Bastardi

Jaromír Štětina

Román o terorismu a o povaze Ruska má spád, je napínavý a současně všímavý ke skutečným reáliím. I když jde o beletrii, je patrné, že autor ruské poměry dobře zná. Ne náhodou je jím známý novinář a reportér působící mnoho let v Rusku a v bývalých sovětských republikách. Děj knihy, na které Štětina, současný senátor, pracoval poslední tři roky, se neodvíjí pouze v realitě, ale také v syrových končinách představivosti i v dávných vzpomínkách.