Bezpečnostní informační služba odmítla podat Nejvyššímu státnímu zastupitelství informace

Senátor Jaromír Štětina dnes obdržel dopis Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké, v němž mu sděluje, že Bezpečnostní informační služba neposkytla Nejvyššímu státnímu zastupitelství vyžádané informace s odkazem na skutečnost, že Nejvyšší státní zastupitelství není ze zákona oprávněno nahlížet do spisů zpravodajských služeb.

 

Senátor Štětina již 18. května 2007 požádal Nejvyšší státní zástupkyni, aby se seznámila se svazky Silon, Dýka, Hrob a Špunt, o nichž jejich autoři, bývalí důstojníci BIS Vladimír Hučín a Petr Částečka tvrdí, že odhalují nezákonné postupy orgánů činných v trestním řízení na severní Moravě,  a poukazují mimo jiné na to, že přerovský státní zástupce Radim Obst získal bezpečnostní prověrku neoprávněně.

Senátor Štětina dnes požádal Parlamentní institut o vysvětlení, který zákon dovoluje Bezpečnostní informační službě odmítnout Nejvyššímu státnímu zastupitelství vyžádané informace.

 

„Apeluji na komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS, aby pečlivě a detailně jmenované svazky prozkoumala,“ říká senátor Štětina. „Vítám pozvání předsedy komise pana Jeronýma Tejce na její říjnové zasedání. Rád bych seznámil komisi s existencí dalších svazků (Seliko, Twist, Uhlí), které svědčí o podílu BIS na vytváření diskreditačních kampaní. Všechny jmenované svazky odpovídají na otázku, proč měli být důstojníci Částečka a Hučín umlčeni a proč svazky Silon, Dýka, Hrob a Špunt nesmějí spatřit ani senátoři ani nejvyšší státní zástupce  země.“

„Vážení členové komise pro kontrolu BIS, zde už se nejedná jen o Hučína, Částečku či Obsta, ale o vlivy tajné služby na orgány činné v trestním řízení,“ dodává senátor Štětina.

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora J. Štětiny

tel. 776742420

 

V Praze dne 18. 9. 2007

 

 

Příloha:

–          dopis senátora Jaromíra Štětiny ze dne 18. 5. 2007

–          dopis Nejvyšší státní zástupkyně ze dne 7. 9. 2007