Bojujme za Evropu!

Jaromír Štětina připojil svůj podpis pod provolání Evropských demokratů Bojujme za Evropu!

My, čeští Evropané, zásadně odmítáme být znovu vyřazeni z globálního společenství,odmítáme se opakovaně stát hříčkou některých mocných evropských států.

Za žádnou cenu nejsme ochotni se vzdát života ve společné Evropě demokratických a liberálních hodnot. Tentokrát říkáme jasně: nejsme připraveni se podřídit, jsme připraveni bojovat za svou budoucnost.

Evropská Unie není bezprostředně ohrožena vnějším nepřítelem. Netrpí vážnou hospodářskou krizí. Čelí hluboké krizi hodnot a principů, na kterých je postavena její existence, 60 let blahobytu, klidu a míru. Smlouva o ústavě není příčinou této krize. Měla být nástrojem upevnění a rozšíření hodnot Evropy v současném světě. Stala se nástrojem včasného varování. Smlouva  není špatná. Je nejnižším společným jmenovatelem, nejnižším prvkem, Evropu spojujícím. Je taková, jako Evropa sama.

Smlouvu zakládající ústavu dosud ratifikovalo 10 členských zemí. Je nedůstojné jejich podporu smést s jednacího stolu. Francouzské a nizozemské NE však mají zásadní význam. Ukázala, že pro mnoho dnešních Evropanů hodnoty soudržnosti, rovných ekonomických šancí a jasné podpory základním svobodám: volnému pohybu osob a služeb jimi nabízených, neplatí. Strach ze ztráty neudržitelných sociálních výhod i z nespravedlivě vnímané podpory slabším zemím jsou ukazateli hluboké krize evropských hodnot – sounáležitosti, vzájemnosti a společné obrany hospodářských výsledků a šancí.

Velice si ceníme postoje některých nových členských zemí, rozhodnutých vzdát se  pomoci z fondu soudržnosti. Země „Nové Evropy“ vybudovaly v posledních 15ti letech fungující ústavní a parlamentní demokracie. Liberalizovaly svá hospodářství, v zákonech i praxi zakotvily ochranu individuálních lidských práv a svobod. Staly se součástí globální ekonomiky, bezpečnosti i odpovědnosti.

Evropa, spolu se Spojenými státy, je společenstvím demokratických hodnot. Je obhájcem demokratizace mnoha ujařmených, totalitními režimy utlačovaných společností. Evropa může být relevantním spolubojovníkem proti lidskému zoufalství, bídě a z nich plynoucího terorismu jedině tehdy, bude • li vnitřně pevná, obhájí-li své demokratické hodnoty sama před svými obyvateli. My, čeští Evropané, nejsme připraveni jen využívat evropské sounáležitosti. Jsme připraveni učinit vše proto, aby se Evropská unie stala společenstvím celosvětového významu, s plnou globální odpovědností.

Nejde nám o dotace, jde nám o hodnoty a principy, ke kterým jsme přistoupili za cenu velkého úsilí a po mnoha dekádách nesvobody, jde nám o sjednocenou Evropu. Evropské unii rozumíme jako politické vizi, kterou jen politická vůle občanů může udržet i proti vypočítavé a malicherné provinční politice.

Spolu se všemi českými Evropany vyzýváme českou vládu, politickou opozici a občanskou veřejnost, aby se připojily k rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. a 17. června okamžitě zesílit a prohloubit dialog všech Evropanů, nejen v naší zemi ale i v celé Evropě, o budoucnosti Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, o budoucnosti spojené Evropy, jejích principů a hodnot.

Jedině Evropané samotní mohou potvrdit, že Evropa zůstává Evropou základních svobod, demokracie, otevřené ekonomiky, sounáležitosti, rovných šancí a nediskriminace a nezahyne na žabomyších tahanicích o přerozdělované dotace. Jedině Evropané, Češi a Moravané, mají šanci tyto principy potvrdit svým jasným ANO. Dejme jim k tomu šanci i v referendu.

V Praze, 20.6.2005

Podporujeme provolání Bojujme za Evropu!

Jan Kasl, předseda ED

Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu za ED

Soňa Paukrtová, předsedkyně senátního klubu KOD

Jan Horník, senátor za ED

Jaromír Štětina, senátor za SZ

Jan Beránek, předseda SZ

Monika Pajerová, ANO pro Evropu

Petr Fejfar, senátor za US-DEU

Pavel Němec, předseda US-DEU

Ladislav Smoljak, herec a režisér

Jana Ryšlinková, ředitelka USBSP

Daniel Kvasnička, evangelický farář

Karel Kühnl, 1. místopředseda US-DEU

Ivo Ludvík, místopředseda US-DEU

Lenka Rovná, vysokoškolská učitelka

František Pelc, místopředseda US-DEU

Eva Vavroušková, tajemnice Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj

Vlastimil Ostrý, předseda poslaneckého klubu US-DEU.

Táňa Fischerová, poslankyně

Svatopluk Karásek, poslanec

Stanislav Polčák, místopředseda ED

Martin Mejstřík, senátor za CZ

Jaromír Gajdáček, místopředseda ED

Pavel Franc,  publicista

Táňa Hlavatá, manažerka

Martin Horálek, tiskový mluvčí ČBK

Jiří Dědeček, písničkář

Jiřina Šiklová, socioložka

Jan Sokol, vysokoškolský profesor

Vojtěch Cepl, profesor Právnické fakulty UK

Jiří Pehe, ředitel NY University in Prague

Eva Kružíková, ředitelka, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Václav Mezřický, vysokoškolský učitel

Pavel Rytíř, místopředseda SOS

Ladislav Hlavatý, vysokoškolský učitel

Boris Vystavěl, místopředseda SOS

Pavel Nováček, předseda SOS

Josef Winter, člen výkonného výboru SOS

 

Zdroj: www.edemokrate.cz