Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace

Písemný příspěvek europoslance Jaromíra Štětiny k rozpravě o Aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace.

EU vznikla mimo jiné s cílem podpory svobodného obchodu. Svobodný obchod s volným trhem je patrně to nejpodstatnější, co dokáže zlepšovat celkovou kvalitu života občanů. EU proto musí podporovat rozvoj a liberalizaci obchodu a volného trhu po celém světě. Z tohoto důvodu jsem také podpořil strukturální reformu WTO, která funkčněji zaručí otevřený, spravedlivý obchodní systém založený na obecných pravidlech a také důsledněji zohlední zájmy a potřeby různých hospodářských subjektů, včetně malých a středních podniků, až po ty začínající.