávě. Když jsem to viděl, no, tak jsem si uvědomil, že jsem toto bydlení viděl v Evropě na mnoha místech. Tisíce stavebních dělníků, Gastarbeiterů, v Evropě, v Německu, na velkých stavbách žijou týdny a měsíce ve stejných buňkách a nikomu to nepřijde divné.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
No, ale nemáte pocit, že tedy Česká republika by se přinejmenším mohla vydat jiným směrem než tato místa?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ale to víte, že jo, ale v tom případě bychom neměli, my novináři, já se za novináře považuju, akcentovat neustále kritiku Vsetína, a měli bychom se například zeptat ve společnosti Člověk v tísni, která léta plánovitě dělá romské programy, stará o romské komunity a dělá to potichu a aniž by si toho někdo všimnul.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Teď myslíte konkrétně, na co bychom se měli zeptat?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Měli byste se zeptat třeba Člověku v tísni, kde všude mají své pracovníky, jak ty programy rozvíjejí, jakým způsobem se snaží zařadit sociálně nepřizpůsobivé do normálního života. To by byl pořad.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Jistě, ale na to se jistě média ptají. Teď ale hovoříme o Vsetínu, protože do jisté míry je to samozřejmě precedent co se tohoto, co se tohoto, co se této problematiky týče. Vy tedy máte pocit, že není o čem mluvit, že to bylo celé v pořádku?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Ale já neříkám, že to bylo celé v pořádku. Dokonce jsem dneska četl reakci pana Čunka na tu zprávu pana ombudsmana a pan Čunek sám říkal, že to nebylo nejlepší řešení, ale že to bylo to řešení, které se v té chvíli naskýtalo a nebylo jiné. Já jsem viděl ten dům u nemocnice, byl jsem tam, když tam Romové bydleli. Ten dům byl skutečně vybydlen a bylo nebezpečné v tom baráku být, takže to vystěhování bylo samozřejmě nutné už z tohoto důvodu, že neměl pan starosta obecní dobré byty, kam by je dal, to je jiná věc. Až bude mít peníze, až potřeba ty peníze někdo přihraje, tak může ty kvartýry lidem dát. Ale on to vyřešil takto a myslím, že to vyřešil operativně, i když to není to, co bychom měli používat, s tím já souhlasím s panem ombudsmanem.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
——————–
Domnívá se senátor Jaromír Štětina. Děkujeme vám za rozhovor.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Na shledanou.