Zpráva o předcházení radikalizacii a náborů evropských občanů do teroristických organizací

Vysvětlení hlasování: Jaromír Štětina

Zpráva o předcházení radikalizacii a náborů evropských občanů do teroristických organizací

Zprávu, která se zabývá předcházení radikalizace a náboru evropských občanů do teroristických organizací jsem dnes jednoznačně podpořil mimo jiné proto, že  přináší nové myšlenky, které budou-li převedeny do praxe, napomohou čelit bezpečnostním hrozbám na našem území. 
Velký prostor je ve zprávě věnován předcházení teroristické radikalizace na internetu, a to proto, že podstatná část indokrinačního procesu a náborového procesu probíhá právě zde. I když jsem hrdým zastáncem svobody projevu, souhlasím s tvrzením, že by měla existovat možnost přijetí právních kroků proti internetovým společnostem, které odmítají vyhovět požadavku právních orgánů týkajících se odstranění nelegálního obsahu ze své internetové platformy, a že v krajním případě je takovéto počínání možno považovat za napomáhání srovnatelné se zločinným úmyslem či nedbalostí. Po nedávných pařížských útocích je třeba se postavit zlu na všech frontách, vždy se zásadou zákonosti po boku, ale tvrdě a nekompromisně. Ze stejného důvodu jsem podpořil i myšlenku harmonizovat definici trestného činu u verbálního projevu nenávisti on-line a off-line, jimiž radikálové podněcují ostatní k neúctě vůči základním právům a k jejich porušování.