98. výročí genocidy arménského národa

Senátor Jaromír Štětina se zúčastnil mše na památku obětí genocidy arménského národa, která se konala 24. dubna 2013 v kostele sv. Jiljí v Praze na Starém městě. Ten den si celý arménský národ připoměl nejtragičtější událost svých dějin – genocidu Arménů v Osmanské říši.  V roce 1915 turecká armáda obsadila oblasti obývané Armény a začala vraždit nejprve arménskou intelektuální elitu, především učitele a kněze. Osmanské úřady 24. dubna 1915 pozatýkaly a následně popravily 700 istanbulských arménských intelektuálů. Muži byli posíláni do pracovních praporů turecké armády, kde byli systematicky likvidováni. Další muži, ženy a děti byli deportováni pochodem do odlehlých oblastí Syrské pouště. Většina z nich během pochodů smrti zahynula vyčerpáním, hladem, žízní, na následky nemocí nebo byla zastřelena.  Tak začalo systematické vyhlazování osmanských Arménů, později známé jako arménská genocida.
Už v roce 2006 uspořádal senátor Štětina společně s občanským sdružením Armenia Club v Senátu mezinárodní konferenci, jejíž hlavním cílem bylo podat důkazy o genocidě Arménů ze strany Osmanské říše roku 1915. Senátor Štětina zároveň předložil návrh na přijetí deklaratorního zákona o genocidě Arménů, nenašel však pro jeho přijetí v horní komoře parlamentu dostatečnou podporu, proto svůj návrh stáhl ještě před tím, než došlo ke hlasování.  S podobnou iniciativou hodlá opět přijít v roce 2015 u příležitosti 100. výročí arménské genocidy.