Dá se zakázat

V textu otištěném v Mf PLUS č. 41 došlo v posledním řádku k drobné chybě, proto text přetiskujeme.

rudá hvězda?

(Rozhovor pro Mladou frontu PLUS – rubriku Souboj argumentů s poslancem Jaromírem Štětinou a s básníkem a novinářem Karlem Sýsem o tom, co by přinesl kontroverzní zákaz komunistických symbolů, připravil Dušan Spáčil)

*

Co všechno jsou podle vás komunistické symboly? (Prosím, buďte co nejkonkrétnější.) A jaký k nim máte vztah?

Jsou to symboly práce. I notoričtí pravičáci pořád ještě jedí chleba upečený z požatého obilí a kosu na komunisty naklepávají kladivem. Já pracuju rád. Co se týče pěticípé hvězdy, ta svítí i na americký lid, pravda – bíle. Ale i to je symbolické!

* Jak se navrhovaný zákaz symbolů komunismu projeví v životě lidí?

Navenek nijak – lidi dnes už mají strach, ale doma se budou chechtat. Ostatně se brzy začnou – a to razantně a zcela nesymbolicky – zabývat jiným problémem: jak přežít ve společnosti predátorů (nikoli však filmových).

* Myslíte si, že je správné stavět naroveň symboly socialismu a fašismu? Přes řadu shod jsou tato hnutí velmi odlišná…

Shody mezi fašismem a současným bažením po imperiální světovládě (opět Drang nach Osten!) jsou vskutku zarážející. Nadčlověk opravdu nemá daleko k supermanovi. Nebýt socialismu, stal by se svět krvavým biftekem pro jednu tlamu už před devadesáti lety.

* Pokud by došlo i k postavení řádně zvolené komunistické strany mimo zákon, nebylo by to omezení demokracie?

Ani ne; demokracie, stejně jako suverenita, humanita, solidarita a další atributy lidství jsou přece už dnes krajně omezené a přísně výběrové. Proti tomu je Brežněvova „omezená suverenita“, jež svého času vzbudila tolik pokryteckého rozruchu, jen dětskou hračkou.

* Nepřešli by v případě zákazu komunisté jen do jiné strany?

Myslím, že by se tam nevešli. Ostatní strany jsou totiž už plné „ukomunistů“! *