Bude to stručné. vystupuji proto, poněvadž si myslím, že je potřeba posuzovat výroky, které nejsou vytržené z kontextu. Jedná se o jedno z mých posledních vystoupení v „Hyde Parku“, kde samozřejmě přišla na přetřes otázka, jestli je Senát smysluplný. Byl jsem zavalen celou řadou vulgárních, velmi plebejských a hloupých dotazů, kterým jsem musel čelit. Udělal jsem to, co jsem dělal celá poslední léta např. na přednáškách, že vysvětluji, k čemu je Senát dobrý, a bráním Senát, protože si vážím své stavovské cti.

Myslím, že výrok, který jsem přednesl, který přesně zněl, že se nepředřu v Senátu, ten odpovídal celému znění tohoto programu. Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedo, panu Kuberovi říci, že člověk, který se udře, vypadá trošku jinak než já. Ráno jsem se podíval do zrcadla a tuto otázku jsem si položil.

Nedaleko Teplic u vás je hluboká uhelná jáma, která se kdysi jmenovala Velkodům Maxim Gorký. Já jsem na té jámě jako havíř pracoval několik let. Jako havíř jsem si vážil své stavovské cti, vážil jsem se ji i v době, kdy jsem dělal novináře, a vážím si jí i jako senátor. Ubezpečuji vás, že moje úcta k Senátu tímto výrokem nikterak nepoklesla. Děkuji za pozornost.

Vystoupení senátora Jaroslava Kubery na schůzi pléna Senátu dne 3.3.2011

Pane předsedo, vaším prostřednictvím panu senátoru Štětinovi, aby při televizních vystoupeních pokud možno mluvil za sebe. A když říká, že jsou někteří senátoři, kteří nepracují, tak ať buď řekne, kteří, protože víte, že Senát má o 1 % větší důvěryhodnost než Poslanecká sněmovna, a tyto výroky mu samozřejmě škodí.

Já vím, že někomu vydrží rozpouštění zkameněliny dostatečně dlouho, rozpouští ji vodou, takže několik volebních období tu zkamenělinu rozpouští a stejně ji nikdy nerozpustí a vypadá to velmi pracovitě. Myslím to velmi v dobrém. Ale my bychom se měli chovat tak, abychom Senátu dělali dobré renomé.

Abychom nemluvili jen o sobě, podobný příběh je v Poslanecké sněmovně, kdy někdo řekne v televizi, že si nepřečetli zákon o svých platech, a proto si je snížili o mnohem víc, než si mysleli, a teď si vezměte „obyčejného“ občana, který není zběhlý v právu, co si asi pomyslí. Řekne si, jak asi čtou zákony o biopalivech, když si nepřečtou ani zákony, které se týkají jejich platů. Tak bych moc prosil, abychom se tomuto vyvarovali, a přemýšleli o tom, jaká mají naše slova dopady. Já o tom přemýšlím každý den, protože také občas řeknu to, co bych potom i nerad sám slyšel.

Omlouvám se, že to nebylo k věci, ale ono to bylo trošku k věci. Děkuji za pozornost.