Beseda s Pavlem Kováčikem

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Od mikrofonu Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu vám příjemný podvečer přejí Hana Hikelová.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
A Petr Nováček.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Naším dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy Pavel Kováčik. Hezký podvečer.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Hezký podvečer i posluchačům.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Ministryně zemědělství Milena Vicenová dnes sáhla k avizované obměně dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky. Z devíti členů rady vyměnila čtyři, z toho tři poslance a mezi nimi i vás, pane Kováčiku. Proč k těmto změnám podle vás došlo?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Paní ministryně to avizovala jako snahu vyměnit nebo oslabit takové ty politické vlivy, vyměnit politické vlivy za odborné. Já zatím nevím, kdo bude tím dalším členem nebo kdo nás nahradí v dozorčí radě, ale pokud to budou skuteční odborníci, odborníci, kteří nebudou závislí na té či oné skupině podnikatelů, protože o to tady, obávám se, poběží také, tak s tím nebudu mít žádný problém. Ostatně co se týká Lesů České republiky, tak je zřízen podvýbor Zemědělského výboru pro lesy a vody a v rámci tohoto podvýboru můžeme rovněž vykonávat takovou tu supervizi nad státním podnikem, nad jeho chodem, nad jeho chováním a třeba i v uvozovkách dohlédnout na to, aby toto národní bohatství neměl někdo pokušení zprivatizovat.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Rozuměl jsem vám dobře, že pokud jste tam byli vy tři zástupci Poslanecké sněmovny, tak že odpadalo to nebezpečí, že by někdo z vás byl třeba jen trošičku závislý na nějaké té podnikatelské, jak se jí říká, lobby?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Tak rozhodně, protože my jsme byli jmenováni ministrem zemědělství, a pokud se aspoň mé osoby týče, tak obhajoba zájmu zřizovatele, čili ministerstva, čili státu, České republiky, byla primární, a pokud byla nějaká diskuse o dalším směřování, pokud bylo diskutováno i se zástupci podnikatelské veřejnosti, tak já jsem aspoň razil vždycky to, že je třeba slyšet všechny strany sporu.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Ministryně Vicenová si nechala zpracovat audit, ze kterého vyplývá, že ministerstvo jako zakladatel státního podniku Lesy České republiky nedostatečně využívá možnosti kontroly právě prostřednictvím dozorčí rady. Jako dosavadní člen dozorčí rady cítíte nějakou spoluzodpovědnost za sporné zadávání veřejných zakázek, které napadl i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já především musím říci, že dozorčí rada a její konání se řídí statutem dozorčí rady, který byl schválen ministerstvem zemědělství, a jako takový neumožňoval členům dozorčí rady přímo vstupovat do kompetencí managementu, tam je zodpovědný především management a v rámci statutu jsme se chovali tak, jak jsme se chovat měli.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Ale kontrolní činnost dozorčí rada vykonávat může?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Kontrolní činnost pouze co se týká výsledků hospodaření, anebo také třeba kontrolní činnost co se týká určitých perspektiv nebo takového toho směřování spíše do budoucna, ale konkrétní manažerské kroky dozorčí rada podle tohoto statutu skutečně neměla možnost ovlivňovat. Můžeme doporučovat, tím doporučením se management může řídit, anebo také nemusí.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Jak známo, poté, co byly smlouvy na těžbu dřeva zpochybněny, vložil se do své záležitosti antimonopolní úřad a státní podnik musel teď v říjnu vyhlásit nová výběrová řízení. Pane poslanče, není vyloučeno, že firmy, které napoprvé uspěly a neuspějí napodruhé, napadnou jednání státního podniku Lesy České republiky u soudu. Neobáváte se, že stát zase bude muset platit za něco, co nedokázal ohlídat?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Tímto způsobem, jak byla ta výběrová řízení vyhlášena, to znamená teď na jeden rok a s tím, že příští rok potom půjdou střednědobé tendery, to znamená na pět let, byla snaha managementu srovnat ty podmínky pro všechny podnikatelské subjekty, postupovat v péči řádného hospodáře a zejména vyloučit veřejnoprávní rizika, to znamená rizika právě těch, řekněme, arbitrážních žalob na stát. Ta jsou skutečně vyloučena nebo do značné míry vyloučena a jednotlivé soudní žaloby, které jdou a půjdou a šly by v každém případě, protože každé řešení, které v této záležitosti by bylo bývalo bylo přijato, tak někoho neuspokojí, někoho uspokojí více, někoho méně. Z našeho pohledu, z pohledu dozorčí rady šlo vždycky o to, že naše doporučení byla přijímána tak, aby byla vyloučena veřejnoprávní rizika, čili rizika arbitráží na stát, a aby nebylo straněno ani jedné z podnikatelských skupin.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Jste už dlouhou dobu předsedou poslaneckého klubu KSČM, členem dozorčí rady jste určitě nebyl proti své vůli, jak se taková práce dá zodpovědně zvládnout vedle parlamentní funkce a výkonu poslaneckého mandátu?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Je to bezesporu, pardon, je to bezesporu práce navíc, nicméně mojí profesí je zemědělský inženýr, mám vystudovanou vysokou školu zemědělskou, působil jsem šestnáct let v zemědělském provoze, takže není to, že bych úplně přicházel do té dozorčí rady jako za zelena utržený. Zvládat se to se zvýšeným úsilím samozřejmě dá.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Kromě vás byli z dozorčí rady odvoláni ještě další dva poslanci, Jiří Papež z ODS a Karel Kratochvíle ze sociální demokracie. Nabízí se tudíž zásadní otázka. Mají být do dozorčích rad podniků se státní účastí dosazováni podle stranického klíče lidé živící se takříkajíc politikou, anebo by to měli být spíše právníci, ekonomové či lidé erudovaní v jiných oborech, užitečných v té které dozorčí radě?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já si myslím, že pokud je to podnik se státní účastí nebo přímo státní podnik, tak není nic proti tomu, aby politici, a teď nemyslím podle stranického klíče, ale spíše podle pravolevého klíče, obsazováni do těchto orgánů byli a předesílám pro posluchače, že tyto posty jsou ze zákona pro poslance a senátory neplacené, že tedy nejde o nějakou dobrou…, o nějaký dobrý kšeft navíc, jde skutečně pouze o práci navíc a pokud vím, tak i pan kolega Papež i pan kolega Kratochvíle byli lidé, kteří měli dřívější zkušenosti buď z ekonomického provozu nebo přímo ze zemědělského provozu, takže nebyli to lidé, kteří by měli prosazovat pouze nějaké politické vlivy nebo snad politický dohled. Ten dohled, v uvozovkách zase mluvím, z mého pohledu alespoň už jsem se o něm zmínil okrajově, jde o to, že Lesy České republiky jsou skutečně národní stříbro, národní majetek a pokušení zprivatizovat jej by mohlo být příliš silné a z tohoto pohledu třeba i ta dozorčí rada z hlediska posuzování těch koncepcí měla…, v té dozorčí radě i z hlediska posuzování těch koncepcí toho podniku bylo na místě, že politická scéna tam byla zastoupena tímto způsobem.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Pane předsedo, o víkendu se za hojné mezinárodní účasti uskutečnila pod patronací vaší strany konference Aktivně proti antikomunismu. Podle šéfa mezinárodního oddělení ÚV KSČM Hasana Charfa bylo jejím cílem, cituji: „Poskytnout prostor pro vzájemnou výměnu názorů a informací k aktivizaci a koordinaci úsilí za dosahování akční jednoty komunistických, pokrokových a demokratických sil v boji proti antikomunismu.“ Konec citátu. Protože podobnému slovníku jsme už odvykli, mohl byste nám, pane předsedo, vysvětlit, o co na té konferenci šlo?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Přiznám se, že i pro mě ta věta zní velmi krkolomně a nejsem…

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Měla jsem s ní trošku problém.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Nejsem zvyklý se vyjadřovat takto krkolomně, ale já bych to pojmenoval velmi zkráceně asi tak, že jestli poslední dobou zvláště a vzpomeňme si na období před volbami do Poslanecké sněmovny, ale vzpomeňme si i na období před volbami do Senátu a do obecních zastupitelstev, velmi zesílil antikomunizmus, jak v médiích, tak v politických stranách, tak obecně třeba i na té občanské scéně, tak pochopte, že máme právo se bránit a máme právo se bránit třeba i na té mezinárodní úrovni.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Dnešní Haló noviny citují vašeho předsedu Vojtěcha Filipa, který na zmíněné konferenci pronesl a nyní cituji: „Tažení proti komunistické straně a jejím stoupencům začalo bezprostředně po listopadu 1989. V letech 1993 až 1994 byly ze svých míst vyhozeny statisíce odborníků a více než milion lidí byl donucen nedobrovolně změnit své zaměstnání.“ Potud citát a následující otázka zní. Nedobrovolně musely změnit nejen své zaměstnání statisíce lidí po únoru 1948. Proti komu to tehdy bylo tažení, co myslíte?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Jsou vždycky při podobném převratu, při podobné změně společenských podmínek nebo společenských systémů, a to historicky už snad od Bílé hory nebo ještě dříve v tomto českomoravském prostoru takové zvyky, že jde vždycky takzvaně od válu velká řada lidí, která by mohla být prospěšná pro to nové, co přichází, a bohužel stalo se to jak po únoru čtyřicet osm, stalo se to tak po roce šedesát osm, ale bohužel se to stalo i po roce devadesát osm, a to číslo milion vychází zhruba ze statistiky, která praví o tom, že po roce osmdesát devět se…, nějakým způsobem změnilo své zaměstnání čtyřicet procent aktivních pracovních sil.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Podle Vojtěcha Filipa, cituji: „Čeští antikomunisté vytvářejí ve společnosti atmosféru strachu přihlásit se ke komunistickým a socialistickým myšlenkám.“ Konec citátu. Souvisí to, pane předsedo, nějak s faktem, že průměrný věk vaší členské základny je dnes téměř sedmdesát let?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Když se podíváte na průměrný věk členské základny i v jiných politických stranách, tak přijdete na to, že i například u lidovců nebo u sociálních demokratů je ten průměrný věk vyšší. Já musím říci, že v našich řadách je pořád ještě kolem třiceti tisíc lidí v produktivním věku, což je více než ve všech ostatních politických stranách, s výjimkou lidovců, dohromady, takže ono je to všecko celkem relativní. Problém vysokého věku nebo vysokého průměrného věku v politických stranách obecně souvisí s tím, že mladší lidé, zejména lidé v produktivním věku, se možná sice mnozí identifikují s politikou té které politické strany, ale nechtějí aktivně vstoupit do té politiky jako členové té strany.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Pane předsedo, promiňte…

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Mají a myslím, že i oprávněně obavy, co se týká třeba Komunistické strany Čech a Moravy, protože teď v tom období, kdy se sestavovaly kandidátky do komunálních voleb, se dosti často stávalo, že jsme se obrátili na člověka, o kterém jsme věděli, že je velmi schopný, pracovitý, ochotný, našeho levicového smýšlení, náš příznivce, dokonce náš volič: „Pojď na tu kandidátku.“, tak dosti často se stává: „Nebudu, nepůjdu, nezlobte se, nemohu, já si chci udržet svoje pracovní místo, mě by vyhodili z práce.“

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
A tohle byste charakterizoval jako atmosféru strachu, o níž byl ten citát, který tady přečetla Hana Hikelová?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
To bych charakterizoval jako určitou atmosféru vzbuzování nenávisti v době, kdy česká společnost je již tak dost rozdělená a já jsem přesvědčen o tom, že je spíše potřeba spojovat než rozdělovat.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Vojtěch Filip oznámil, že KSČM musí téma antikomunismu vynést také na mezinárodní úroveň. Co si pod tím máme představit?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Antikomunismus není v České republice izolován, antikomunismus je globální jev, tak jako je globální a čím dál tím více se globalizuje i onen kapitalismus. Podle mého soudu, myslím si, že soudu, který je oprávněný, je třeba, aby se držela solidarita mezi levicí, alespoň v té Evropě, tak abychom o sobě věděli vzájemně, kde se co děje a co překračuje meze běžného politického boje a podle mého soudu meze běžného politického boje například překračuje to, co teď předložili páni senátoři Mejstřík a Štětina a Senát jim to schválil, a to je ona komise, která má posuzovat ústavnost KSČM. Můžeme s otazníkem brát rovněž překročení meze běžného politického boje v případě zastavení činnosti Komunistického svazu mládeže, a to přeneseně na tý mezinárodní, řekněme, úrovně znamená třeba to, že pokud neuspějeme se žalobami, s příslušnými žalobami u příslušných českých soudů, no, tak si dovedeme představit, že se obrátíme na Mezinárodní soud pro lidská práva.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Téměř do poloviny třicátých let minulého století považovala tehdejší KSČ první republiku za umělého zplozence Versailleského systému. Neobáváte se toho, že když KSČM vynese téma antikomunismu na mezinárodní úroveň, tak jako jste zmiňoval třeba k těm mezinárodním soudům, vystaví si legitimaci strany poškozující české národní zájmy?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já se neobávám, naopak pokud to rozhodnutí českých soudů dopadne tak, že ta věc bude vrácena zpět do původního stavu, tak to mezinárodně prokáže jenom vyspělost české společnosti a schopnost vnímat názory a respektovat názory celého názorového spektra. Pokud by to bylo, pokud bysme byli nuceni to vynést i na tu mezinárodní úroveň, tak to přece není poškození českých národních zájmů, když hájíme práva velké skupiny lidí a musím říci, že tak jako tak je počet našich příznivců a našich voličů, i když nás třeba teď v posledních volbách nevolili zdaleka všichni, ale řádově kolem milionu, a jestli se řádově kolem milionu lidí dává na druhou kolej i z hlediska práva projevit svůj názor, tak to je přece něco špatného.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Vojtěch Filip na zmíněné konferenci upozornil na současnou moc v České republice s jejími fašizujícími tendencemi, protože hodlá zakazovat myšlenky a nechrání občany proti tomu, aby byli kvůli barvě pleti či národnosti napadáni. O fašizující se demokracii a tehdy dokonce o fašizujícím se Hradu hovořili českoslovenští komunisté už počátkem třicátých let minulého století. Nastává podle KSČM recidiva?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Historii nelze vrátit. Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky a v této souvislosti musím říct, že naprosto liché jsou i obavy těch, kteří si o nás pořád ještě myslí, že bychom chtěli snad běh věcí veřejných vrátit před rok osmdesát devět. To prostě nelze udělat a co se týká výroku pana předsedy Filipa, tak musím říci, že jestli někdo vzbuzuje nenávist kvůli politickému názoru, tak jako je to fašizující tendence, prostě je.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Charakteristickými rysy fašismu byly pro předválečné komunisty vypjatý šovinismus, militarismus a uchvatitelské ambice. Zjišťujete nějaké podobné symptomy na současném českém politickém systému nebo jste změkčili kritéria?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Nelze srovnávat třicátá léta a léta, první léta nového tisíciletí, ale lze srovnávat to, co třeba v nedělním pořadu Václava Moravce v České televizi zmínil pan předseda Paroubek. To jsou ona slova toho evangelického pastora, který říkal, zase parafrázuji: „No, tak šli po komunistech, mě se to netýkalo, nevadilo mi to, nepostavil jsem se tomu, šli po sociálních demokratech, pak šli po odborářích, no, a až šli po mně, tak už nezbylo, kdo by se mě zastal.“ V této rovině možná to srovnání v určité symbolické poloze možné je.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Myslím, že šlo o Martina Niemöllera, ale možná už si to dobře nepamatuju.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Děkuji.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Podle Vojtěcha Filipa současná moc není schopna zajistit uplatnění práv jednotlivých menšin, takže KSČM musí bojovat také všemi prostředky. Co si pod tím máme představit?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Myslíte pod těmi právními prostředky?

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Všemi prostředky.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já podtrhuji, že z našeho programu, z našich stanov, z našeho polistopadového celého postupování jednoznačně vyplývá, že jde o prostředky demokratické.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Obraťme list. Pane předsedo, dnes je tomu osmdesát pět let od narození Alexandra Dubčeka. Spoluvytvářel podle vás dějiny, anebo byl dějinami spíše vláčen?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Úloha osobnosti, i takové osobnosti, jako je nebo byl Alexandr Dubček, v dějinách vždycky odpovídá té dané době, ve které se do těch dějin vlomí, a byly doby, kdy byl dojem spíše vláčen dějinami, jeho osobní charakteristiky jsou u mnohých pamětníků nebo přímých pamětníků jeho působení takové, ale já osobně jsem přesvědčen, že Alexandr Dubček patří mezi největší Čechoslováky.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Nezanedbatelná část členů KSČM, pokud je mi známo, má záporný vztah k Michaelu Gorbačovovi, kterého činí zodpovědným za krach takřečeného reálného socialismu. Jaký je vztah vaší členské základny k Alexandru Dubčekovi, který Gorbačovu perestrojku považoval za pokračování takzvaného Pražského jara 1968?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
No, to je, tato otázka je hodně zjednodušující linkou.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Já to připouštím.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
A velmi zjednodušující linkou, ale já jsem přesvědčen o tom, že značná část členské základny má stejný názor, jako jsem řekl, to znamená, že Alexandr Dubček patřil mezi největší Čechoslováky.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Podívejme se teď do současnosti. Už téměř šest měsíců se snaží politici najít východisko z toho, čemu někteří říkají povolební pat a jiní pravolevá rovnováha sil. Které to hodnocení vyhovuje víc vám?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
No, ona to není pravolevá rovnováha sil, protože tady…

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Takže je to povolební pat?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Je to povolební pat a tady to rozložení sil, přece jen nominální pravice nemá sto, nominální pravice má devadesát čtyři, nominální levice, dá-li se považovat sociální demokracie a KSČM za nominální levici jako takovou, má sto a pak je tam ještě šest zelených. A Strana zelených bývá v evropských, civilizovaných v uvozovkách, poměrech, to znamená tak, jak jsme zvyklí říkat v západní Evropě, kde má velké tradice a v severní Evropě zejména, spíše v levém středu nebo na levici pouze u nás a pouze někteří její funkcionáři se prosazují tvrdě napravo, takže to není pravolevá rovnováha. Je to spíše povolební pat a z toho povolebního patu budeme muset dříve nebo později najít určitou cestu, která nás dovede, a dneska je to třeba říkat, jestli se nepodaří najít stabilnější řešení, my říkáme levostředové, tak k předčasným volbám.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Pane předsedo, po třetím červnu má vaše strana v Poslanecké sněmovně šestadvacet zástupců a sociální demokracie sedmdesát čtyři, tedy dohromady jde o levicovou stovku. Někteří pozorovatelé ale nehovoří o levicové stovce, nýbrž o levicovém bloku. Připouštíte, že mezi vašimi dvěmi stranami existuje levicový blok?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Levicová stovka nebo levicový blok, já nevím, v čem vidíte nebo ti pozorovatelé vidí, kde ta jemná niance toho rozdílu je.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Já bych ji viděl v určité programové blízkosti a v tom, že se ve značné míře protínají názorové linie obou vašich stran. Jestliže ano, tak pak bych si troufl ptát se právě na ten blok.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já musím říci, že tam jde o ty situace, kdy, pokud bychom nedrželi basu se sociální demokracií v Poslanecké sněmovně, tak tím objektivně nahrajeme pravici. Rozhodně neplatí slova o levicovém bloku například při povolebních vyjednáváních na radnicích, kdy se až na výjimky sociálně demokratičtí představitelé spíše dali nalákat do velké koalice s ODS či jakýchkoliv jiných větších koalicí a jenom ve výjimkách tam také, i tam, kde to bylo možné udělat, tak je jen ve výjimkách levicový blok.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Pane předsedo, poslední otázka než dáme prostor našim posluchačům. Pokud by vaše strana skončila až do příštích voleb v opozici, považovali byste za výhodnější působit v ní sami, anebo ještě s nějakou další parlamentní stranou napravo od vás?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Pokud bychom skončili v opozici, jakože s tím počítáme, to říkám na rovinu. Nemyslím si, že by byla v české nebo na české politické scéně situace, kdy by KSČM byla přímo vtažena do vlády a není-li KSČM přímo vtažena do vlády, tak…, nebo kterákoli politická strana přímo vtažena do vlády, tak je tak či onak v opozici, tak můžu říci, že bychom byli opozicí zásadovou, opozicí tvrdou, leč opozicí korektní.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
A ta otázka byla ale, jestli by podle vás bylo lepší, kdybyste v ní byli sami nebo ještě s nějakou další stranou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
To nám celkem je jedno. Jedno nám ovšem není, bude-li tam ještě nějaká další strana, aby vy jako média jste potom neprezentovali jako opozici pouze tu další stranu.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Posloucháte Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Radiofórum s předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem. Prostor pro vaše dotazy. Máte je možnost zatelefonovat na čísla 221552155 nebo 221552255. Příjemný podvečer přeji prvnímu z volajících. Hezký večer, ptejte se.

posluchač
——————–
Hezký večer, dobrý den, dobrý večer, Martin z Plzně. Já vám takovej dost jedovatej dotaz. Jestli si všichni ještě ti kovaní soudruzi, kdyby měli možnost bydlet třeba rok v Rusku nebo na Sibiři nebo kam vlastně to ten jejich systém dotáh, jestli to je jejich vzor nebo jestli to je jejich jako cíl.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Dobře.

posluchač
——————–
Jestli by se jim to líbilo, jo, jestli by jako, no, byli spokojený?

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Rozumíme této otázce, zeptáme se pana Kováčika.

posluchač
——————–
Děkuju, nemám zájem já teda, na shledanou.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Prostor dává další z posluchačů. I vám hezký podvečer.

posluchač
——————–
Dobrý večer, tady Novák. Já bych se chtěl zeptat pana Kováčika, co je primitivního na antikomunismu, co je primitivního na tom, že jsem proti porušování lidských práv, když přece každej slušnej člověk musí bejt antikomunista, vždyť to přece jinak nejde, že jo, to je jako kdybych byl antifašista a byl jsem označovanej za primitiva, že s tím nesouhlasím. Přece to už tady dávno a my se patnáct let po revoluci se tady bavíme o tom, jestli něco porušovali nebo ne a furt se s nima dohadujem. Přece když už tady dávno neměli bejt a hotovo. My musíme teď počkat, až vymřou, pak snad bude klid. Nebo já nevím, díky.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Položíme i tento dotaz. Příjemný podvečer přejeme dalšímu z posluchačů. Posloucháte Český rozhlas 1.

posluchač
——————–
Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Já nejsem členem KSČ, ale bohužel po roce osmdesát devět, co tady vzniklo, sympatizuji s nima. Prosím vás, pane Kováčiku, proč…

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Jaká je vaše otázka?

posluchač
——————–
No, to je teď ta otázka. Proč neuděláte srovnání za celejch patnáct let, kolik tyhle lidi tady v týto demokracii okradli spousta lidí, kolik lidí tady zahynulo kvůli tý jejich slavný demokracii a jak zacházejí tady s tímto státem a s těmato lidma. Proč neuděláte takový srovnání minulýho systému a tohohle systému, aby lidi konečně viděli a furt vás nepomlouvali.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Tolik otázka pana Jardy z Prahy. Další z volajících má možnost se zeptat pana Kováčika.

posluchač
——————–
Dobrý večer, inženýr Jaromír Dědek, Ústí nad Labem. Pane Kováčiku, jedna jediná otázka. Jaká by byla, respektive jaká je vize české společnosti v případě, že byste parlamentní cestou získali nadpoloviční většinu hlasů svých voličů a mohli vládnout samostatně? Jaká je vaše vize naší společnosti a jak by se měla rozvíjet podle vašich představ a případně, kdybyste to mohl ještě rozšířit i na globální měřítko, to znamená v případě vítězství komunismu nad celým světem, jak by vypadal svět? To je vše, děkuji.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Tak Petr Nováček si i tento dotaz pečlivě zapsal, takže prostor má další z posluchačů, hezký podvečer.

posluchač
——————–
Dobrý večer, tady Vokurka, Děčín. Prosím vás pěkně, já bych se chtěl zeptat konkrétně pana Nováčka. Když už si zvete takovýhle hosty, jako je pan Kováčik, pan Filip a podobní, to je slabý čajíček na naše obyvatele. Když pomineme paragraf dvě stě šedesát trestního zákona, proč si nepozvete přímo pana Auersbergera, pana Rovenskýho anebo pana Jambora. Podívejte se, člověk nezapomněl na ty jména, a když už máme dostat pořádnou dávku, tak si pozvěte pořádný lidi. Jestli pan Nováček ví, o kom mluvím, určitě to ví, nezvěte si takovejhle čajíček, jako je pan Kováčik, ale přímo pana Jambora nebo pana Rovenskýho. Děkuji, pane Nováček, na shledanou.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Tak Petr Nováček na tento dotaz určitě odpoví a prostor dostává poslední z volajících. I vám hezký podvečer.

posluchač
——————–
Dobrý den, tady Kimoš, Jablonec. Já bych chtěl jenom říct, že jako nejsem ani prokomunista, ani antikomunista, ale já bych chtěl se jako zeptat pana Kováčika na to, proč komunistická strana tak vlažně postupuje v tom, aby přivolala do svých řad mladší lidi, protože jak je vidět, že v této straně jsou samí starý lidi, a to nemůže jak nějak nepřitahovat voliče a samozřejmě omezuje přestup tyto strany. Děkuji vám, na shledanou.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Tak to byl poslední z šesti dotazů do dnešního Radiofóra, jehož hostem je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Možná, Petře, zodpovíme nejprve ten dotaz, který byl směřován na tebe, než dáme prostor panu předsedovi.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Já to vezmu stručně. Dotyční pánové jsou novináři, bývalí prominentní a mnozí z nich stále aktivní v komunistickém tisku, jako například pan Jambor. Kdo má zájem, najde si jejich texty a pokud jde o našeho hosta, je to předseda poslaneckého klubu KSČM, jedné z parlamentních stran, která v této zemi funguje podle platných zákonů, a proto zástupce této strany, dnes pana Kováčika, zveme právě tak, jako zástupce jiných politických stran, protože i mezi našimi posluchači jsou příznivci této strany a i ty ostatní, předpokládám, názory představitelů KSČM zajímají.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Tolik tedy odpověď na dotaz pana Vokurky a teď už…

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Teď to vezmu první dotaz. Jestli byste chtěl bydlet v Rusku nebo na Sibiři, jinými slovy jestli je ta oblast stále vaším vzorem, tak jako bývala pro KSČM před listopadovou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já bydlím v České republice, na Moravě, v Hrotovicích na okrese Třebíč a nechtěl bych se stěhovat nikam. Tady jsem doma, tady doma budu, ale ten dotaz samozřejmě směřoval někam jinam.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Takže Rusko není váš vzor?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Socialismus není ani v chudobě, socialismus přece není ani v nějakém /nesrozumitelné/ názorů, socialismus je přece v tom, že lidé budou spokojeni. Jestli se to generálně nepovedlo, úplně nepovedlo, dobře, no, tak se to třeba povede, když, a to odpovím rovnou částečně i na ten čtvrtý dotaz pana Dědka z Ústí nad Labem.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Vy mi berete chleba, pane poslanče.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Dobře, tak nebudu brát chleba. Pokračujte, pane Nováčku.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Já bych pokračoval, než se dostaneme k tomu čtvrtému, máme tady pana Nováka, ten by se cítil dotčen, protože se dovolal jako druhý, a toho zajímá, co primitivního je na antikomunismu, když nikoho nenapadne označovat například antifašismus za primitivismus.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Víte, co je primitivního na antikomunismu? Třeba to, co se vás ptal ten posluchač, proč zvete toho či toho či toho. Především to, že ti lidé nepřipouštějí žádnou diskusi, nepřipouštějí jiný názor a je to jakýsi bolševismus naruby, ten bychom tady nechtěli.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Já jsem ten dotaz toho pana posluchače považoval za projev zvídavosti, tak jsem mu také odpověděl. Třetí, ten se…, pan posluchač ohlásil se jako Jarda a ten říká, že po roce 1989 sympatizuje s vaší stranou a táže se vás, proč jste doposud neporovnali ta polistopadová léta s tím předlistopadovým režimem, pokud jde o, jestli jsem tomu rozuměl, sociální situaci lidí, o to, kolik jich má či nemá práci, o to, kolik jich v tom minulém a v tom polistopadovém režimu přišlo o život a tak dále.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Není pravda, že bychom neporovnávali. Pokud si pamatuji, stalo se to mnohokrát, stává se to před každými volbami, publikujeme to v Haló novinách. Nechci jim dělat přes Český rozhlas propagaci, ale tam to najdete.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Teď je ten čtvrtý dotaz, po kterém jste tolik toužil. Chtěl by, ten pan posluchač na to šel od lesa, chtěl by vědět za prvé, jaká je vize české společnosti pro případ, že by KSČM ve volbách získala nad padesát procent hlasů a mohla by tuto vizi jako jedině vládnoucí, samostatně vládnoucí politická strana uskutečňovat. Prosím.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Pan posluchač na to šel skutečně od lesa, půjdu na to od lesa i já, nebudu tady citovat text, protože se to do rádia nehodí, ale popíšu to tak, že ta společnost přece bude pluralitní. My nebudeme jediná vládnoucí strana, už nikdy nebudeme jediná vládnoucí strana a už nikdy si nepřejeme, aby tady jakákoliv jiná jediná vládnoucí strana byla. Politicky, ekonomicky plurální.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Proč byste náhle byli tak altruističtí, když byste měli víc jak padesát procent hlasů a nemuseli byste se dělit o moc?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Proč bychom jinak prosazovali princip poměrného zastoupení podle výsledků voleb, ať je to, jak je to, padni, komu padni, ať ten výsledek je jakýkoliv. Proč bychom se i podle tohoto principu poměrného zastoupení řídili a nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i třeba na radnici, kde jsme vítězili a kde jsme měli možnost třeba i velmi silně vládnout sami, a přesto jsme to neudělali.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Takže i kdybyste dostali přes padesát procent, tak byste nechtěli vládnout sami, ale v nějaké koalici?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Kdybychom dostali přes padesát procent, tak zásadně bychom se o moc rozdělili.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
A teď ta organizace toho státu.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
A bylo by to dobře, že se o tu moc rozdělíme, protože ten kontrolní mechanismus přece musí působit. Kdo jiný než my má negativní zkušenost s vládou jedné strany, která se může velmi snadno zvrátit v něco, co tady nikdo nechce.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
No, ale teď ještě jste nám stále neřekl, k jakému cíli byste směřovali, v čem je ta vize, jak by ta společnost měla vypadat jinak oproti té dnešní?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Ta společnost by měla být…, tak já vám to řeknu takhle, aby to bylo jasně srozumitelné.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
To udělejte, pokud možno.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Ekonomika musí sloužit člověku, nikoliv člověk ekonomice. To znamená, že to, co společně všichni, a teď nemyslím kolektivně, ale v tom celém národním hospodářství, produkujeme, tak by mělo více sloužit pro to, aby to patřilo lidem.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Hned vám do toho skočím. Vy máte v programu, že jste pro rovnoprávné zastoupení všech třech forem vlastnictví. Vlastnictví soukromého, skupinového a státního. Co byste dělali v dnešní situaci, kdy tady proběhla transformace, privatizace a většina majetku je zprivatizována?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Jestli někdo si myslí, že bychom znárodňovali, tím se taky straší, tak v žádném případě nelze znárodňovat. Je pravdou, že bychom zkontrolovali, jestli proces privatizace proběhl podle tehdy platných regulí a zákonů, a pokud by snad někde neproběhl, to snad je v uvozovkách, protože je evidentní, že leckde neproběhl, to bylo to zhasněte, rozeberte si to, až se rozsvítí, tak budeme dělat, že je to všechno v pořádku a přitom to v pořádku není, no, tak bychom se ptali a pátrali bychom, jestli tedy, byť je to nečestný způsob, jestli to bylo čestně aspoň zdaněno. Nebylo-li to čestně zdaněno, dodaní se, ale hlavně neuděláme to sami, uděláme to ve spolupráci s dalšími silami.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
A teď ten malý skok. A jak by podle vás měl vypadat svět, kdyby byl podle vašich představ?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Svět? Svět, prvotní motiv veškerého lidského snažení nebude zisk, ale bude kvalita života, to je podle mě ta hlavní vize, trvale udržitelný rozvoj, to je podle mě ta hlavní vize. Šance pro všechny, kteří chtějí se na tom podílet, to je ta jedna z těch hlavních vizí, nikoliv nějaká vláda jedněch nad druhými, nikoliv nějaký monopol na jedinou pravdu, byť by byla jakákoliv.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Vojenské a ekonomické bloky, co s nimi?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Podle mého soudu rozvoj výrobních sil v té době vojenské i ekonomické bloky pošle do minulosti, a to nenávratně.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Co spor průmyslového severu a zaostalého jihu? O tom často hovoříval váš kolega Ransdorf.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Průmyslový sever a zaostalý jih. Ten spor přece vychází z toho, že je tady snaha po maximalizaci zisku na úkor toho…

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Takže byste ho redistribuovali?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Ne, redistribuce, jde o to, že musíme umožnit všechny podmínky pro to, aby i ten méně rozvinutý jih měl možnost se rozvinout na úroveň rozvinutého severu.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
Ten poslední pan posluchač chtěl vědět, proč se KSČM tak málo snaží o to, přitáhnout do svých řad mladé lidi.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Já si myslím, že nelze mladého člověka zapřáhnout do…, na vodítko nebo na obojek a přitáhnout ho k nějaké práci nebo k nějaké politické činnosti. Koneckonců nemyslím si, že bychom zas až tak málo se snažili s mladými lidmi pracovat, vždyť koneckonců máme pořád ještě nejmladší poslankyni.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Pane předsedo, poslední otázka, která už není posluchačská, protože všechny dotazy jsme zodpověděli. Pokud by se nepodařilo sestavit stabilní vládu a vývoj dospěl k předčasným volbám, jaké změny ústavy nebo volebního zákona byste považovali za nezbytné, aby i příští volby neskončily remízou nebo podobným patem jako tyto. A poprosím o stručnou odpověď.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Ústava není trhací kalendář, je všechny změny potřeba projednávat tak, aby to bylo za konsensu všech politických sil. Pro nás možná aby se předešlo takovému opakování toho patu, tak především lichý počet poslanců. To je to primární a větší váhu poměrnému systému, nikoliv většinovým prvkům.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
To znamená vrátit se ke stavu před rokem 2002?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Zhruba tak.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
Říká náš dnešní host, předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy Pavel Kováčik. Díky za návštěvu a na slyšenou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
——————–
Hezký zbytek večera.

Hana HIKELOVÁ, moderátorka
——————–
A od mikrofonu vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu přejí Hana Hikelová.

Petr NOVÁČEK, moderátor
——————–
A právě tak Petr Nováček.