17. listopad: Husák na Hrad

Píše se rok 2010; ministerstvo školství vydává novou učebnici dějepisu pro základní devítileté školy. Obsahuje též kapitolu: Horký podzim 2005 – definitivní svržení klausovské diktatury. Jak je uvedeno v knize, „události tohoto velevýznamného historického období se ne náhodou vážou k 17. listopadu, datu nám všem tak drahému“. V učebnici se časový úsek popisuje chronologicky, den po dni:
16. listopadu. Na protest proti nedostatku demokracie a konsolidaci reakčních sil rezignovali pozdě večer premiér Jiří Paroubek a ministr vnitra František Bublan.
17. listopadu. Před obvodní stanicí Policie ČR na Albertově začala pokojná demonstrace policistů. Policejní prezident Vladislav Husák přečetl požadavky: vyšší platy a vyšší počty odposlechů. Průvod uniforem se pak vydal na Vyšehrad. V čele šel trojlístek Husák, Bublan a Paroubek.
Z Vyšehradu pokračoval průvod na Národní třídu, kde zastavil. Policie skandovala: „Máme holé ruce, máme malé platy.“ Proti nim stáli sešikovaní studenti a herci. „Rozejděte se,“ volali senátoři Mejstřík a Štětina, „vaše shromáždění je nezákonné!“ Demonstranti zapálili svíčky a zpívali hymnu. Studenti zaútočili. Mlátili policii hlava nehlava a stříkali po ní vodními pistolkami.
VIA (Východoevropská informační agentura) zveřejnila zprávu ing. Petr Uhla, že během demonstrace byl zabit policejní generál Jiří Kolář. Kolář později prohlásil, že o ničem neví, ale revoluční vzmach se už nedal zastavit. Policisté se znovu shlukli, táhli Prahou a volali: „Václave, končíme. Husák na Hrad!“
18. listopadu. Vláda a Klaus odstoupili. Vojtěch Filip pověřil sestavením nové vlády Jiřího Paroubka a parlament zvolil prezidentem Husáka. Demokracie byla zachráněna a výrazně posílena.