Čertovské putování má knižní podobu

Praha – Symbolicky v den zasvěcený čertovskému strašení včera vydalo Nakladatelství Lidové noviny svou „epochální encyklopedii pekelných historií v Čechách“.
Kniha Výprava za českými čerty válečného zpravodaje a senátora Jaromíra Štětiny a redaktorky Pavly Hájkové, která titul vybavila fotografiemi,mapami a deníkem, na více než čtyřech stech stranách představuje na půl tisícovky pekelných příběhů z různých koutů Čech. Jde o knižní podobu stejnojmenného dokumentárního seriálu České televize.
Autoři se zde vypořádávají s fenoménem českého čerta, zkoumaného v kontextu evropské ďábelské hierarchie. Zpracovávají jeho chování, typologii i milostný život a docházejí k závěru, že český čert je evropské specifikum. Stvořila ho lidová slovesnost a nejčastěji na sebe bere podobu umolousaného chlupáče či švarného mladíka. Historický půvab svazku, prodávaného za 495 korun, dodávají dobová vyobrazení, ať už zachycují pokoušení poustevníka ďábly či hříšníky podstupující pekelná muka. Netradiční tříměsíční putování, k němuž se autoři vybavili formanským vozem s párem grošáků, začíná v šumavském předhůří a na Šumavě. Tam má rajon ďábel Paimon s ženskou tváří, který sedí na velbloudu. Pekelnický okruh autoři opisují v jedenácti kapitolách kolem celých Čech: zavádí na Frýdlant, kde dle pověsti zámecký pán prohrál v kostkách s čertem duši, či do západočeských Žlutic, v jejichž sklepeních se scházel čert s nevěrnou kovářkou. Provázejí také nejrůznějšími místy, kde čerti bránili stavbě kostelů. Závěr patří Praze spojené hned s několika Fausty.