Česká národní delegace v Evropské lidové straně získala vedoucí pozice ve výborech EP

Panelová diskuse Výbory v Evropském parlamentu volily svoje vedení. České národní delegaci ve frakci Evropské lidové strany se podařilo obsadit důležité posty.

Předsedou výboru pro právní záležitosti se stal Pavel Svoboda, místopředsedou výboru pro regionální rozvoj Stanislav Polčák, místopředsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání Michaela Šojdrová a místopředsedou podvýboru pro bezpečnost a obranu je Jaromír Štětina. Tyto funkce budou ve výborech europoslanci zastávat 2,5 roku, potom budou přeobsazeny podle nového klíče.

„Obsazení výborů považuji za úspěch. Jak vedoucí funkce, tak samotné obsazení klíčových parlamentních výborů vytváří předpoklady pro kvalifikované, účinné a přínosné působení poslanců TOP 09/STAN a KDU-ČSL v Evropském parlamentu a zúročení úspěšného volebního výsledku, kterého obě strany v nedávných volbách dosáhly“, uvádí k tomu Luděk Niedermayer, předseda české národní delegace v poslaneckém klubu Evropské lidové strany.

Předsedu právního výboru získala česká národní delegace díky promyšlené vyjednávací strategii, v jejímž rámci se vzdala ambice na obsazení postu místopředsedy EP a vyšších postů v meziparlamentních delegacích právě s výhledem na možnost získání pozice předsedy výboru. Na práci ve výborech se totiž členové české národní delegace v Evropské lidové straně chtějí soustředit a v nich naplno využít své zkušenosti a odbornost a díky tomu získat větší vliv na tvorbu evropské legislativy.

„Jako prioritu vidím přijetí nařízení o společném evropském právu prodeje, které by mělo otevřít dveře zejména malým a středním podnikům k obchodování za hranicemi vlastní země, a tedy k využívání výhod vnitřního trhu EU. Nyní je často odrazuje zvýšená právní složitost přeshraničního obchodu v porovnání s domácím obchodem a vysoké dodatečné transakční náklady“, uvádí ke své funkci předsedy právního výboru Pavel Svoboda, který je docentem evropského práva a má za sebou zkušenost ministra vlády ČR.

S funkcí místopředsedy výboru pro regionální rozvoj je spokojen i Stanislav Polčák. „Problematikou regionálního a místního rozvoje se dlouhodobě zabývám a chci se jí intenzivně věnovat i na půdě EP, a tak pozici místopředsedy výboru chápu jako příležitost být blíže rozhodovacímu procesu a mít na něj větší vliv. Věřím, že mi tato funkce napomůže při obhajování zájmů českých měst a obcí v EU. Z konkrétních priorit mi na srdci bude ležet hladký a bezproblémový rozjezd čerpání ze strukturálních fondů v období 2014-20, který nám umožní v maximální míře využít finančních prostředků EU v rámci štědře dotované regionální politiky. V této věci je hodně práce i na národní úrovni: v nejbližší době požádám o schůzku vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se kterým chci kromě integrovaného regionálního operačního programu diskutovat také o zapojení místních akčních skupin (MAS) do jednotlivých operačních programů. S navrženou podobou operačních programů nelze souhlasit mj. právě kvůli silnému odporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vůči MASkám“, uvádí Stanislav Polčák, bývalý poslanec národního parlamentu se zkušeností předsedy ústavně právního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Pozici místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání bere jako výzvu i Michaela Šojdrová. „Problematikou vzdělávání se dlouhodobě zabývám coby bývalá dlouholetá členka školského výboru národního parlamentu a vzdělávací expertka MŠMT/OECD. Věřím, že z pozice místopředsedkyně výboru budu moci výrazněji přispět například ke zvýšení efektivity a intenzity využívání studentského výměnného programu Erasmus nebo k úspěšnému provádění programu boje s nezaměstnaností mladých Záruky pro mladé, který má i svou vzdělávací složku“, dodává ke své funkci místopředsedkyně výboru Michaela Šojdrová, místopředsedkyně české národní delegace v poslaneckém klubu Evropské lidové strany.

Místopředsednickou funkci v podvýboru EP pro bezpečnost a obranu vítá i Jaromír Štětina, který se chce zaměřit na své dlouhodobé priority, kterými jsou řešení konfliktu na Ukrajině, posilování spolupráce zemí Východního partnerství s EU včetně otvírání cesty k jejich případnému členství v EU, úspěšné završení integračního procesu zemí západního Balkánu a dosažení vyšší angažovanosti EU v konfliktech v delší vzdálenosti od jejích hranic, které mohou mít nebezpečné globální následky. Podvýbor pro bezpečnost a obranu spadá pod zahraniční výbor Evropského parlamentu a jeho rolí je příprava stanovisek týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V době krize na Ukrajině a nevyjasněné situace ve státech v bezprostřední blízkosti Evropské unie (Podněstří, Abcházie, Jižní Osetie, Karabach) jde o jeden důležitých postů v Evropském parlamentu.

Marek Hannibal, tiskové oddělení poslaneckého klubu ELS a Martina Týblová, tisková mluvčí TOP 09