Čeští a ruští komunisté se snaží znemožnit přijetí rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Dne 25.ledna bude Parlamentní shromáždění Rady Evropy schvalovat dokument Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů. Tato rezoluce bude v případě přijetí prvním celoevropským odsouzením komunistických zločinů. Byla již v prosinci schválena významným Politickým výborem Rady Evropy.

Čeští a ruští komunisté se snaží zabránit přijetí tohoto dokumentu. Senátora Jaromíra Štětinu na to včera upozornil v telefonickém rozhovoru švédský poslanec Göran Lindblad, který je zpravodajem tohoto dokumentu.

Jedním z českých zástupců v Parlamentním shromáždění v Radě Evropy je i poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KSČM  Václav Exner, který nazval snahu o prosazení rezoluce skandální a v současné době se pokouší oslovovat členy KSČM, aby rezoluci hromadně odsuzovali.  Česká extrémistická organizace Komunistický svaz mládeže nazývá snahu evropských demokratických sil o přijetí rezoluce „evropským  McCartyismem“ a „honem na čarodějnice“.

„Na tomtéž zasedání bude schvalována i rezoluce odsuzující zločiny nacismu. Tato časová shoda naše komunisty velmi roztrpčuje, protože nastoupili otevřenou cestu k falšování dějin a neradi slyší o zločinech, na kterých se sami podíleli a podílejí,“ říká senátor Jaromír Štětina.