Berlínská výzva

Závěrečná rezoluce konference „Vyrovnávání se s totalitní minulostí. Srovnání situace v Německu a v České republice po roce 1989“ konané 18. a 19. ledna 2007 v Berlíně

Účastníci konference se shodují, že:

 

  1. vyrovnávání se s totalitní minulostí není jednorázovou, uzavřenou záležitostí ale kontinuálním celospolečenským procesem; odmítají teorii tzv. tlusté čáry za minulostí;

 

  1. veřejné povědomí o zločinech spáchaných ve jménu komunistické ideologie je nejlepší prevencí před opakováním podobných zločinů;

připomenutí a úctu si zaslouží nejen oběti těchto zločinů, ale nepochybně i lidé, kteří se dokázali totalitnímu režimu vzepřít;

zvláště významnou roli hraje postoj mladé generace, nezatížené vlastní zkušeností s totalitou/komunistickým režimem; události, které se staly v období od konce druhé světové války do roku 1989 musí být pevnou součástí učebních osnov v rámci všeobecného vzdělání;

 

  1. archivy represivních a mocenských složek bývalého režimu jsou primárním zdrojem informací a jako takové musí být přístupné odborné i laické veřejnosti; svobodný přístup do státních archivů je občanským právem; poznání minulosti není pouze akademickým problémem ale i věcí veřejnou

 

  1. vyrovnání se s totalitní minulostí není možné bez objasnění a potrestání spáchaných zločinů a bez reformy justice, mocenských složek a veřejné správy;

 

  1. legálnost právních norem před rokem 1989 je možné uznat pouze tam, kde nebyly v rozporu s již tehdy platnými normami mezinárodního práva (Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Statut Rady Evropy, Úmluva o lidských právech), které jsou nadřazené normám národním;

 

  1. oceňujeme a podporujeme snahy, které se v této oblasti snaží nalézt společnou řeč, např. Rezoluci 1481 „Nutnost mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“, kterou Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo dne 25.ledna 2006.

 

 

V Berlíně, dne 18.ledna 2007

 

 

Dr. Jiří Liška, Senátor

 

 

Jaromír Štětina, Senátor

 

 

Rainer Eppelmann, Nadace „Stiftung zur Aufarbeitug der SED Diktaur“

 

 

Markus Meckel, poslanec Bundestagu